Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

година XV, брой 2 (56) 2015 г.

    Код: SP122015
Автор(и):Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
Издател:ИК "Стено"
ISSN:1311-9729
Година на издаване:2016
Обем:40 стр.
Тегло:0.150 кг
Тип корица:мека
Език:български
Цена:6.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Съдържание:


Европейският опит в оценката на инвалидността – една възможност за решаване на проблемите на инвалидността в Р България
П. Манчева ............................................................................................................... 3


Интегрираните грижи в работата на кинезитерапевта
Гергана Ненова, Параскева Манчева, Тодорка Костадинова ................ 9


За липсата на яснота относно точния брой на хората с увреждания в Р България
П. Манчева .......................................................................................................... 14

 

Създаване на медико-социален модел на идеално ваксиниран човек в България
Е. Григоров, Х. Лебанова, В. Белчева ......................................................... 20

 

Морската епидемиология в преподаването на морска медицина – превенция на инфекциозните болести, подлежащи на
международна здравна регулация и контролирани от СЗО

Румен Константинов, Елияна Иванова, Анна Кирчева, Цонко Паунов, Светла Станева, Миглена Коларова .............. 25


Нагласи на денталните специалисти за въвеждане на електронно досие в денталната практика
Минко Милев ........................................................................................................ 30

 

Отдалечеността и особеностите на пътната инфраструктура като бариери пред своевременния достъп до спешна медицинска помощ във Варненски регион
Десислава Кателиева, Лора Георгиева ...................................................... 34


Contents:


Cross-national Perspectives on Disability Assessment in Europe. Evidence-based Lessons for Bulgaria
P. Mancheva ........................................................................................................... 3


Integrated Care in the Work of the Physiotherapist
Gergana Nenova, Paraskeva Mancheva, Todorka Kostadinova ................ 9

 

About the Lack of Clarity Regarding the Exact Number of Disabled People in Bulgaria
P. Mancheva ......................................................................................................... 14


Launching of a medico-social model of ideally vaccinated person in Bulgaria
E. Grigorov, H. Lebanova, V. Belcheva ............................................................ 20


Sea Epidemiology in Teaching Maritime Medicine – Prevention of Infectious Diseases, Being Subject to International Health Regulation and Controlled by WHO
Rumen Konstantinov, Eliyana Ivanova, Anna Kircheva, Tsonko Paunov, Svetla Staneva, Miglena Kolarova .............................. 25


Gears of the Dental Specialists to Introduction of the Electronic Record in the Dental Practice
Minko Milev ......................................................................................................... 30


Remoteness and specifics of the road infrastructure as barriers for timely access to emergency medical care in the region of Varna
Desislava Katelieva, Lora Georgieva ........................................................... 34

 

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе