Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Травма и родителстване

Цена: 14.40 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2527

Значението на травмата и посттравматичния стрес в индивидуалния опит на родителите на деца с нарушения в невропсихичното развитие

 • Автор(и):
  д-р Златомира Костова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-958-7
 • Година на издаване:
  2018
 • Обем:
  184 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
Добави в желани

Книгата разглежда травмата като психично състояние и представя проучване, свързано с описание на симптоматичен профил на майки, отглеждащи деца с нарушения в невропсихичното развитие. В нея се излага и собствен опит в консултирането и психотерапията със семейства с деца с нарушения в психичното развитие. Описани са и истории на майки, родителстващи деца с разстройства от аутистичния спектър.
 

 

Изданието поставя акценти върху отражението на травмата в психотерапията, където разгръщането на родителския капацитет е прекъснато от посттравматичен стрес и високите нива на тревожност. Това явление оказва влияние и върху сътрудничеството с професионалистите.

 

Да отгледаш дете с нарушение в невропсихичното развитие, е нелека задача за семейството. Когато това се случи, „Войната започва“ – всеки в двойката влиза в нея със собствен „арсенал“ (минал опит, конституция, годност за свързване, резилиентност). Резултатът в повечето случаи е едно дете, поставено на върха на семейната йерархия, удовлетворяваща собствените си проектирани желания. И още – травматична майка, оттеглил се баща и дете с богата емоционална и поведенческа симптоматика.

 

Книгата е подходяща за широк кръг от специалисти и студенти, обучаващи се в помагащи професии: клинични психолози, специални педагози, социални работници и всички, които се интересуват от дискутираната проблематика.

 

 

 

------------------

Малко са книгите в специализирания книжен пазар, които са написани с толкова компетентност, топлина и човечност! Авторката постепенно ни въвежда в сложните теми на травмата и родителстването.  Родителстването в травма променя цялостното функциониране, формира нови качества и умения. Срещата с родителската болка изисква личностови качества и високи професионални компетентности.  Д-р Златомира Костова ни въвежда в един свят на болка, но без снизходително съжаление, а с топлина и разбиране!
 

Тази книга трябва да се прочете! И не защото сте клиничен психолог, а защото просто сте човек! Книгата ни прави по-мъдри, по-добри, разширява ни кръгозора, отваря ни пространство, в което не сме били, но което е наше. Среща ни с трудни ситуации, но не за да ни накара да страдаме, а за да ни направи други, с поглед навътре, но и оставащи в реалността.
 

                                                    Проф. д.пс.н. Ваня Матанова

 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД    5

ТРАВМАТА КАТО ПСИХИЧЕН ФЕНОМЕН. КРАТЪК ОБЗОР    11

Стрес, дистрес    12

Реакции на травматичния стрес    15

Класификация на стресовите фактори    17

Психична травма и личност    18

Детска психична травматизация    22

Когнитивни теории за емоциите    25

Копинг-стратегии и защитни механизми    27

Обектни отношения и защитни механизми     31

Проективна идентификация и родителстване    32

 

СЕМЕЙНО ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРИ ДЕЦА С
НАРУШЕНИЯ В НЕВРОПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ    35

Семейни демографски променливи    36

Родителски нагласи     36

Родителска ефективност    37

Локус контрол    39

Приспособяване при сиблингите    39

Участие в образователни програми на детето    40

Социална подкрепа    41

Семейна среда    41

Медицинска помощ    43

Религия    44

Специфични процеси при родителстване на деца с
разстройства от аутистичния спектър    45

 

ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ В НЕВРОПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ     52

Интелектуални затруднения    52

Нарушения в развитието на експресивна и импресивна реч    56

Специфични разстройства в развитието на училищните умения    59

Генерализирани разстройства на развитието,
первазивни разстройства в развитието,
разстройства от аутистичния спектър    62

Хиперкинетичен синдром    70

Генерализирано тревожно разстройство в детска възраст    73

Елективен мутизъм    75

 

СОБСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИМПТОМАТИЧЕН ПРОФИЛ НА
МАЙКИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ В
НЕВРОПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ    78

Методика на изследването    78

Обобщени резултати от проведеното изследване    83

Обсъждане на водещите тенденции от проведеното изследване     85

КОНСУЛТИРАНЕ, КРИЗИСНО КОНСУЛТИРАНЕ, ПСИХОТЕРАПИЯ    96

Консултиране    96

Кризисно консултиране    101

Психотерапия     102

Професионална етика    104

Съдържателно и процесно ниво при терапия на родители на
деца с нарушения в невропсихичното развитие    107

Когнитивно-поведенческа психотерапия    121

Когнитивно-поведенческа терапия при двойки и семейства    126

Когнитивно-поведенческа групова терапия    135

Емоционално-фокусирана терапия на двойката като
интегративен подход    138

 

НЯКОЛКО ИСТОРИИ    150

Първа история    150

Наратив на майката през проведено интервю за
привързаност като възрастен (ААI) от първа история    151

История на детето в семейството през разказа на
майката от първа история    152

Моментна снимка/анализ на профил на функционирането на
майката (среща на минал опит, настоящи процеси в семейството,
перспективи за бъдеще) от първа история    154

 

Втора история    156

Наратив на майката през проведено интервю за
привързаност като възрастен (ААI) от втора история    156

История на детето в семейството през разказа на майката от
втора история    158

Моментна снимка/анализ на профил на функционирането на
майката (среща на минал опит, настоящи процеси в семейството,
перспективи за бъдеще) от втора история    159

 

Трета история    161

Наратив на майката през проведено интервю за
привързаност като възрастен (ААI) от трета история    162

История на детето в семейството през разказа на майката от
трета история    163

Моментна снимка/анализ на профил на функционирането на
майката (среща на минал опит, настоящи процеси в семейството,
перспективи за бъдеще) от трета история    164

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    167

ПРИЛОЖЕНИЕ    168

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА    171