Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Вътрешни болести

Цена: 50.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS3100

Иновативен и модерен учебник за студенти в медицинските университети

 • Автор(и):
  Анастас Баталов, Анахид Торосян, Веселина Горанова-Маринова, Владимир Ходжев, Николай Кръстев, Димитър Николов, Емил Кумчев, Едуард Тилкиян, Жанет Грудева-Попова, Иванка Ненова-Чилова, Людмила Владимирова, Мариела Генева-Попова, Митко Митков и колектив
 • Съставителство:
  Ф. Николов
 • Издател:
  Лакс бук
 • ISBN:
  978-619-189-145-0
 • Година на издаване:
  2020
 • Тегло:
  2.718 кг
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

I. ПУЛМОЛОГИЯ

1. Най-важни симптоми при белодробните болести – Вл. Ходжев

2. Обективно изследване – Вл. Ходжев

3. Диагностични методи – Вл. Ходжев

4. Пневмонии – Вл. Ходжев

5. Гнойни белодробни болести – Вл. Ходжев

6. Бронхообструктивни заболявания – Вл. Ходжев

7. Дихателна недостатъчност – Вл. Ходжев, Ст. Костянев

8. Белодробен карцином – Вл. Ходжев

9. Плеврални изливи – Вл. Ходжев 

10. Саркоидоза – Вл. Ходжев 

11. Белодробна туберкулоза – Ан. Торосян

II. КАРДИОЛОГИЯ

1. Изследване на сърдечно-съдовата система – Ф. Николов 

2. Сърдечна недостатъчност – Ф. Николов .

3. Ритъмни и проводни нарушения – М. Токмакова

4. Хронично белодробно сърце – М. Токмакова 

5. Белодробен тромбоемболизъм – Л. Владимирова, Вл. Ходжев 

6. Ревматизъм – М. Токмакова 

7. Инфекциозен ендокардит – М. Токмакова

8. Пороци на митралната клапа – Ф. Николов 

9. Пороци на аортната клапа – М. Токмакова 

10. Исхемична болест на сърцето – Ф. Николов 

11. Стабилна стенокардия – Ф. Николов

12. Нестабилна стенокардия – Ф. Николов 

13. Миокарден инфаркт – М. Токмакова 

14. Артериална хипертония – Ф. Николов

15. Кардиомиопатии – М. Токмакова 

16. Миокардити – М. Токмакова 

17. Болести на перикарда – Ф. Николов

18. Болести на Аортата – Ф. Николов 

19. Атеросклероза – Л. Владимирова 

20. Вродени сърдечни пороци при възрастни – Ф. Николов

III. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ХЕПАТОЛОГИЯ

I. БОЛЕСТИ НА ХРАНОПРОВОДА

II. БОЛЕСТИ НА СТОМАХА

III. БОЛЕСТИ НА ТЪНКОТО ЧЕРВО

IV. БОЛЕСТИ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

V. БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

VI. БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНАТА СИСТЕМА

VII. БОЛЕСТИ НА ПАНКРЕАСА

IV. НЕФРОЛОГИЯ

1. Анатомични бележки, физикално и лабораторни изследвания – Е. Кумчев 

2. Бъбречна биопсия. – Е. Тилкиян 

3. Симптоми и синдроми, свързани с бъбречните заболявания

4. Първични гломерулни заболявания. Класификация, етиология, патогенеза – Е. Кумчев 

