Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Публични финанси

Публични финанси

Под общата редакция на доц. д-р Тодорка Владимирова 

    Код: IK00011
Автор(и):Ц. Коцев, Т. Владимирова, В. Владимиров, С. Киров, С. Герчева, Х. Благойчева, Л. Найденов
Издател:ИК "Стено"
ISBN:978-954-449-384-4
Издание:първо
Година на издаване:2008
Обем:376 стр.
Формат:165 x 240 мм
Тип корица:мека
Език:български
Цена:20.00 лв.
Няма наличност
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Предговор
Настоящият ученик е предназначен за студентите от икономическите специалности, които изучават дисциплината „Публични финанси". Теорията на публичните финанси е класическа икономическа дисциплина и задължителен елемент на модерното икономическо образование. Тя изяснява важни аспекти, свързани с ролята на държавата и нейните финанси в съвременното икономическо
развитие.
В смесените икономики държавата е партньор и конкурент на частните фирми и носи голяма отговорност за производството и доставката на специфични материални блага и услуги, необходими за задоволяване на важни колективни и индивидуални потребности. Разбира се, държавата не е главният, определящият субект в условията на пазарната икономика, но в никакъв случай тя не е и само
„нощен страж".
Паралелно с развитието на пазарното стопанство се развиват и усложняват и функциите на държавата. Увеличават се и потребностите от публични блага, които механизмът на пазара не може да осигури поради тяхната специфика. Това налага тяхната доставка и разпределение да става чрез непазарни механизми. Централна роля тук играят публичните финанси. Високото равнище на благосъстояние във
всяка страна предполага и развита система на публичните финанси. Теорията на публичните финанси изучава именно това, как трябва да бъдат организирани тези процеси и в частност по какъв начин да се акумулират необходимите финансови ресурси за колективни нужди, как да се разпределят набраните средства по най-ефективен начин, как всичко това да бъде в границите на максимална справедливост и ефикасност.
Способността на държавата да акумулира доходи и да ги преразпределя с оглед на постигането не само на икономически, но и на по-висши социални цели предопределя степента на развитието и благосъстоянието на обществото. Много са проблемите пред съвременните държави и техните финанси, тъй като колкото по-развито е обществото, толкова повече предизвикателства поставя пред държавната намеса. Развитието на научно-техническия прогрес, глобализиращите се
икономики, нарастващата организирана престъпност, сериозните демографски и екологични промени издигат все повече ролята на колективния избор и зависимост на отделния индивид от решаването на много общи не само в национален, но и в глобален мащаб проблеми.
 В предлагания учебник авторският колектив е направил опит да представи системно, задълбочено и логически последователно основните проблеми на съвременните публични финанси и тяхната роля в условията на смесените икономики. В съдържанието на учебника се включват стандартни теми от областта на публичните финанси, които се изучават във всички икономически висши училища както у нас, така и в чужбина. Особен акцент тук имат проблемите за необходимостта от държавна намеса в икономиката и респективно разходването на огромна част от националния доход чрез държавния бюджет; акумулирането на тези средства от стопанските субекти чрез задължителното и принудително  данъчно облагане и ефектите за икономиката и индивидите в резултат на това; бюджетното равновесие и неравновесие и тяхното управление; структурата на публичния сектор и фискалната децентрализация и др.
Надяваме се, че чрез този учебник ще помогнем на студентите от икономическите специалности да задълбочат теоретическата си подготовка и да получат повече знания за професионална реализация както в публичния, така и в частния сектор на икономиката.
Авторският колектив се състои от преподаватели от катедра „Финанси и кредит" при Икономически университет - Варна. Участието на отделните автори при написването на учебника е както следва:
Проф. д-р на ик. н. Цветан Коцев - глави 3, 4, 5 и 13.
Доц. д-р Тодорка Владимирова - глави 1, 2 (в съавторство), 6, 7 и 11.
Доц. д-р Владимир Владимиров - глава 2 (в съавторство).
Гл. ас. д-р Светлана Герчева - глави 14, 15 и 20.
Гл. ас. д-р Христина Благойчева - глави 10, 16 и 17.
Гл. ас. д-р Стоян Киров - глави 8, 9 и 12.
Гл. ас. д-р Людмил Найденов - глави 18 и 19.
Авторите изказват своята благодарност на научните рецензенти на учебника проф. д-р на ик. н. Велчо Стоянов и доц. д-р Румяна Лилова за помощта и препоръките при написването на учебника.
Благодарим и на екипа на ИК „СТЕНО" за професионализма и прецизността при извършването на предпечатната подготовка на учебника.

18 септември 2008 год.
доц. Т. Владимирова

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе