Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Неврология

Цена: 140.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  ME00154

Учебник за лекари и специализанти - второ, преработено и допълнено издание

 • Автор(и):
  колектив
 • Съставителство:
  Акад. проф. д-р Иван Миланов д.м.н.
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-135-0
 • Издание:
  второ, преработено и допълнено
 • Година на издаване:
  2021
 • Обем:
  1250 стр.
 • Тегло:
  2,500 кг
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Няма наличност
Добавен в Желани

Авторски екип:

Анастасия  Станчева  Миланова,  Ара  Гарабед  Капрелян,  Венета  Сашова  Божинова,  Десислава  Богданова  
Цветанова,  Димитър  Богданов  Масларов,  Евгения  Василева  Русчева,  Екатерина  Благоева  Титянова,  Емил
Георгиев  Милушев,  Захари  Иванов  Захариев,  Ивайло  Людмилов  Търнев,  Иван  Господинов  Миланов,  Иван
Атанасов Петров, Иво Сашков Асенов, Лъчезар Динчев Трайков, Любомир Хараланов Хараланов, Маргарита
Радославова Райчева, Мая Пенкова Дановска, Милена Миланова Миланова, Николай Лазаров Топалов, Огнян
Иванов Колев, Пенка Атанасова Атанасова, Пенчо Николов Колев, Пламен Стоянов Божинов, Румяна Николова
Кузманова, Светлозар Хараланов Хараланов, Силвия Здравкова Чернинкова, Соня Иванова Христова, Шима
Мехрабиан-Спасова, Юлия Йорданова Петрова


От последното издание на учебника по неврология изминаха почти 10 години. През това време се натрупаха много нови данни, свързани с патогенезата, диагностиката и лечението на неврологичните заболявания. Неврологията е бързо развиваща се наука, с непрекъснато нарастващи възможности за клиничната практика. Това налага периодично да ревизираме и обновяваме нашите познания. Постарали сме се в това второ, преработено и допълнено издание на учебника да включим най-новите и съвременни данни от световната литература, за да може той да бъде актуален поне още 5 години.

Настоящият учебник е предназначен за невролози. Неговата амбиция е да покрие изчерпателно основните проблеми на неврологията и да бъде от помощ както за специализиращите лекари, така и за специалистите невролози. Той съдържа основата на неврологията, която може да бъде полезна на всеки лекар в ежедневието. Важно е да се овладее основната, съществена част от материала, а за тънкостите винаги могат да се направят справки. От тази гледна точка сме разсъждавали и ние, когато подготвяхме този учебник. Той не съдържа детайлната информация, която е известна за отделните нозологични единици. За тази цел има издадени различни монографии, които дават възможност за навлизане в подробностите за даденото заболяване. Наблегнали сме повече върху методите за диагностика, диференциалната диагноза и лечението на заболяванията. Постарали сме се да представим по-накратко патогенетичните механизми и патоанатомичния субстрат. Вероятно сме допуснали известно увлечение към повече от необходимите подробности. Надяваме се, че в следващи издания тези грешки ще бъдат коригирани благодарение на мненията на лекарите, които ще използват това ръководство.

2021 г. Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.


Получавате книгата с безплатна доставка!

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩА НЕВРОЛОГИЯ

1. НЕРВНА КЛЕТКА. НЕВРОТРАНСМИТЕРИ
2. РЕФЛЕКСНА ДЕЙНОСТ
3. ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
4. ОБЩА СЕТИВНОСТ
5. СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЕТИВНОСТ
6. МОЗЪЧЕН СТВОЛ
7. РЕТИКУЛАРНА ФОРМАЦИЯ, ДИЕНЦЕФАЛОН, ЛИМБИЧНА СИСТЕМА И CAPSULA INTERNA
8. ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК
9. ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
10. АВТОНОМНА НЕРВНА СИСТЕМА (АНС)
11. КРЪВООБРАЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ И ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК
12. КОРОВИ СИНДРОМИ
13. КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ
14. СЪЗНАНИЕ И НАРУШЕНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО. ВНИМАНИЕ. МОЗЪЧНА СМЪРТ
15. СЪН. РАЗСТРОЙСТВА НА СЪНЯ

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ В НЕВРОЛОГИЯТА
16. КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
17. НЕВРОИЗОБРАЗЯВАЩИ МЕТОДИ
18. НЕВРОСОНОЛОГИЯ
19. КЛИНИЧНА НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ
20. ЛИКВОРНА ДИАГНОСТИКА
21. НЕВРООФТАЛМОЛОГИЧНИ И НЕВРООТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
22. НЕВРОПСИХОЛОГИЧНИ МЕТОДИ
23. БИОПСИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
24. КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТОНОМНАТА НЕРВНА СИСТЕМА (АНС)

СПЕЦИАЛНА НЕВРОЛОГИЯ
25. БОЛКА
26. ГЛАВОБОЛИЕ
27. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА И ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК
28. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕВРОМУСКУЛНОТО ПРЕДАВАНЕ
29. МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА И ДРУГИ ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
30. ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
31. ДЕМЕНЦИИ
32. ЕПИЛЕПСИЯ
33. СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
34. НЕВРОИНФЕКЦИИ
35. НАСЛЕДСТВЕНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА И МУСКУЛИТЕ
36. СМУЩЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
37. НАРУШЕНИЕ НА СЪНЯ И БОДЪРСТВАНЕТО
38. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА АВТОНОМНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
39. ТУМОРИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
40. ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ
41. МОЗЪЧЕН ОТОК. ПОВИШЕНО И ПОНИЖЕНО ИНТРАКРАНИАЛНО НАЛЯГАНЕ. ХИДРОЦЕФАЛИЯ.
42. НЕВРОТРАВМИ
43. ВАСКУЛИТИ И ВАСКУЛОПАТИИ
44. УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ
45. УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ПРИ ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
46. УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ПРИ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
47. УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ
48. НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ И ВАКСИНИ
49. НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ
50. СИНДРОМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТ КЪМ СУБСТАНЦИИ И МЕДИКАМЕНТИ
51. НЕВРОЛОГИЯ НА СТАРЕЕНЕТО
52. УМОРА И АСТЕНИЯ
53. НЕВРОТИЧНИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРЕС И СОМАТОФОРМНИ РАЗСТРОЙСТВА
54. НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