Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Хирургия Хирургия на жлъчна система, черен дроб, панкреас и далак - Том XII. Висцерална хирургия

Хирургия на жлъчна система, черен дроб, панкреас и далак - Том XII. Висцерална хирургия

Цена: 49.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2425

Ръководство по хирургия с атлас - Том XII. Висцерална хирургия

 • Автор(и):
  Под редакцията на акад. Дамян Дамянов, д.м.н., и проф. Виолета Димитрова, д.м.н.
 • Издател:
  АИ "Проф. М. Дринов"
 • ISBN:
  978-954-322-895-9
 • Година на издаване:
  2017
 • Обем:
  492 стр.
 • Тегло:
  1.830 кг
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Добави в желани

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава 1
ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ЖЛЪЧНАТА СИСТЕМА, ЧЕРНИЯ ДРОБ, ПАНКРЕАСА И ДАЛАКА / 9


1.1. Клинично-лабораторни показатели, ползвани при заболявания на черния дроб, жлъчната система, пан- креаса и слезката – доц. Милко Шишенков, дм / 9
1.2. Абдоминална ехография – проф. Никола Григоров, дмн / 18
1.3. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография – проф. Борислав Владимиров, дмн / 25
1.4. Образна диагностика на заболяванията на билиарната система – д-р Галина Георгиева-Козарова, доц. Лъчезар Пенев, дм / 33
1.5. Образна диагностика при заболявания на черния дроб – д-р Галина Георгиева-Козарова, доц. Лъчезар Пенев, дм / 38
1.6. Нуклеарномедицински изследвания на черния дроб – проф. Дойчин Минчев, дмн / 48
1.7. Методи на диагностичната патология в клиничната практика – доц. Ани Михова, дм / 51
1.8. Интраоперативна диагностика на жлъчните заболявания – проф. Николай Пенков, дмн / 55

Глава 2 ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЛЪЧНАТА СИСТЕМА / 60

2.1. Вродени заболявания на жлъчната система – проф. Николай Пенков, дмн / 60
Билиарна атрезия / 60
Кисти на холедоха / 64
2.2. Травми на жлъчния мехур и жлъчните пътища – проф. Николай Пенков, дмн / 66
2.3. Остър некалкулозен холецистит – акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Николай Пенков, дмн / 66
2.4. Жлъчнокаменна болест – акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Николай Пенков, дмн / 68
2.4.1. Усложнени мехурни форми – проф. Николай Пенков, дмн, акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Ро- сен Маджов, дмн / 80
Хроничен калкулозен холецистит / 80
Остър калкулозен холецистит / 85
2.4.2. Усложнени екстрахепатални форми – проф. Николай Пенков, дмн, акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Росен Маджов, дмн / 99
Холедохолитиаза / 99
Холангит / 104
Билиарен панкреатит / 110
Доброкачествени стенози на папила Фатери / 115
Хемобилия / 118
Първичен склерозиращ холангит / 119
2.5. Показания за повторни операции (реоперации) върху жлъчната система – акад. Дамян Дамянов, дмн, проф. Николай Пенков, дмн, проф. Росен Маджов, дмн / 122
Следхолецистекточен синдром / 123
Неотстранен жлъчен мехур / 129
Частично отстранен жлъчен мехур (Субтотална холецистектомия) / 129
Ductus cysticus remnant / 130
Резидуална холедохолитиаза / 131
Рецидивна холедохолитиаза / 132
Стеноза или облитерация на билиодигестивна анастомоза / 133
Синдром на „слепия сак“ при холедоходуоденоанастомоза / 134
Лезии на жлъчните пътища / 134
Стриктури на жлъчните пътища / 145
Външна жлъчна фистула / 161
2.6. Доброкачествени тумори на жлъчния мехур и жлъчните пътища – акад. Дамян Дамянов, дмн / 162
2.7. Карцином на жлъчния мехур – проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Пламен Петков, дм / 163
2.8. Карцином на екстрахепаталните жлъчни пътища – проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Пламен Петков, дм / 167 Клатскинови тумори / 170
2.9. Тумори на средната и дисталната трета на екстрахепаталните жлъчни пътища (без туморите на главата на панкреатичната жлеза) – проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Емилия Тошева, дм / 178

Глава 3 ОБТУРАЦИОНЕН ИКТЕР – проф. Николай Пенков, дмн, акад. Дамян Дамянов, дмн / 191
3.1. Дефиниции, етиология, класификации / 191
3.2. Патофизиология на обструктивната жълтеница и на усложненията ѝ / 194
3.3. Клинична картина на обструктивната жълтеница / 202
3.4. Диагностициране на различните видове жълтеница / 204
3.5. Диференциална диагноза на обструктивната жълтеница / 211
3.6. Лечение на обструктивната жълтеница – ендоскопско, хирургично, следоперативно / 211

