Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

година XVI, брой 1 (59) 2016 г.

    Код: SP112016
Съставителство:Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
Издател:ИК "Стено"
ISSN:1311 9720
Година на издаване:2016
Обем:40 стр.
Тип корица:мека
Цена:6.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Съдържание

Понятието телемедицина – поява,
историческо развитие и употреба
Пламен Русев ............................................................................................................. 3

 

Телемедицина и електронно здравеопазване –
особености и приложение
Пламен Русев, Мила Георгиева.................................................................................. 7

 

Телездравето в подкрепа на пациентите с
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Красимира Светославова Лалева........................................................................... 14

 

Изисквания към хранителните добавки и
контрол след пускането им на пазара

Яна Тошкова, Цветелина Търпоманова, Силвия Филкова...................................... 19

 

Съвременни акценти в оборудването на
спешния медицински транспорт
Десислава Кателиева, Лора Георгиева, Красимира Лалева.................................. 29

 

Теоретични модели на стреса и копинг стратегиите
в работна среда

Елица Панайотова, Лора Георгиева....................................................................... 33

 

 

 

 

Content

The Concept of Telemedicine – Advent,
Historical Development and Usage
Plamen Russev............................................................................................................. 3

 

Telemedicine and Ehealth – Features and Application
Plamen Russev, Mila Georgieva................................................................................... 7

 

Telehealth Support for Patients with
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Copd)
Krasimira Svetoslavova Laleva................................................................................... 14

 

Nutritional Supplement Requirements and
Their After-market Control
Yana Toshkova, Tsvetelina Tarpomanova, Silviya Filkova......................................... 19

 

Modern accents in equipment of emergency medical transportation
Desislava Katelieva, Lora Georgieva, Krasimira Laleva............................................. 29

 

Theoretical models of stress and coping strategies
in a working environment
Elitsa Panayotova, Lora Georgieva     33

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе