Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Медицински Професии в здравеопазването

Професии в здравеопазването

Цена: 24.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  ME00088
 • Автор(и):
  Лора Георгиева, Стоянка Попова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978–954–449–864-1
 • Издание:
  второ преработено и допълнено
 • Година на издаване:
  2016
 • Обем:
  184 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
Добави в желани

Предговор
Грижи за здравето се полагат още от възникването на човешкия род. Първоначално лечебните грижи се осъществяват от едно и също лице. С развитието на човешката цивилизация дейностите се диференцират и се обособяват професиите. 
С настоящата разработка се цели да се направи въведение в определението и критериите за професия, световно признатото обособяване на здравните професии и разпределението на работната сила в здравеопазването. В глобализиращия се свят улесненият обмен на информация позволява научните постижения и добрите практики да се изучават и прилагат за подобряване на грижите за здравето на всички народи. Свободното движение на хора и услуги е една от европейските ценности. България като член на Европейския съюз хармонизира изискванията към своите здравни професионалисти, за да бъдат те равноправни участници в европейския пазар на труда. Детайлно са разгледани професиите в сферата на здравеопазването в нашата страна, които са включени в Списъка на регулираните професии и Списъка на професиите за професионално образование и обучение, с тяхното регламентиране, актуални образователни изисквания и етични принципи.
Информацията за историческото развитие на отделната професия, за усилията на ярки личности за нейното утвърждаване, за научните постижения в областта, за знанията и уменията, с които се практикува, показва, че в здравеопазването всяка професия има своето безспорно място и принос. Познаването на естеството на труда на здравните професии и техните взаимовръзки създава чувство на принадлежност към общата благородна мисия за опазването на най-големите човешки ценности – живота и здравето. Трудът в здравеопазването е не просто работа, а призвание.
Настоящата книга може да бъде полезна на обучаващите се по здравни професии, на техните преподаватели и на всички работещи в сферата на здравеопазването. От особен интерес би била за работещите и специализиращите в областта на общественото здравеопазване и здравния мениджмънт, за получаване на по-задълбочен поглед върху еволюцията и съвременната същност на здравните професии, което е от важно значение за функционирането и управлението на здравеопазната система.

Авторите

 

Съдържание:

1. Рецензии
2. Предговор
3. Определение и критерии за професия
4. Трудът в здравеопазването
5. Работна сила в здравеопазването
6. Фактори за развитие на здравните професии
7. Нормативна база за функциониране на професиите в българското здравеопазване
8. Професия Лекар
9. Професия Лекар по дентална медицина
10. Професия Фармацевт
11. Професия Медицинска сестра
12. Професия Акушерка
13. Професия Фелдшер
14. Професия Лекарски асистент
15. Професия Рехабилитатор
16. Професия Кинезитерапевт
17. Професия Масажист
18. Професия Медицински лаборант
19. Професия Рентгенов лаборант
20. Професия Помощник-фармацевт
21. Професия Зъботехник
22. Професия Инспектор по обществено здраве
23. Професия Преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“
24. Професия Здравен асистент
25. Професия Болногледач
26. Професия Парамедик
27. Професия Асистент на лекар по дентална медицина
28. Професия Техник по ортопедична техника
29. Професия Техник по очна оптика
30. Професия Техник на слухови апарати
31. Професия Изпълнител на термални процедури
32. Професионални организации
33. Заключение
34. Литература