Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Колоректални преканцерози

Цена: 18.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2220

Новости в диагностиката, профилактиката и лечението

 • Автор(и):
  Кирил Киров
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • ISBN:
  978-619-221-062-5
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2017
 • Обем:
  166 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  Български
Добави в желани

Книгата е полезен наръчник при съмнение за развитие на колоректален рак. Използваните данни са предимно от научни източници, публикувани през последните три години. Познаването в детайли на преканцерозния процес, неговото ранно диагностициране и лечение е задължение на всеки лекар във всички звена на практическото здравеопазване. Като съвременен диагностичен тест се разглежда генетично обусловеният риск за развитието на колоректален рак. Последователно се описват възможностите за това развитие при възпалителни заболявания на дебелото и правото черво и тяхната малигнена трансформация. Детайлно се разглежда поетапно епидемиологията и ранната диагноза при улцерозен колит. Анализират се задължителната епидемиологична диагноза, поетапната биопсия, биологичните маркери, времето и показателите за хирургично лечение. В същия вид са представени и съвременните диагностични и лечебни възможности при болестта на Крон.
 

Изданието има значим принос към съвременната медицинска литература и е с висока значимост като справочно помагало за хирурзи, онколози, практикуващи семейни лекари, специалисти по вътрешни болести, образна диагностика и други специалисти в общата и профилирана медицинска дейност.
 

Съдържание:
 

Използвани съкращения
 

Рецензия от проф. д-р Темелко Темелков, д.м.н
 

Рецензия от проф. д-р Панайот Куртев, д.м
 

Глава 1. Социална епидемиология на колоректалния рак: заболяемост и болестност от колоректален рак; прогноза и смъртност при болните с колоректален рак; скрининг при болните с колоректален рак
 

Глава 2. Генетично обусловен риск за колоректален рак
 

Глава 3. Възпалителни заболявания на дебелото черво и колоректален рак:риск за развитие на колоректалния рак при болните с възпалителни заболявания на дебелото черво; скрининг за колоректален рак при болните с възпалителни заболявания на дебелото черво; хроничен улцерозен колит, социална епидемиология; ранна диагноза на дисплазията; ендоскопски изследвания; биологични маркери; хирургично лечение; болест на Крон; социална епидемиология: съвременна диагностика; лечение
 

Глава 4. Наследствени заболявания и колоректален рак
 

4.1. Фамилна аденоматозна полипоза: обща характеристика; генетични изследвания; съвременна диагностика; скрининг; хирургично лечение
 

4.2. MYH-асоциирана полипоза: обща характеристика; генетичен скрининг
 

4.3. Синдром на Линч: обща характеристика; генетични изследвания; съвременна диагностика; скрининг; хирургично лечение
 

4.4. Синдром на Muir-Torre: обща характеристика; съвременна диагностика
 

4.5. Хамартоматозни полипози
 

4.5.1. Синдром на ювенилна полипоза: обща характеристика; съвременна диагностика
 

4.5.2. Синдром на Peutz-Jeghers: обща характеристика; генетични изследвания; съвременна диагностика
 

4.5.3. Синдром на Cowden: обща характеристика; съвременна диагностика
 

4.5.4. Синдром на Bannayan-Riley-Rivalcaba: обща характеристика; съвременна диагностика
 

4.5.5. Фамилен колоректален рак от тип Х: обща характеристика; съвременна диагностика
 

Глава 5. Хиперпластична полипоза: обща характеристика; съвременна диагностика
 

Глава 6. Синдром на назъбена полипоза: обща характеристика; съвременна диагностика
 

Глава 7. Качество на живот при болните с колоректални  преканцерози
 

7.1. Скали за оценка на качеството на живот на болните със заболявания на дебелото черво
 

7.2. Качество на живот при болните с колоректални преканцерози
 

7.3. Качество на живот при болните с хроничен улцерозен колит
 

7.4. Качество на живот при болните с болестта на Крон
 

7.5. Качество на живот при болните с фамилна аденоматозна полипоза
 

Заключение
 

Литература