Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Мултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на карцином на гърдата

Мултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на карцином на гърдата

Авторският колектив включва широк панел от водещи специалисти. Всеки от тях представя поглед върху болестта карцином на гърдата, разглежда разнообразни нейни аспекти и цели да предостави необходима информация за специализанти, стажант-лекари и всички, ангажирани да се борят с това заболяване
 

    Код: KS4266
Автор(и):колектив
Издател:Парадигма
ISBN:978-954-326-464-3
Година на издаване:2021
Обем:737 стр.
Тип корица:твърда
Език:български
Цена:50.00 лв.
Няма наличност
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

"Мултидисциплинарният подход в диагностиката и лечението на карцинома на гърдата днес е задължителен. Той осигурява в най-голяма степен най-добро качество и най-дълга продължителност на живот. И ако основни проблеми у нас са свързани с липса на скрининг и профилактика, ограничена техническа оборудваност и недостиг на подготвени кадри, то не може да се отрече и, че "скъсването на връзката" между отделните специалисти е нерядка причина за по-лошите ни резултати.

Научните редактори на книгата са ангажирани в дългогодишната си практика с карцинома на гърда. Макар работещи в различни здравни структури, чрез своята практика те представят работещ модел на интердисциплинарност в менажирането на болестта. "...всичко се свежда до инаквостта на клиничното мислене - всички автори на монографията (с малки изключения) култивират онкологичните си възприятия през втората декада на XXI век и явно тяхното творческо кредо е: "Старото отмина!"

Съдържание:

Научни редактори и автори
Вместо увод
Рецензии
Използвани съкращения

I. История на диагностиката и лечението на карцинома на гърдата
1. История на хирургичното лечение
Васил Павлов, Свилен Маслянков

2. История на развитието и приложението на образните методи в диагностиката
Валентин Иванов, Гаврил Наков

II. Епидемиология
3. Епидемиология на злокачествените болести на гърдата в България
Здравка Валерианова

III. Рискови фактори и превенция
4. Рискови фактори за възникване, наследственост и процедури за намаляване на риска за карцином на гърдата
Елица Валериева, Мариела Василева-Славева

IV. Скрининг
5. Европейски препоръки за провеждане на скрининг
Валентин Иванов, Гаврил Наков

V. Патология
6. Видове биопсично изследване. Предимства и ограничения на методите
Александрина Влахова

7. Морфология и хистологични видове
Маруся Генадиева

8. Определяне на рецепторния статус
Александрина Влахова

9. Молекулярни подтипове
Маруся Генадиева

10. Прогностични и предиктивни маркери и индекси.Мултигенни сигнатури
Александрина Влахова

11. Хистологична оценка на патологичния отговор след провеждане на неоадювантна терапия
Александрина Влахова

12. Спорни аспекти на екипната работа в диагностиката на карцином на гърдата
Ярослава Маринчева

VI. Качество на лечението на карцинома на гърдата в България
13. Индикатори за качество на лечението на карцином на гърдата в България
Мариела Василева-Славева, Свилен Маслянков, Ангел Йорданов

VII. Неинвазивен карцином на гърдата
14. Поведение при неинвазивен карцином
Мариела Василева-Славева

VIII. Ранен карцином на гърдата
15. Клинична оценка на лезии на гърдата
Мариела Василева-Славева

16. Образна диагностика – ехография, дигитална мамография, МРТ, томосинтез. Стандарт за диагностика на карцином на гърдата в България
Валентин Иванов, Гаврил Наков

17. Място на ПЕТ скенера в диагностиката и стадирането на ранния карцином на гърдата
Живка Данчева, Павел Бочев, Борислав Чаушев, Анелия Клисарова

18. Безопасност на методите за образна диагностика на карцином на гърдата
Десислава Костова-Лефтерова

19. Ранен карцином на гърдата – системно лечение
Ася Консулова

20. Мястото на мастектомията в съвременното лечение на карцинома на гърдата. Видове мастектомия. МРМ със/без едномоментна реконструкция, мамила-запазваща МРМ с едномоментна реконструкция
Свилен Маслянков

21. Онкопластични техники. Видове импланти – дизайн, индикации и сигурност при употреба, специфични усложнения
Свилен Маслянков

