Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение

Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение

Учебникът е предназначен за студенти от професионално направление „Здравни грижи“.

    Код: KS2619
Автор(и):Мариана Николова, Силвия Борисова
Издател:МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
ISBN:978-619-221-040-3
Издание:първо
Година на издаване:2017
Обем:201 стр.
Тип корица:мека
Език:български
Цена:18.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Учебникът „Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение“ представя съдържание, съобразено със съвременните стандарти в анестезиологията и интензивното лечение. Подпомага изграждането на специфични умения и поведение при подготовката за анестезия, контрол на жизнените функции по време на операция, както и реанимация и интензивна терапия на оперирани или консервативно лекувани болни.
 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ИСТОРИЯ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА НАУКА

Развитие на анестезията в медицинската практика

История на уредите за приемане на анестетици

2. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Същност и значение на анестезиологията

Задачи на анестезиологията

3. АНЕСТЕЗИЯ

Основни принципи при анестезия

Дейности, свързани с провеждането на анестезия

Клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия

Мониториране при анестезия

Интензивно лечение по време на анестезия

Кардиопулмонална ресусцитация (КПР)

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

Анестезиологичен екипи

Кабинет за преданестезиологична консултация

Материално-техническа обезпеченост

Място за провеждане на анестезия

Място за въвеждане и възстановяване от анестезия

Апаратура за обща анестезия

Медикаменти

Консумативи и пособия

5. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИЯ

6. ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ

Стадии на общата анестезия

Етапи на общата анестезия

7. ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ

Невролептаналгезия (НЛА)

Тотална интравенозна анестезия (TIVA)

Балансирана анестезия

8. ВЕНОЗНИ АНЕСТЕТИЦИ

9. ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ

Маскова инхалационна анестезия

Анестезия с ларингеална маска

Интубационна инхалационна анестезия

10. АПАРАТУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ

11. СИСТЕМИ ЗА ОБЩА ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ

Отворена система

Полуотворена система

Полузатворена система

Затворена система

12. ИНХАЛАЦИОННИ АНЕСТЕТИЦИ

Характеристика на съвременните инхалационни анестетици

Видове инхалационни анестетици

13. МУСКУЛНА РЕЛАКСАЦИЯ

Видове нервно-мускулни блокове

Мускулни релаксанти

Антихолинестеразни средства (инхибитори)

14. ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ

15. УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ

Усложнения от страна на дихателната система

Усложнения от страна на сърдечно-съдовата система

Малигнена хипертермия

Усложнения от страна на нервната система

Въздушна емболия

16. МЕСТНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ

Болка – класификация, фактори и лечение

17. ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ – ВИДОВЕ

18. СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ

19. ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ

20. МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Видове локални анестетици

21. УЧАСТИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА АНЕСТЕЗИЯ

Подготовка на анестезиологичната сестра за анестезия

Подготовка на залата за анестезия – основни принципи

Подготовка на апаратурата за анестезия

Подготовка на медикаменти за анестезия

Подготовка на набор за анестезия

Подготовка на пациента за анестезия

22. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ АНЕСТЕЗИЯ

При увод в анестезия – оротрахеална интубация

При провеждане на анестезия

При извеждане от анестезия

23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА СЛЕД АНЕСТЕЗИЯ

24. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ НАЗАЛНА ИНТУБАЦИЯ

25. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ МАСКОВА АНЕСТЕЗИЯ

26. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ

27. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА

28. ПОВЕДЕНИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА СЕСТРА ПРИ СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ

29. ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ. ДЕЙНОСТИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

Показания за прием на болни в отделения за интензивно лечение

Основни дейности в интензивно отделение

30. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ОСИГУРЕНОСТ

Структура за провеждане на интензивно лечение

31. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

32. ОСТРА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Класификация на дихателна недостатъчност

Лечение на острата дихателна недостатъчност

Режим на вентилация – основни понятия

Кислородотерапия – методи и средства

Дихателна реанимация

Методи на спешни оперативни техники

33. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОДН

34. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ МОНИТОРЕН КОНТРОЛ

35. ПОВЕДЕНИЕ И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ БОЛЕН С ТРАХЕОСТОМИЯ

36. ПОВЕДЕНИЕ И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

Методи на провеждане на изследването

Измерване на централно венозно налягане

37. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН ИЗТОЧНИК

38. УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪДОВИ КАТЕТРИ

39. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪДОВ КАТЕТЪР

40. ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

41. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ СОНДОВО ХРАНЕНЕ

42. ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛИТНО РАВНОВЕСИЕ.

Разпределение на течностите в организма

Воден баланс

Нарушения във водно-електролитния баланс

Регулация на обема и осмоларитета на ЕЦТ

43. АЛКАЛНО-КИСЕЛИННО РАВНОВЕСИЕ

Нарушения в алкално-киселинното равновесие

44. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКСТС СЕСТРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С НАРУШЕНИЯ В АЛКАЛНО-КИСЕЛИННОТО РАВНОВЕСИЕ

45. КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ – ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

46. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ПИКОЧЕН МЕХУР

47. КОМАТОЗНО СЪСТОЯНИЕ

Степенни нарушения в съзнанието

Методи на изследвания и прогнозиране на изхода от комата

Оценка на коматозното състояние

Спешни мероприятия

48. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ БОЛНИ В КОМАТОЗНО СЪСТОЯНИЕ

49. МОЗЪЧНА, КЛИНИЧНА И БИОЛОГИЧНА СМЪРТ

Умирането като процес

Мозъчна смърт

Клинична смърт

Спешни мероприятия при клинична смърт

50. ШОК (Shock)

51. ХИПОВОЛЕМИЧЕН ШОК

Поведение при хиповолемичен шок

52. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ

53. КАРДИОГЕНЕН ШОК

Поведение при кардиогенен шок

54. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

55. АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК

Поведение при анафилактичен шок

56. СЕПТИЧЕН ШОК

Поведение при септичен шок

57. ИЗГАРЯНЕ – COMBUSTIO

Термичен шок

Поведение във фаза на термичен шок

58. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИЗГАРЯНЕ

59. ИЗМРЪЗВАНЕ (общо охлаждане) – hypothermia

60. ПОВЕДЕНИЕ И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИЗМРЪЗВАНЕ

61. ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ

Принципи на лечение на острите отравяния

Отравяния с въглероден диоксид

Отравяне с хероин и опиеви препарати

Отравяне с алкохол

Отравяне с метилов алкохол

Отравяне с барбитурати

Отравяне с киселини и основи

Отравяне с гъби

62. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОТРАВЯНИЯ

63. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОМАШНА ПРОМИВКА

64. ГРИЖИ ЗА БОЛЕН НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

65. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ СМЯНА НА БЕЛЬО НА ТЕЖКО БОЛЕН

66. ПРОФОЛАКТИКА НА ДЕКУБИТУС

67. ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ГРИЖИ ЗА ХИГИЕНА НА УСТАТА, НОСА И ОЧИТЕ

68. МОРАЛНИ И ЕТИЧНИ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ИНТЕНЗИВНИТЕ ГРИЖИ

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе