Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Педагогическа психология

Педагогическа психология

Настоящият учебник е предназначен за много широк кръг читатели – студенти, учители, социални работници, специалисти, работещи в сферата на образованието и помагащите професии, които професионално се грижат за развитието, възпитанието и обучението на децата и младите хора.

    Код: KS2059
Автор(и):Йоана Янкулова
Издател:Парадигма
ISBN:978-954-326-265-6
Година на издаване:2017
Обем:320 стр.
Тип корица:твърда
Език:Български
Цена:35.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Настоящият учебник е предназначен за много широк кръг читатели – студенти, учители, социални работници, специалисти, работещи в сферата на образованието и помагащите професии, които професионално се грижат за развитието, възпитанието и обучението на децата и младите хора.  В учебника  специално внимание се отделя и на учениците със специални образователни потребности поради нарастващия им брой в българските класни стаи и поради необходимостта темата да се осветлява и проучва от по-широк кръг специалисти.

 

Предговор ................................................................................................................................... 7

Глава първа
Развитие на научните идеи за обучението и възпитанието............................... 9
1. Възникване на възгледите за възпитанието и обучението на децата .................9
2. Самостоятелно научно развитие на педагогическата психология....................14
3. Развитие на научните идеи в педагогическата психология
в Европа .................................................................................................................20
Глава втора
Приложни изследвания в сферата на образованието.
Подем на училищната психология.............................................................................. 34
1. Възникване на приложните изследвания в САЩ...............................................34
2. Разпространение на приложните изследвания и промени в професионалния
статут на психолозите...........................................................................................40
3. Научноизследователски задачи и съвременни предизвикателства пред
педагогическата психология ................................................................................46
Глава трета
Модерно психологическо обслужване в образователната сфера .................. 52
1. Превантивни грижи за психическото здраве в училище ...................................52
2. Психокорекционна, психодиагностична и консултативна работа на
училищните психолози.........................................................................................63
Глава четвърта
Методи за научни изследвания и социалнопсихологически обучения
в училище ................................................................................................................................. 75
1. Методи за психологически изследвания в образователна среда ......................75
2. Същност и методология на социалнопсихологическите обучения
в училище ..............................................................................................................82
Глава пета
Специфични особености в невро-физиологичното и когнитивното
развитие ..................................................................................................................................... 97
1. Невро-физиологични аспекти на когнитивното функциониране .....................97
2. Специфични особености в когнитивното развитие в училищна възраст
(според идеите на Ж. Пиаже и Л. Виготски) ................................................. 114
Глава шеста
Особености и етапи в психо-социалното и моралното развитие
на учениците..........................................................................................................................129
1. Психическо и морално развитие в ученическа възраст...................................129
2. Етапи в психо-социалното развитие според Ерик Ериксън............................138
3. Социално-психични механизми на влияние на групата
върху отделната личност....................................................................................145
Глава седма
Психологическа работа с ученици със специални
образователни потребности (СОП) .............................................................................156
1. Исторически трансформации на нагласите към децата със затруднения ......156
2. Методи за психологическа работа при нарушения в детското развитие .......166
3. Същност на интегрираното обучение на деца със СОП..................................175
Глава осма
Социалнопсихологически измерения на общуването
в училищния контекст .......................................................................................................187
1. Същност и психологически ефекти от общуването.........................................187
2. Специфични форми на невербалното общуване..............................................194
3. Умения за ефективно общуване.........................................................................200
Глава девета
Социално нежелателни събития (конфликти, агресия, тормоз)
и проблемни прояви в училище..................................................................................207
1. Стилове за справяне с конфликтите и процедури за разрешаването им........207
2. Същност и причини за агресивни прояви и тормоз сред учениците .............218
3. Управление на социално нежелателните прояви в класната стая ..................225
Глава десета
Мотивационна регулация на ученето........................................................................239
1. Класически теории и съвременни изследвания на мотивацията за учене.....239
2. Когнитивно-личностни медиатори на мотивационните процеси...................253
3. Структура на мотивацията за учене и програми
за повишаването и‘ в училище............................................................................260
Глава единадесета
Саморегулирано учене......................................................................................................275
1. Класически постулати за саморегулираното учене .........................................275
2. Модерни дефиниции и приложения на саморегулираното учене ..................282
3. Основни характеристики на саморегулиращите се индивиди........................289
Глава дванадесета
Емоции и емоционална интелигентност .................................................................298
1. Физиологична основа и същност на емоциите ................................................298
2. Видове емоции в процеса на учене и самоподготовка ....................................306
3. Проявления на емоционалната интелигентност в социалната среда .............310

 

 

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе