Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP142017

година XVII, брой 4 (66) 2017 г.

 • Автор(и):
  Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  1311-9720
 • Година на издаване:
  2018
 • Обем:
  40 стр.
 • Тип корица:
  мека
Няма наличност
Добави в желани

Съдържание:
 

Ролята на католическата църква в германското здравеопазване
Стоян Монев 3

 

Какие качества должен иметь современный менеджер
в сфере здравоохранения?
Решетников Сергей Владимирович 9

 

Място на дългосрочните грижи в здравната система:
европейски тенденции и българският опит
Тереза Василева, Марилена Питтара, Сарина Янакиева,
Елка Атанасова, Стефка Коева  15

 

Живот с болестта
Социологически (теоретични) подходи за изучаване на проблема
Клара Докова, Жана Рангелова 22

 

Комплексен подход в превенцията на рисковите фактори за
травми в спорта
Яни Шивачев  28

 

Исторически сведения за развитието на
спешната медицинска помощ
Лора Георгиева  32

 

Първо национално състезание по медиация за студенти
Жана Рангелова  37

 

Сontents:
 

The role of the Catholich Church in the German Health System
Stoyan Monev 3

 

What qualities should a modern healthcare manager possess?
Reshetnikov Sergey Vladimirovich  9

 

Long-term Care in the Health System: European Tendencies and
Bulgarian Experience
Teresa Vasileva, Marilena Pittara, Sarina Yanakieva,
Elka Atanasova, Stefka Koeva  15

 

Living With a Disease
Sociological (theoretical) approaches for studying the problem
Klara Dokova, Jana Rangelova  22

 

А complex approach in prevention of risk factors for
injuries in sport
Yani Shivachev 28

 

Historical information about the development of
emergency medical care
Lora Georgieva 32

 

First National Mediation Competition for Students
Zhana Rangelova  37