5. Остър постинфекциозен гломерулонефрит – Е. Кумчев 

6. Остър постстрептококов гломерулонефрит – Е. Кумчев

7. Бързопрогресиращи гломерулонефрити – Е. Тилкиян 

8. Хронични гломерулонефрити 

9. Идиопатичен нефротичен синдром. Подоцитопатии. – Е. Кумчев 

10. Гломерулонефрит с минимални увреждания – Е. Кумчев

11. IgM Нефропатия – Е. Кумчев

12. Огнищно-сегментна гломерулосклероза – Е. Кумчев 

13. Мембранозен гломерулонефрит – Е. Тилкиян

14. Мембраннопролиферативен гломерулонефрит и С3 нефропатии – Е. Тилкиян

15. IgA Нефропатия – Е. Кумчев 

16. Вторични, сателитни гломерулопатии

17. Бъбречни увреждания при системни васкулити – Е. Кумчев 

18. Бъбречни увреждания при системен лупус – Е. Тилкиян

19. Бъбречни увреждания при захарен диабет – Д. Николов

20. Бъбречни увреждания при амилоидоза – Е. Тилкиян 

21. Подагрозна нефропатия – Д. Николов 

22. Уринарни инфекции – Д. Николов 

23. Остър интерстициален хиперсензитивен нефрит – Е. Кумчев 

24. Хронични интерстициални нефрити – Е. Тилкиян 

25. Вродени и наследствени заболявания на бъбреците. Автозомно-доминантна бъбречна поликистоза – Е. Кумчев 

26. Вродени и наследствени заболявания на бъбреците. Синдром на Аlport. Синдром на Fabri. Болест на тънките мембрани – Е. Кумчев 

28. Бъбречнокаменна болест. Нефрокалциноза – Д. Николов

29. Остро бъбречно увреждане – Д. Николов 

30. Хронично бъбречно заболяване. Бъбречна недостатъчност – Е. Кумчев .

31. Извънбъбречни методи на очистване – Д. Николов 

32. Бъбречна трасплантация – Е. Кумчев

V. ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

I. ВЪВЕДЕНИЕ – М. Орбецова

II. ХИПОТАЛАМУС И ХИПОФИЗНА ЖЛЕЗА – М. Орбецова

III. ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА – М. Орбецова

IV. ПАРАЩИТОВИДНИ ЖЛЕЗИ – М. Орбецова

V. ЕНДОКРИНЕН ПАНКРЕАС – М. Орбецова

VI. НАДБЪБРЕЧНИ ЖЛЕЗИ – М. Орбецова

VII. МЪЖКА РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА – М. Митков

VIII. ЖЕНСКА РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА – М. Митков 

IX. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХИПОТАЛАМУСА И ХИПОФИЗАТА – М. Орбецова

X. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА – М. Орбецова

XI. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПАРАЩИТОВИДНИТЕ ЖЛЕЗИ – М. Орбецова

XII. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЕНДОКРИННИЯ ПАНКРЕАС – М. Орбецова

XIII. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НАДБЪБРЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ – М. Орбецова

XIV. ЕНДОКРИННИ НАРУШЕНИЯ В МЪЖКАТА РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА – М. Митков

XV. ЕНДОКРИННИ НАРУШЕНИЯ В ЖЕНСКАТА РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА – М. Митков

XVI. АВТОИМУННИ ПОЛИГЛАНДУЛАРНИ СИНДРОМИ – М. Орбецова

XVII. МНОЖЕСТВЕНА ЕНДОКРИННА НЕОПЛАЗИЯ – М. Орбецова

VI. ХЕМАТОЛОГИЯ

1. Основни данни за хемопоезата – Ж. Грудева-Попова 

2. Изследване на хематологично болен – Ж. Грудева-Попова, Ст. Горанов

3. Заболявания на еритропоезата. Анемии. – Ж. Грудева-Попова

4. Желязодефицитни анемии – Ж. Грудева-Попова 

5. Анемия при хронични заболявания – Ж. Грудева-Попова 

6. Мегалобластни анемии – Ж. Грудева-Попова 

7. Фолиеводефицитни анемии – Ж. Грудева-Попова 

8. Костномозъчна недостатъчност. Хипо-и апластични анемии. – В. Горанова-Маринова

9. Хемолитични анемии. Класификация. – Ж. Грудева-Попова

10. Вродени хемолитични анемии – мембранопатии – Ж. Грудева-Попова 

11. Вродени хемолитични анемии – ензимопатии – Ж. Грудева-Попова 

12. Вродени хемолитични анемии – хемоглобинози – Ж. Грудева-Попова

13. Вродени хемолитични анемии – таласемии – Ж. Грудева-Попова 

14. Придобити хемолитични анемии – изоимунни – Ст. Горанов ..