22. Специфични, имплант-базирани техники за реконструкция
Свилен Маслянков

23. Пластики със собствени тъкани
Свилен Маслянков

24. Реконструкция на ареоло-мамиларния комплекс
Свилен Маслянков

25. Органосъхраняващи операции
Свилен Маслянков

26. Основано на доказателствата поведение към аксилата. Аксиларни дисекции
Свилен Маслянков, Цветелина Пайчева, Мариела Василева-Славева

27. Лъчелечение на първичен тумор
Иглика Михайлова

28. Лъчелечение на аксила
Иглика Михайлова

29. Интраоперативнo лъчелечение
Мариела Василева-Славева, Свилен Маслянков, Захари Захариев, Александрина Влахова Ася Консулова, Десислава Костова-Лефтерова

IX. Авансирал и метастатичен карцином на гърда
30. Клинична оценка на авансиралия карцином на гърда
Христина Ивановска-Пенева

31. Образна диагностика при напреднал карцином на гърда
Валентин Иванов, Гаврил Наков

32. Мястото на ПЕТ/КТ в диагностиката и стадирането на авансиралия карцином на гърдата
Живка Данчева, Павел Бочев, Борислав Чаушев, Анелия Клисарова

33. Системно лечение при метастатичен или рецидивирал карцином на гърдата
Ася Консулова

34.Ролята на хирургията на първичния тумор при пациенти с де ново метастатичен карцином на гърдата
Мариела Василева-Славева, Йоана Симеонова, Михаела Димитрова-Младенова, Ася Консулова, Елица Валериева, Ярослава Маринчева, Христина Ивановска-Пенева, Десислава Костова-Лефтерова, Елена Чуприна, Свилен Маслянков, Ангел Йорданов

35. Модели на метастатично разпространение и преживяемост на българските пациенти с карцином на гърдата
Мариела Василева-Славева, Йоана Симеонова, Ася Консулова, Ангел Йорданов, Елица Валериева, Ярослава Маринчева, Христина Ивановска-Пенева, Десислава Костова Лефтерова, Свилен Маслянков, Михаела Димитрова-Младенова

36. Място на хирургията в лечението на локално авансирал карцином на гърдата
Свилен Маслянков

37. Място на хирургията в лечението на метастатичен карцином на гърдата
Свилен Маслянков

38. Хирургия при олигометастатична болест. Роля на хирургията при лечение на първичнното огнище в стадий IV
Свилен Маслянков

39. Хирургични техники при операции на гърдата след неоадювантно лечение
Свилен Маслянков

40. Лъчелечение (на първичен тумор и аксила, палиативно лъчелечение на метастази, радиохирургия)
Христина Ивановска-Пенева

X. Лечение на болката
41. Обезболяване при пациенти с карцином на гърдата: съвременни аспекти
Дочка Цонева

XI. Усложнения от лечение
42.Усложнения след хирургия
Мариела Василева-Славева

43. Усложнения след системно лечение
Ася Консулова

44. Усложнения след лъчетерапия
Николай Недев

XII. Специфични форми на карцином на гърдата
45. Карцином на гърдата и бременност
Мариела Василева-Славева, Десислава Костова-Лефтерова, Елица Валериева, Ангел Йорданов, Ася Консулова

46. Карцином на гърдата при мъжа
Ася Консуловa, Мариела Василева-Славева

47.Болест на Пейджет
Свилен Маслянков, Цветелина Пайчева

48.Инфламаторен карцином на гърдата
Свилен Маслянков, Цветелина Пайчева

49. Окултен карцином на гърдата
Свилен Маслянков, Цветелина Пайчева, Кирил Младенов

XIII. Подкрепящи грижи за пациенти с карцином на гърдата
50. Най-добри подкрепящи грижи при болни, преживели карцином на гърдата
Николай Йорданов

51. Психоонкология. Роля на психолога в срещата с диагнозата „карцином на гърдата’’
Зорница Спиридонова

XIV. Работа в специализирано отделение за болни с карцином на гърдата
52. Минимални изисквания към специализираните отделения за диагностика и лечение на карцином на гърдата
Мариела Василева-Славева

XV. Карциномът на гърдата през погледа на българския пациент
53. Пътят на пациента – 1
Ивелина Йорданова

54. Пътят на пациента – 2
Румяна Асенова

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе