Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Позитивно възпитание и поведенческа промяна

Цена: 20.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4556

Работа с деца с предизвикателно поведение

 • Автор(и):
  Д-р Александър Ранев
 • Издател:
  УИ "Св. Климент Охридски"
 • ISBN:
  978-954-07-5565-6
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  214 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Д-р Александър Ранев е преподавател в катедра „Социална педагогика и социално дело“ към ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на педагогиката, възпитанието, социалната педагогика, мениджмънта на класа, алтернативните образователни и възпитателни модели и практики. Има дългогодишен практически опит като възпитател в училище за деца с увреден услух, работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения, работа с пълнолетни младежи, напуснали социалните услуги за деца, лишени от родителска грижа. Организира и провежда тренинги на родители и специалисти, работещи с деца и младежи с емоционални и поведенчески затруднения. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 • УВОД / 7
 • ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОЗИТИВНО ОРИЕНТИРАНОТО ВЪЗПИТАНИЕ / 11
 • Същност на предизвикателното поведение / 11
 • Основни принципи на позитивно ориентираното възпитание / 22
 • Структурна рамка на подхода. Форма и функция на поведението / 26
 • Работа по случай / 33
 • Функционална оценка и план за подкрепа / 41
 • Стратегии и методи за справяне с предизвикателното поведение / 52
 • ФАКТОРИ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ / 71
 • Групиране на факторите за предизвикателното поведение / 71
 • Физическата подструктура и връзката ѝ с предизвикателното поведение / 75
 • Душевната подструктура и връзката ѝ с предизвикателното поведение / 86
 • Духовната подструктура и връзката й с предизвикателното поведение / 93
 • Факторите от околната среда и връзката им с предизвикателното поведение / 101
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ, РАБОТЕЩ С ДЕЦА С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ / 121
 • ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ / 134
 • Дизайн на изследването / 134
 • Анализ на резултатите от „работата по случай “ / 136
 • Анализ на резултатите от фокус групите / 139
 • Работата по случай и изследване в действие в Центровете за работа с деца / 149
 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 156
 • ЛИТЕРАТУРА / 160
 •  
 • ПРИЛОЖЕНИЯ / 167