15. Придобити хемолитични анемии – автоимунни и лекарствено имунни – Ст. Горанов 

16. Микроангиопатични хемолитични анемии Хемолитико-уремичен синдром. Тромботична тромбоцитопенична пурпура – Ст. Горанов 

17. Злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи – Ст. Горанов 

18. Остри миелопролиферативни заболявания – Ст. Горанов 

19. Първични миелодиспластични синдроми – Ст. Горанов 

20. Хронична Ph(+) миелолевкемия – Ст. Горанов 

21. Полицитемия вера – Ст. Горанов 

22. Есенциална тромбоцитемия – Ст. Горанов

23. Остеомиелофиброза. Идиопатична първична миелофиброза – В. Горанова-Маринова 

24. Лимфопролиферативни неоплазии – основни данни – В. Горанова-Маринова

25. Болест на Ходжкин – Ст. Горанов, И. Ненова-Чилова 

26. Неходжкинови лимфоми – основни данни – Ст. Горанов, В. Горанова-Маринова 

27. Силно агресивни лимфопролиферативни заболявания. Остри прекурсорни лимфом/левкемии – Ст. Горанов 

28. Дифузен В-едроклетъчен лимфом – Ст. Горанов И. Ненова-Чилова 

29. Мантелноклетъчни лимфоми – В. Горанова-Маринова 

30. Индолентни неходжкинови лимфоми. Хронична лимфоцитна левкемия – И. Ненова-Чилова 

31. Фоликуларен неходжкинов лимфом – Ст. Горанов, И. Ненова-Чилова 

32. Маргинално зонови лимфоми. Екстранодални лимфоми на мукозоасоциираната тъкан – Ст. Горанов 

33. Диференциална диагноза на лимфадено – и спленомегалията – Ж. Грудева-Попова 

34. Болести на на плазмоцитна редица. Моноклонални парапротеинемии – В. Горанова-Маринова 

35. Миеломна болест – В. Горанова-Маринова, Ст. Горанов 

36. Болести на леките вериги – Ст. Горанов, В. Горанова-Маринова

37. АL - амилоидоза – В. Горанова-Маринова .

38. Стволовоклетъчна трансплантация – В. Горанова-Маринова 

39. Кръвосъсирване и хеморагични диатези – Ж. Грудева-Попова ...

40. Заболявания на тромбоцитната редица. Тромбоцитопении – Ж. Грудева-Попова 

41. Заболявания с нарушени тромбоцитни функции. Вродени и придобити тромбоцитопатии – Ж. Грудева-Попова 

42. Коагулопатии. Хемофилия А и В. – Ж. Грудева-Попова 

43. Инхибиторна хемофилия – В. Горанова-Маринова

44. Болест на Вилебранд – Ж. Грудева-Попова ..

45. Вазопатии. Болест на Rendu-Osler-Weber. Капиляротоксикоза. – Ж. Грудева-Попова 

46. Дисеминирана интравазална коагулация – Ст. Горанов 

47. Първично активирана фибринолиза – Ж. Грудева-Попова

VII. РЕВМАТОЛОГИЯ

1. Изследване на пациенти с ревматични заболявания – Ан. Баталов 

2. Ревматоиден артрит – Ан. Баталов 

3. Анкилозиращ спондилит – Ан. Баталов 

4. Псориатичен артрит – Ан. Баталов 

5. Подагра. Подагрозен артрит – Ан. Баталов 

6. Остеоартроза – Р. Каралилова 

7. Системен лупус еритематодес – Р. Каралилова 

8. Прогресивна системна склероза – Р. Каралилова 

9. Автоимунни миозити – М. Панчовска 

10. Синдром на Sjögren – М. Панчовска 

11. Болест на Behҫet – М. Панчовска

12. Ревматична полимиалгия – М. Панчовска .

13. Гигантоклетъчен артериит – М. Панчовска 

14. Системни васкулити – М. Генева-Попова 

15. Фибромиалгия – М. Панчовска 

16. Остеопороза – М. Генева-Попова