Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Коронарна хирургия

Цена: 70.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS3044
Модерно ръководство за кардиохирурзите и свързаните специалисти
 • Автор(и):
  Заприн Въжев
 • Издател:
  МУ - Пловдив
 • ISBN:
  978-619-237-036-7
 • Година на издаване:
  2019
 • Обем:
  208 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Съдържание:

1. Използвани съкращения

2. Анатомия на сърцето
- Топографска анатомия на сърцето
- Проекции на сърдечните граници върху предна гръдна стена
- Артериална и венозна коронарна съдова система
- Възбудно-проводна система на сърцето
- Сърдечни кухини
- Сърдечни клапи
- Перикард
- Анатомия и хистология на използваните графтове за байпас процедури
- Анатомични структури с пряко отношение към кардиоваскуларната хирургична рактика

3. Ембрионално развитие на сърдечно-съдовата Система

4. Исхемична болест на сърцето
- Етиология и рискови фактори
- Патоанатомия и патофизиология
- Класификация на исхемичната болест на сърцето
- Клинична картина
- Диагностика на исхемичната болест на сърцето
- Лечение на ИБС
- Индикация на оперативно лечение
- Общи принципи на хирургичното лечение на и оперативна техника
- Операции без използване на ЕКК
- Предимствата на арериалните графтове - преживяемост

5. Екстракорпорална циркулация
- Схема на кардиопулмонален байпас
- Канюлация
- Системни налягания и кръвен поток
- Специални видове екстракорпорална циркулация

6. Оперативна миокардна реваскуларизация
- Исторически преглед
- Анатомия на коронарните артерии с оглед съвместимост на дължината - съвместимост на размера
- Ендотелна функция и мускулен тонус
- Биологични характеристики на венозните и артериалните графтове
- Клинична класификация на артериалните графтове

7.Хирургични техники за отпрепариране на педикули и скелетонизиран артериален и венозен графт и извършване на байпас процедура
- Отпрепариране на VENA SAPHENA MAGNA
- Отпрепариране на вътрешната торакална артерия (ITA) като педикул
- Отпрепариране на скелетонизирана вътрушна торкална артерия (ITA)
- Отпрепариране на дясна гастроепиплоична артерия (RGEA) като педикул
- Отпрепариране на скелотонизирана дясна гастропелиполична артерия (RGEA)
- Отпрепариране на радиална артерия (RA)
- Артериални и венозни графтове - избор на оперативен метод според клиничната преценка и анализ на ангиографските и клинични резултати
- Проходимост на вътрешната торакалнаартерия
- Клинични резултати при използване на вътрешната торакална артерия (ITA)
- Алтернативни артериални графтове
- Артерия гастроепиплоика
- Проходимост на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
- Клинични резултати при използване на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
- Радиална артерия (RA) - проходимост на радиална артерия (RA)
- Клинични рлезултати при използване на радиалната артерия (RA)
- Долна епигастрална артерия (ITA)
- Клиничен избор на графтове
- Описание на оперативната техника за отпрепариране на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
- Описание на операвната техника за извършване отвора на диафрагмата
- Описание на операвната техника за насочване на педикула на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
- Последователност и оперативна техника при използване изцяло на артериални графтове

8. Оперативна техника на конвенционалния аорт-коронарен байпас

9. Обсъждане

10. Заключение

11. Бъдеще на миокардната реваскуларизация

12. Библиография