Глава 4 ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ / 217
4.1. Травми на черния дроб – акад. Дамян Дамянов, дмн / 217
4.2. Чернодробни кисти – акад. Дамян Дамянов, дмн / 220
Непаразитни кисти. Поликистоза / 220
Паразитни кисти. Ехинококоза на черния дроб, алвеококоза, шистозомиаза / 221
4.3. Абсцес на черния дроб – акад. Дамян Дамянов, дмн / 227
Пиогенен абсцес / 227
Амебен абсцес /
229 4.4. Тумори на черния дроб – проф. Виолета Димитрова, дмн, доц. Валентин Попов, дм, д-р Трайчо Фран- гов, дм / 231
4.4.1. Доброкачествени новообразувания на черния дроб /
232 Хепатоцелуларен аденом / 232
Фокална нодуларна хиперплазия / 233
Нодуларна регенеративна хиперплазия / 233
Кавернозен хемангиом / 234
Хамартом / 234
4.4.2. Злокачествени новообразувания на черния дроб. Първичен рак на черния дроб / 234
Хепатоцелуларен карцином / 234
Холангиоцелуларен карцином / 239
Хепатобластом / 244
Ангиосарком / 244
4.4.3. Метастатични тумори на черния дроб / 244

Глава 5 ПАНКРЕАС / 251
5.1. Вродени заболявания на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн / 251
Кистична фиброза (Муковисцидоза) / 251
Ектопичен панкреас (Pancreas aberans) / 253
Ануларен панкреас (Pancreas anulare) / 253
Разделен панкреас (Pаncreas divisum) /
254 5.2. Травми на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн / 255
5.3. Остър панкреатит – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Георги Желев / 257
5.4. Кисти и кистични лезии на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Георги Желев / 296
Неопластични кистични лезии / 313
5.5. Хроничен панкреатит – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Емил Костадинов / 323
5.6. Панкреатични фистули – акад. Дамян Дамянов, дмн / 337
5.7. Абсцес на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн / 341
5.8. Панкреатогенен асцит – акад. Дамян Дамянов, дмн / 342
5.9. Доброкачествени тумори на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн / 343
5.10. Карцином на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Добромир Сотиров, дм / 344
5.11. Ендокринни тумори на панкреаса – акад. Дамян Дамянов, дмн, д-р Славяна Ушева / 403

Глава 6 СЛЕЗКА – проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Иван Ивановски / 414
6.1. Строеж и функции на слезката / 414
Хирургична анатомия на слезката / 416
6.2. Диагностика на заболяванията, имащи отношение към слезката / 421
6.3. Хирургия на слезката / 422
6.3.1. Показания за спленектомия / 423
6.3.2. Оперативна техника при интервенции върху слезката / 424
6.3.3. Усложнения след спленектомия / 427
6.4. Заболявания на слезката. Мястото на хирургията в тяхното лечение / 428
6.4.1. Вродени аномалии на слезката / 428
6.4.2. Травми на слезката / 428
6.4.3. Абсцес на далака / 430
6.4.4. Кисти на далака / 433
6.4.5. Тумори на далака / 434
6.4.6. Хематологични заболявания / 435
Хемолитични анемии / 435
Генетични нарушения на хемоглобина – таласемии / 435
Тромбоцитопении / 436
6.4.7. Спленомегалия / 438
6.4.8. Хиперспленизъм / 439
6.4.9. Малигнени заболявания на слезката / 439
Болест на Ходжкин / 439
Неходжкинов лимфом / 441

Глава 7 ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ – проф. Виолета Димитрова, дмн, д-р Г. Колчагов / 444
7.1. Чернодробна цироза – общи данни / 444
7.2. Исторически преглед / 445
7.3. Анатомия, физиология и патофизиология на порталната хипертония / 446
7.4. Класификация / 447
7.5. Причини за различните типове портална хипертония / 448
7.6. Основни форми на портална хипертония, обусловени от етиологията / 450
Тромбоза на порталната вена / 450
Левостранна портална хипертензия / 450
Синдром на Budd-Chiari / 451
Цироза / 453
7.7. Усложнения на порталната хипертония и тяхното лечение / 457
7.7.1. Кървене / 457
Варикозно кървене / 458
Остър епизод на кървене / 460
Повторни хеморагии / 466
Цялостен лечебен план / 474
7.7.2. Асцит и хепаторенален синдром / 475
7.7.3. Енцефалопатия /
477 7.8. Планово лечение на порталната хипертония / 479
7.8.1. Шънтови процедури / 479
Портокавен шънт / 480
Спленоренален шънт / 481
Мезокавен шънт / 482
7.8.2. Техники на изпълнение на портокавен шънт / 484
7.8.3. Спленоренален шънт по Warren / 488
7.8.4. Техника на мезокавен шънт / 491