Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP112019

година XIХ, брой 1 (71) 2019 г.

 • Съставителство:
  Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • Година на издаване:
  1311-9720
 • Обем:
  40 стр.
 • Тип корица:
  мека
Няма наличност
Добави в желани
Съдържание
 
Системата за управление на качеството като 
фактор на конкурентоспособността на 
българските фармацевтични производители
Ренета Стефанова, Антония Димова 3
 
Възникване и развитие на персонализираната медицина 
Жаклин Стойкова, Любомира Коева-Димитрова 10
 
Необходимост от предварителна подготовка на 
пациента за предстоящо клинично лабораторно изследване
Емилия Георгиева, Силвия Ангелова, Минко Милев, 
Юлиян Костадинов, Пламен Русев 21
 
Здравна, социална и икономическа цена на 
комплексното лечение на хероинова зависимост
Цветелина Търпоманова 25
 
Партньорските отношения в болничния сектор
в България – практика и развитие
Бончо Митев 31
 
 
Сontents
 
The Quality Management System as a Factor for the 
Competitiveness of the Bulgarian Pharmaceutical Manufacturers
Reneta Stefanova, Antoniya Dimova 3
 
History and development of personalized medicine
Jacqueline Stoykova, Lyubomira Koeva – Dimitrova 10
 
Necessity for preparation of the patient 
for upcoming clinical laboratory analysis
Еmiliya Georgieva, Silvia Angelova, Minko Milev, 
Yuliyan Kostadinov, Plamen Russev 21
 
Health, Social and Economic Costs of 
Complex Treatment of Heroin Addiction
Tsvetelina Tarpomanova 25
 
Partnerships in Bulgarian Hospital Sector – 
Practice and Development
Boncho Mitev 31