Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Ортопедия, травматология Качество на живот след ендопротезиране на тазобедрената става

Качество на живот след ендопротезиране на тазобедрената става

Цена: 39.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4589

Настоящият труд е първи опит в родната литература за изследване на качеството на живот след хирургично лечение на ортопедично заболяване.

 • Автор(и):
  Проф. Пламен Кинов, дмн
 • ISBN:
  978-619-7321-19-7
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  109 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Настоящият труд е първи опит в родната литература за изследване на качеството на живот след хирургично лечение на ортопедично заболяване. Разгледахме оценката на резултата след ендопротезиране от гледна точка на пациента. Това е вътрешният, интроспективен поглед върху лечението.
 

Като хирурзи ние сме фокусирани върху пациента и неговото заболяване от външна гледна точка. Широко разпространеното мнение е, че клиничните резултати след хирургично лечение са свързани с прецизността на хирургичната техника. Истината е, че освен добрата хирургична техника от значение са и пациентът с неговата индивидуалност и съдействие при лечението, както и изборът на имплант със съответните оптимални технологични и биомеханични характеристики.
 

Избрахме най-честата ортопедична интервенция - ендопротезиране на тазобедрената става поради две причини: възможността за постигане на достатъчно голяма представителна група за продължително проследяване и второ, изследване на болни с тежко инвалидизиращо заболяване при които оперативната интервенция е с голям ефект по отношение на качеството на живот.
 

Традиционно резултатът след ендопротезиране на тазобедрената става се оценява по отношение на болката, функцията и корекцията на деформацията в оперираната става. Рентгенографската оценка вкючва позицията и стабилността на импланта. Важен критерий за успеха на интервенцията е стабилността на импланта.
 

Често пъти ревизията на ендопротезата е основен критерий за успеха или провала на артропластиката. Освен този критерий за отчитане на резултата след интервенцията се използват и широко навлезлите в практиката артропластични регистри.

Данните от артропластичните регистри обаче са силно повлияни от краткосрочните резултати след приложението на различните импланти. Началното представяне на имплантите повлиява по-нататъшното им представяне, като за тези, които биват изтеглени от пазара не получаваме информация.
 

В родната литература различните клинични проучвания обяснимо се фокусират върху ранните резултати след приложение на дадена методика или техника. Средносрочните проучвания са рядкост. Важно е да се отбележи и, че публикуваните данни са изключително от субективни проучвания, осъществени от ортопедичния хирург.
 

Постарахме се да излезем от рамките на тези ограничения като проследихме кохорта от тазобедрени ендопротези в продължение на 5 години. Този сравнително дълъг контролен период налага ограничения, едно от които е загубването на пациенти за проследяване.
 

За да намалим този неизбежен проблем извършихме проследяването на болните по пощата с утвърдени в практиката въпросници за самооценка както на общото състояние, така и на заболяването на тазобедрената става. По този начин успяхме да обхванем голям процент от първоначалната група болни с ендопротезирана тазобедрена става и увеличхме достоверността на получените резултати.
 

Обективната оценка на пациента за резултата след оперативната интервенция придобива все по-голямо значение. До голяма степен това се дължи и на фокусирането на вниманието върху качеството на живот на болните в условията на мениджирано здравеопазване.
 

Впредвид увеличаването на значението и тежестта на резултатите от използване на инструменти за оценка от пациента на резултатите от лечението познаването и използването на този нов клиничен подход придобива все по-голямо значение в практиката.
 

Правилното и подходящо използване на инструментите за самооценка от пациента е от изключително значение за точно оценяване на общото здраве, функцията и болката.
 

Все по-често в практиката ни пациентът влиза в кабинета ни отлично информиран и задава конкретни въпроси относно заболяването си и предстоящото лечение. Обикновено той е запознат в подробности за предстоящето лечение от други пациенти, различни консултиращи здравни специалисти, специализираната литература или от интернет. Ние сме наясно, че болният сравнява критично достоверността на информацията с която разполага и проучване-то относно предстоящето лечение, което сам е извършил.
 

За да се грижим по-добре за нашите болни е нужно да добием точна и реалистична представа за нагласите на пациента и очакванията му за изхода от оперативното лечение. Много важна част от лечението е предоставянето на информация, която да помогне на болния да добие реална представа както за предстоящото лечение, така и за очакваните резултати.
 

От съществено значение е да бъде информиран за естеството на предстоящата операция, възстановителния период и рехабилитация непосредствено след нея, както и за начина на живот и двигателна активност впоследствие.
 

Поставили сме си задача да подобрим качеството на живот на пациентите с напреднала артроза на тазобедрената става в частност и да допринесем за подобряване на здравето на пациентите в страната в глобален аспект.
 

Нашият труд е нов, практически подход към оценката на резултата след ендопротезиране на тазобедрената става с оглед разширяване на светогледа на хирурга и включване на нови аспекти при оценката на резултатите.
 

Той носи неизбежните и присъщи на всяка новаторска работа слабости и недостатъци. Оскъдните проучвания по темата качество на живот в родната литература и специално в хирургичната практика допълнително ни затрудни при изпълнението на нашата нелека задача. Постарали сме се обстойно и пълно да изследваме клиничния резултат след ендопротезиране на тазобедрената става чрез самооценката на пациента