Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Психология и психиатрия Психологично консултиране Динамика на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство

Динамика на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство

Цена: 18.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4599

Монографията проследява динамиката на стратегиите за справяне при пациенти с депресивно разстройство с опит за анализ от гледната точка и на психиатър, и на психолог

 • Автор(и):
  Татяна Радева
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • ISBN:
  978-619-221-379-4
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  140 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Монографията проследява динамиката на стратегиите за справяне при пациенти с депресивно разстройство с опит за анализ от гледната точка и на психиатър, и на психолог. Поради навлизането на термина "копинг стратегии" и налагането му сред специалистите, в изданието той се ползва като синоним на термина "стратегии за справяне в проблемни ситуации".

 

"Авторката на монографията "Динамика на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство" д-р Т. Радева убедително показва, че съчетаването на медикаментозна с психотерапевтична работа още в самото начало на лечебния процес дава най-благоприятен шанс за терапията, постигане на пълноценна и дълготрайна ремисия. Това поставя монографията на д-р Татяна Радева, д.пс. в групата на смислените и донесли практико-приложен принос научни трудове, което заслужава професионално признание и респект от читателите - психиатри, психолози и други специалисти, работещи в полето на психичното здраве!"

Проф. Ваня Матанова, д.пс.н.

 

"Монографията на д-р Радева е подходяща за търсещия, любопитния, експериментиращия терапевт, който пред пасивния предпочита проблем-фокусирания копинг."
Проф. д-р Христо Кожухаров, д.м.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Рецензия от проф. Ваня Матанова, д.пс.н.
 • Рецензия от проф. д-р Христо Кожухаров, д.м.
 • ВЪВЕДЕНИЕ
 • КАКВО Е СТРЕС?
 • ТРАНСАКЦИОНАЛНА ТЕОРИЯ ЗА СТРЕСА
 • Антеседантни променливи
 • Медиаторен процес
 • Изходни променливи
 • РАЗВИТИЕ НА ТЕОРИИТЕ ЗА СТРЕСА
 • Еволюция на възгледите за антеседантните променливи
 • Еволюция на възгледите за копинг процес
 • Възможно ли е да измерваме справянето в проблемни/стресогенни ситуации?
 • Еволюция на възгледите за изходящите променливи
 • Възможно ли е да измерваме последиците от стреса?
 • КАКВО Е ДЕПРЕСИЯ?
 • Как изглежда депресията?
 • Кое налага проследяване динамиката на копинг стратегиите при депресивно разстройство?
 • КАК МОЖЕМ ДА УСТАНОВИМ КАКВИ КОПИНГ СТРАТЕГИИ ПРИЛАГАТ ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО?
 • Кои от антеседантните променливи имат отношение към избора на стратегия за справяне в проблемна ситуация?
 • Корелационен анализ на копинг стратегиите със социодемографски показатели – антеседантни променливи в теорията на Lazarus
 • Динамика на депресивното разстройство в отделните епизоди на изследването в експерименталната и контролната група
 • Динамика на копинг стратегиите в отделните епизоди на изследването в експерименталната група
 • Динамика на копинг стратегиите в отделните епизоди на изследването в контролната група
 • Корелационни отношения между степента на депресия, тревожност и стрес от самооценъчната скала DASS и копинг стратегии в експерименталната група
 • Корелационни отношения между степента на депресия и копинг стратегии в експерименталната група според MADRS
 • Модел на копинг стратегиите, влияещи върху депресивността
 • КАК ТОВА МОЖЕ ДА Е ПОЛЕЗНО В ПРАКТИКАТА?
 • ЛИТЕРАТУРА
 • ПРИЛОЖЕНИЯ