Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2189

година XVI, брой 3 (61) 2016 г.

 • Автор(и):
  Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  1311 9720
 • Година на издаване:
  2017
 • Обем:
  40 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  Български
Добави в желани

Съдържание бр.  3 на 2016

Показатели за външен анализ на ефективното управление на

човешките ресурси в лечебните заведения

Любомира Коева-Димитрова ............................................................................. 3

Сравнителен анализ на разходите за лекарствени продукти за

терапия наредки болести, заплатени от НЗОК

Албена Златарева .............................................................................................. 10

Социален контекст на първичната медицинска помощ

Христина Божинова-Димитрова, Лора Георгиева ........................................ 17

Предизвикателства пред управлението на здравния риск при

трудово-медицинското обслужване на море

Теодора Димитрова, Клара Докова ................................................................. 21

Проучване на употребата на наличните на

фармацевтичния пазар в България пасифлора-съдържащи

продукти в периода 2014 – 2016 година

Ива Анестиева, Стефка Вълчева-Кузманова ................................................... 27

Изплащането на инвалидни пенсии и

социалната интеграция на хората с увреждания

Параскева Манчева ............................................................................................. 34

 

Contents

Indicators for Еxternal Аnalysis of the Human Resources Management

Effectiveness in Medical Institutions

Lyubomira Koeva-Dimitrova ................................................................................. 3

Comparative analysis of the cost of medicinal products for

Therapy Orders Diseases paid by the NHIF

Albena Zlatareva .................................................................................................. 10

Social context of primary medical care

Hristina Bozhinova-Dimitrova, Lora Georgieva ................................................. 17

Challenges in Occupational Maritime Medicine Organisation

in Bulgaia

Teodora Dimitrova, Klara Dokova ...................................................................... 21

Study of the use of the available on the pharmaceutical market in

Bulgaria products containing Passiflora for the period 2014 – 2016

Iva Anestieva, Stefka Valcheva-Kuzmanova ........................................................ 27

The payment of disability pension and social integration of

people with disabilities

Paraskeva Mancheva ............................................................................................ 34