Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Медицински Тиреоид-асоциирана офталмопатия

Тиреоид-асоциирана офталмопатия

Цена: 18.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  ME00115

Tиреоид-асоциираната офталмопатия (TAO) е сравнително рядко заболяване, особено в тежките си форми, като представлява интердисциплинарен интерес за ендокринолози и офталмолози.

 • Автор(и):
  Д-р Мира Сидерова, д.м.
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-912-9
 • Издание:
  Първо
 • Година на издаване:
  2017
 • Обем:
  126 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Книгата е първият хабилитационен труд у нас, посветен на Tиреоид-асоциираната офталмопатия. Задълбочено са разгледани рисковите фактори за поява и прогресия на ТАО, етиологията и патогенезата на този сложен автоимунен феномен, включително съвременната хипотеза за формирането на уникален функционален комплекс от два рецептора (TSH-R и IGF-1-R) по повърхността на орбиталните фибробласти. Особено ценно е представянето на клиничните прояви на ТАО, онагледени с множество фигури и случаи от клиничната практика, позволяващи стандартизирано отчитане на всеки от обективните белези на ТАО и последващо точно определяне на активността и тежестта ѝ. Специално внимание е отделено на диагностичните методи в ендокринологичен и офталмологичен аспект, съчетани със съвременни образни изследвания. Отделно са разгледани и атипичните форми на ТАО, като едностранната орбитопатия и офталмопатията на фона на еу- и хипотиреоидизъм, които често са диагностична дилема.

 

В изданието е включена и глава „Естествен ход на ТАО“, явяваща се фундамент в разбирането и лечението на това заболяване. Детайлно е описано лечението на щитовидната патология при съпътстваща ТАО, поле на действие на ендокринолози, ендокринни хирурзи и радиолози. Обсъдени са и често пренебрегваните, но ефективни локални средства и общи мерки за облекчаване на симптомите. В раздела, посветен на лечението на лека ТАО, е отредено място на антиоксидантните средства и в частност на дискутабилното приложение на селена. Лечението на активна умерена към тежка ТАО е систематизирано като терапия от първа и от втора линия, съобразно последните препоръки на Европейската група по изучаване на тиреоидната орбитопатия от 2016 г. Особено достойнство на настоящата книга е, че авторът представя различни терапевтични схеми на кортикостероидно лечение и орбитална лъчетерапия, включително и такива, съобразени с реалните за нашата държава условия и възможности за третиране на пациентите. Представената терапия на бъдещето дава надежда, че в следващите години ще сме свидетели на революционни патогенетични медикаменти, повлияващи както ТАО, така и хипертиреоидизма, дължащ се на Базедовата болест.

 

Съдържание:

Рецензия от проф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м. 5

Рецензия от доц. д-р Александра Живкова Цукева – Сантева, д.м. 7

Най-често използвани съкращения 9

Предговор 11

Определение, етиология и честота на ТАО 13

Патогенеза на ТАО 19

Рискови фактори за възникване и влошаване на ТАО 28

Клинична картина 40

Естествен ход на ТАО 60

Диагноза и диференциална диагноза 63

Атипични форми на ТАО 73

Лечение на ТАО – принципи 77

Лечение на щитовидното заболяване при ТАО 79

Общи мерки и локални средства за облекчаване на симптомите 87

Лечение на лека ТАО 93

Лечение на активна умерена към тежка ТАО 97

Лечение на неактивна умерена към тежка ТАО 110

Лечение на ТАО, заплашваща зрението 116

Качество на живот при пациентите с ТАО 119