Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Хирургия Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Цена: 200.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4143

Представени са интервенционалните възможности и модерните хирургични техники. Големият авторски колектив дава възможност да бъдат изложени различни гледни точки към актуалните проблеми

 • Автор(и):
  проф. д-р Никола Владов, д.м.н. и колектив
 • Издател:
  Военно издателство
 • ISBN:
  978-619-7196-70-2
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2020
 • Обем:
  640 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Учебникът представя съвременната тактика при диагностиката и лечението на тази значима група заболявания. ВМА е пионер във внедряването на мултидисциплинарния подход при лечението на тези заболявания в нашата страна. Този нов подход доведе до „революция“ в поведението при жлъчно-каменната болест и холедохолитиазата, карцинома на панкреаса и онкологичните заболявания на черния дроб. Съдържанието на учебника е обособено на анатомичен принцип, като са разгледани основните нозологични единици в тяхната комплексност.

Представени са интервенционалните възможности и модерните хирургични техники. Големият авторски колектив дава възможност да бъдат изложени различни гледни точки към актуалните проблеми. Наред с хирургичната страна е отделено специално място и на особеностите в анестезията, реанимацията и интервенционалната гастроентерология.

Съществена част от съдържанието е посветена на лапароскопските методики, които през последните години бяха напълно валидирани и рутинно приложени във високо обемната чернодробна и панкреатична хирургия. Чернодробната трансплантация заема специално място в учебника, тъй като за първи път в българската практика процесът е детайлно разгледан - от подбора на потенциалните реципиенти, кондиционирането на донорите, особеностите на анестезията и интензивното лечение през хирургичните детайли до следоперативното проследяване на пациентите.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор VII
I. Анатомия на черния дроб и жлъчните пътища
- В. Мутафчийски, Г. Попиванов, К. Кьосев
II. Методи за образна диагностика на заболяванията на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса
- М. Пенков
III. Ендоскопски методи за диагностика и лечение на хепатобилиарната система и панкреаса
- А. Кацаров, З. Дунков, К. Кацаров
IV. Екстрахепатална холестаза
- А. Кацаров, Д. Таков, Д. Томова, К. Сапунджиев
V. Остра чернодробна недостатъчност
- М. Симонова, М. Конакчиева, А. Кацаров, К. Кацаров
VI. Портална хипертония
- А. Кацаров, К. Кацаров
VII. Хирургични техники в чернодробната хирургия
- В. Михайлов, И. Иванов, Н. Владов.
VIII. Хирургични техники за ограничаване на кръвозагубата в чернодробната хирургия
- Н. Владов, Ц. Луканова.
IX. Анестезия и интензивно лечение в чернодробната хирургия
- Е. Одисеева, М. Абрашева, К. Филипова, Н. Петров
X. Чернодробна и панкреатична хирургия при възрастни пациенти
- Н. Белев
XI. Доброкачесвени тумори на черния дроб
- Е. Белоконски, К. Кьосев, М. Якова, М. Конакчиева, В. Мутафчийски.
XII. Ехинокок на черния дроб
- К. Кьосев, Н. Владов, Г. Попиванов
XIII. Първичен карцином на черния дроб
- И. Такоров, Ц. Луканова, Н. Владов
XIV. Чернодробни метастази от колоректален карцином
- И. Василевски, Н. Владов
XV. Биология на чернодробното метастазиране при колоректален карцином
- Ж. Михайлова, М. Раданова
XVI. Лекарствено противотуморно лечение при болни с колоректални чернодробни метастази
- Ж. Михайлова
XVII. Неколоректални чернодробни метастази
- И. Василевски, Н. Владов .
XVIII. Лекарствено противотуморно лечение при болни с неколоректални чернодробни метастази
- Ж. Михайлова.
XIX. Миниинвазивни, аблативни техники при малигнени чернодробни заболявания
- А. Кацаров, М. Симонова, К. Кацаров.
XX. Хирургия на ретрохепаталната част на долната празна вена
- Н. Владов, Ц. Луканова, Р. Костадинов .
XXI. Травми на черния дроб
- В. Мутафчийски, Г. Попиванов
XXII. Лапароскопска хирургия на черния дроб
- Н. Владов, И. Такоров, Р.Костадинов, Ц. Тричков
XXIII. Вродени заболявания на жлъчната система
- Г. Попиванов, Д. Пенчев, М. Конакчиева, К. Кьосев, В. Мутафчийски
XXIV. Билиарни фистули
- К. Кьосев, Г. Попиванов, М. Конакчиева, И. Теодосиев, В. Мутафчийски.
XXV. Жлъчно-каменна болест
- К. Василев, П. Иванов, Д. Пенчев
XXVI. Холедохолитиаза
- С. Сергеев, Ц. Луканова, В. Иванов.
XXVII. Рак на жлъчния мехур
- Н. Белев, И. Такоров.
XXVIII. Хилусни холангиокарциноми
- Ц. Луканова, И. Такоров, Н. Владов .
XXIX. Ятрогенни увреждания на екстрахепаталните жлъчни пътища
- В. Мутафчийски, Г. Попиванов
XXX. Анатомия на панкреас
- В. Мутафчийски, Г. Попиванов, Д. Пенчев.
XXXI. Остър панкреатит
- В. Михайлов, В. Сираков, Н. Владов
XXXII. Интензивно лечение при остър панкреати
т - М. Абрашева, Е. Одисеева, Н. Петров
XXXIII. Причинители на инфекции при остър панкреатит
- И. Гергова
XXXIV. Хроничен панкреатит
- В. Михайлов, Н. Владов
XXXV. Рак на панкреаса
- Н. Владов, И.Такоров .
XXXVI. Съдови резекции при карцином на панкреаса
- Н. Владов, И. Такоров, Ц. Луканова .
XXXVII. Лекарствено противотуморно лечение при болни с панкреасен дуктален аденокарцином
Ж. Михайлова
XXXVIII. Редки тумори на панкреаса
Ц. Луканова, В. Мелников, Н. Владов
XXXIX. Усложнения в панкреатичната хирургия
В. Михайлов, И. Такоров, Н. Владов
XL. Усложнения след ендоскопски манипулации на хепатобилиарната система
И. Такоров, Ц. Луканова, В. Михайлов, Н. Владов.
XLI. Травми на панкреаса
В. Мутафчийски, Г. Попиванов
XLII. Лапароскопска хирургия на панкреаса
И. Такоров, Р. Костадинов, Ц. Тричков, Н. Владов .
ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
XLIII. Показания за чернодробна трансплантация
М. Конакчиева, М. Симонова, К. Кацаров .
XLIV. Кондициониране на трупен донор
М. Ненков, С. Асов, Е. Одисеева, Н. Петров.
XLV. Анестезия и следоперативно лечение при чернодробна трансплантация
Е. Одисеева, А. Хъртова, М. Абрашева, Н. Петров
XLVI. Мултиорганна експлантация
В. Михайлов, И. Такоров, В. Иванов, Н. Владов
XLVII. Чернодробна трансплантация – хирургични аспекти
Н. Владов, В, Михайлов, И. Такоров.
XLVIII. Усложнения след чернодробна трансплантация
В. Михайлов, К. Кацаров, Н. Владов
XLIX. Следоперативен период и проследяване след чернодробна трансплантация
М. Конакчиева, М. Симонова, К. Кацаров