Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

година XV, брой 3 (57) 2015 г.

    Код: SP132015
Автор(и):Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
Издател:ИК "Стено"
ISSN:1311-9729
Обем:40 стр.
Тип корица:мека
Език:Български
Цена:6.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Съдържание:
 

Анализ на качеството на работа при взаимодействието на зъботехника и лекаря по дентална медицина
 

Минко Милев .......................................................................................................... 3
 

Възможности за оптимизация на извънболничната спешна медицинска помощ за постигане на своевременен достъп до пациентите
 

Десислава Кателиева, Лора Георгиева ............................................................... 7
 

Роля на медицинските сестри за преодоляване на стреса при лица, настанени в социални институции
 

Диана Дудева, Лора Георгиева, Дина Солодухина ............................................11
 

Проучване на социалния статус и професионална удовлетвореност на специалисти от професия рехабилитатор
 

Силвия Филкова, доц. Жана Рангелова, доц. Клара Докова ........................... 16
 

Стресогенни фактори, свързани с обучението на студентите по специалност „Медицинска сестра“ и начини за справяне със стреса
 

Цветелина Димитрова, Лора Георгиева .......................................................... 20
 

Прилагането на принципа за автономност при отказ от лечение Веселина Славова ................................................................................................ 26
 

Маркетингови концепции в денталната практика, ориентирани към пациентите
 

Минко Милев, Гергана Ненова, Николай Недев, Тодорка Костадинова ....... 30
 

Основни направления на научно-изследователската работа в областта на медико-лабораторните услуги
 

Емилия Георгиева, Силвия Борисова, Минко Милев ........................................ 35
 

 

 

Contents
 

Analysis of the Quality of Work During the Interaction Between the Dental Technician and the Dentist
 

Minko Milev ............................................................................................................ 3
 

Opportunities for optimization of outpatient emergency care to achieve timely access to patients
 

Desislava Katelieva, Lora Georgieva ..................................................................... 7
 

Role of nurses in coping with stress of residents of social institutions Diana Dudeva, Lora Georgieva, Dina Solodukhina .............................................11
 

Study of the social status and professional satisfaction of specialists in the profession rehabilitation therapist
 

Silviya Filkova, Assoc. Prof. Zhana Rangelova, PhD,
 

Assoc. Prof. Klara Dokova, MD, PhD ................................................................. 16
 

Stress factors related to nursing education and ways of coping with stress
 

Tsvetelina Dimitrova, Lora Georgieva ................................................................. 20
 

The application of the principle of autonomy in the event of treatment refusal
 

Veselina Slavova ........................................................................................ 26
 

Patient-oriented marketing concepts in dental practice
 

Minko Milev, Gergana Nenova, Nikolay Nedev, Todorka Kostadinova ............... 30
 

Main directions of scientific research work in the laboratory medical services field
 

Издателска къща СТЕНО Еmilia Georgieva, Minko Milev, Silvia Borisova ........................................ 35
 

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе