Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Заболявания на устната лигавица

Цена: 30.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4643

За студенти по стоматология

 • Автор(и):
  Под ред. на ст.н.с. I ст. д-р В. Азманова
 • Издател:
  Медицина и физкултура
 • ISBN:
  9544200606
 • Издание:
  първо
 • Обем:
  106 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Заболяванията на устната лигавица засягат всички възрастови групи и се срещат много често в стоматологичната практика. В устната кухина като начален сектор на храносмилателния тракт, свързана по нервно-рефлекторен и хуморален път с всички органи и системи, намира отражение почти цялата патология на човешкия организъм. Измененията на устната лигавица често са първите прояви на много общи заболявания.
Поради многобройните етиологични фактори и все още неизяснена патогенеза измененията на устната лигавица често затрудняват практикуващия стоматолог за правилната диагноза и за провеждане на индицирана, ефективна терапия. Устната лигавица като „рефлексогенна зона"" реагира с монотипни промени на различни по етиология и патогенеза увреждания, които трудно се диференцират.

В атласа се илюстрират анатомо-морфологичната характеристика на нормалната и патологично променената устна лигавица, с основните обривни единици, клиничните прояви на основните нозологични единици и измененията на устната лигавица при някои общи болести. В подреждането на представения материал сме се ръководили от приетата в Катедрата по терапевтична стоматология класификация и принципите на Международната класификация на болестите - приложение за зъболекарство и стоматология (IDA-DA - 1978), изградени върху клиниката, етио¬логичните фактори, патогенетичните механизми, характера на патоло¬гичния процес и локализацията на най-честите заболявания и изменения на устната лигавица. Атласът като учебно помагало ще се ползва от студенти, специализанти по обща и терапевтична стоматология и стоматолозите клиницисти от практиката. Авторите ще са благодарни за всички критични бележки и препоръки.
Първото издание на учебното помагало „АТЛАС НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА"" получи широк прием от студенти по стоматология, специализанти и стоматолози клиницисти от практиката, дерматолози и други и отдавна се изчерпи, което наложи новото преиздаване.

В анатомо-морфологичната характеристика на представения материал не е настъпила съществена промяна, поради което текстът и илюстрациите се провериха и се направиха някои корекции, всички бележки и препоръки ще се приемат с благодарност.