Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP122017

година XVII, брой 2 (64) 2017 г.

 • Автор(и):
  Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  1311 9720
 • Година на издаване:
  2017
 • Обем:
  40 стр.
 • Тип корица:
  мека
Няма наличност
Добави в желани

Съдържание:
 

Фактори, влияещи върху удовлетвореността на
пациента в периода на хоспитализацията
Станислава Павлова, Мариана Николова,
Анна Георгиева, Веселин Вълков

 

Потребност и удовлетвореност на пациентите от
хосписни услуги в област Варна
Катя Егурузе, Силвия Борисова, Галина Стоянова, Диана Гроздева

 

Мениджмънт на активната кинезитерапия при деца с
церебрална парализа 
Радослава Делева Митева-Георгиева

 

Мениджмънт на затлъстяването в детската възраст –
мястото на кинезитерапевтичната техника „Фитбол“
Станислава Богомилова

 

Контекст на употребата на психоактивни вещества
Иван Попов

 

Неконвенционалните методи на лечение като част от
холистичния подход в мениджмънта на
хроничната инвалидизираща болест
П. Манчева, Я. Шивачев

 

Източната медицина в мениджмънта на
хроничната дискова болест
Я. Шивачев, Е. Станчева, П. Манчева

 

 

 

Contents:
 

Factors, Influencing Upon the Patient Satisfaction During the Hospitalization Period
Stanislava Pavlova, Mariana Nikolova, Anna Georgieva, Veselin Valkov

 

The Need and Satisfactions of the Patients of
Hospice Services in Varna Region
Katya Eguruze, Silvia Borisova, Galina Stoyanova, Diana Grozdeva

 

Manegement of Active Cerebral Palsy Physiotherapy
Radoslava Deleva Miteva-Georgieva

 

Management of Obesity in the Child’s Age – Place of Phtsical Therapy Technique „Fitball“
Stanislava Bogomilova

 

Drug use Context
Ivan Popov

 

Unconvetionals Methods of Treatment as a Part of the
Holistic Approach in the Management of the
Chronic Invalidizing Disease
P. Mancheva, Y. Shivachev

 

Eastern medicine in management of chronic disk disease
Y. Shivachev, E. Stancheva, P. Mancheva