Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP112011

Година XI, бр. 1 (39), 2011

 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  1311-9729
 • Обем:
  36 стр.
 • Формат:
  205 x 295 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български / английски
Няма наличност
Добави в желани

Съдържание:

Конфликти в процеса на реформа в здравно осигурителната система на България
Г. Петрова, Костадинова, Т.
Медицински университет – Варна,
Катедра по Икономика и управление на здравеопазването

Мениджмънт на конфликтите в медицински центрове за дентална помощ в гр. Варна
Борислава Загорчева
Магистърска програма по Здравен мениджмънт в МУ – Варна

Формиране на умения у учителите за решаване на конфликти в ученическия клас
Петромила Атанасова
Докторант в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Доц. Жана Рангелова
Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“
Медицински университет – Варна

Нормативна и стратегическа база, касаеща анализа на болничната дейност в България
Мила Георгиева
Асистент в Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“
Медицински университет – Варна, Факултет „Обществено здравеопазване“
Началник отдел „Международни програми, анализи и планиране“, одитор качество
Университетска болница „Св. Марина“ ЕАД – Варна

Застрахователният риск „злополука“ при договора за застраховка „Злополука“ по Кодекса за застраховането и осигуреният социален риск „трудова злополука“ по Кодекса за социалното осигуряване
Мария Вълканова
Гл. асистент към УНС по Медицинска етика и право,
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването,
Факултет по обществено здравеопазване,
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Относно понятието „неработоспособност“ при договора за застраховка „Злополука“
Мария Вълканова
УНС по етика и право, Катедра по социална медицина и организация на
здравеопазването, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“– Варна

Contents:
Маnagement of conflicts in medical centers for dental care in Varna
Borislava Zagorcheva
Health Care Management – The Master programme in Varna University of Medicine

Generation of teachers’ skills for resolving conflicts in the student class
Petromila Atanasova
PhD in Konstantin Preslavsky University of Shumen
Assoc. Prof. Zhana Rangelova
Department of Economics and Management of Health
Medical University of Varna

Normative and Strategic Basis for Performance Analisys of Bulgarian Hospitals
Mila Georgieva
Assistant professor in Department „Health care economics and management“
Medical University – Varna, Faculty „Public health“
Chief of Department „International programs, analyses and planning“, Quality auditor
University hospital „St. Marina“ – Varna

ФайлИнформация
[PDF, 225.4 KB]