Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Английски език за корабни механици и инженери

Английски език за корабни механици и инженери

Цена: 15.00 лв.
 • Оценка: (1)
 • Код:
  МО00069
 • Автор(и):
  Дора Папазова
 • ISBN:
  978-954-449-620-3
 • Издание:
  четвърто
 • Година на издаване:
  2012
 • Обем:
  224 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  English
Добави в желани

Предговор
Учебникът е предназначен за курсанти от специалността инженер корабен механик, преминали начален курс на обучение по английски език. Подходящ е също и за обучение в техникуми с близка професионална ориентация или на студенти от инженерни специалности. Освен това може да се използва за самостоятелна работа от механици на кораби и от хора с други инженерни специалности, тъй като темата „Двигатели с вътрешно горене“ е популярна, а граматиката е разработена така, че да даде добра основа на всеки инженер за работа със специализирана литература.
Методиката на разработване на учебника се основава на съвременната тенденция да се въвежда изучаването на специализиран език на ранен етап на владеене на чужд език. За да се осигури плавно преминаване от общоезиков към специализиран курс на обучение, е разработен граматичен и лексичен минимум предимно в областта на двигатели с вътрешно горене, съобразен и със спецификата на общоинженерния стил.
Учебникът се състои от четири части (Parts), а всяка част – от учебни единици (Units), определени по тематичен принцип с помощта на консултантите.
Part 1 служи като въведение както в тематиката, така и в граматиката и се състои от две учебни единици (Unit 1 и Unit 2).
Part 2 и Part 3 се състоят от учебни единици, всяка от които съдържа два урока Lesson A и Lesson B. Текстовете и упражненията в Lesson A осигуряват изучаването на лексичните и граматични единици, включени в минимума.
Lesson B осигурява усвояване на умения, необходими при работа с оригинален текст, а именно: четене с цел намиране на определена информация, резюмиране на текст, извличане на информация без ползване на речник и превод с помощта на речник от английски на български език. В част от уроците и включен превод от български на английски, чиято цел е усвояване на основната специализирана лексика и някои граматични единици, а не развиване на умения за превод от роден на чужд език.
Part 4 служи като заключение и се състои от една учебна единици, тъй като целта е по тази тема да се усвоят само най-необходимите термини.
Учебникът е илюстриран със схеми, които могат да се използват и за затвърдяване на терминологичната лексика. В ключа се дават отговори на по-голямата част от упражненията, преговор на граматика, допълнителни и обяснителни бележки и указания за работа с текстовете за превод.
Главен консултант при разработването на упражненията и подбора на материалите е доц. к.т.н. инж. Х. Г. Богданов.
Текстовете в Lesson A са редактирани от Надя Колин, катедра „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“.
Авторът изказва специална благодарност на преподавателите от катедра КСУ при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна доц. к.т.н. инж. Х. Г. Богданов, инж. И. Х. Кичиков, доц. к.т.н. инж. Й. Н. Йосифов, които оказаха най-активно съдействие при разработването на текстовете в Lesson A, а на ст. преп. Роза Нейчева и ст. преп. Галина Великова за ценните съвети и препоръки при подготвянето на второто издание.

от GDPR 28-05-2018, 03 Фев 2015

Учебника дава много добра основа на техническо ниво .