Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Икономика Макроикономика - тестове, задачи, въпроси

Макроикономика - тестове, задачи, въпроси

Цена: 12.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  IK00023
 • Автор(и):
  Калоян Колев Христо Мавров Kалин Господинов Татяна Иванова Вениамин Тодоров Силвия Господинова Александър Тодоров Искрен Пенчев Силвия Братоева-Манолева
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-850-4
 • Издание:
  пето
 • Година на издаване:
  2016
 • Обем:
  156 стр.
 • Формат:
  145 x 200 мм
 • Тип корица:
  мека
Няма наличност
Добави в желани

Предговор

Пред вас е новото пето издание на сборника с тестове, задачи и дискусионни въпроси по макроикономика, разработено съобразно съдържанието и последователността на отделните теми от курса по макроикономика на катедра „Обща икономическа теория“ към Икономически университет – Варна. Макар сборникът да продължава традицията на старите издания, по същество той представлява ново, изцяло преработено като структура и съдържание издание със значително разширен авторски колектив.
Петото издание на сборника по макроикономика е резултат от новите предизвикателства, пред които е изправен образователният процес, и от желанието на колектива на катедра „Обща икономическа теория“ за непрекъснато развитие и адаптиране на учебните помагала към потребностите на студентите. Авторите се надяват, че всички промени ще се отразят положително на крайния резултат от използването на сборника.
В структурно отношение всяка тема съдържа пет основни методични единици в определена последователност, което гарантира придобиването на трайни знания от използващите сборника.
Неизменна част от обучението по икономика е усвояването на основния понятиен апарат или т. нар. „език“ на макроикономиката. По тази причина всяка тема започва с набор от основни категории, заедно с техните утвърдени английски еквиваленти.
Като втори методически елемент всяка тема включва 10 твърдения и 15 тестови въпроси. Подборът на въпросите, формулировката и посочените алтернативни отговори не са случайни. Тяхното решаване позволява бързо и лесно да се провери наличието на голям по обхват и обем репродуктивни знания по отношение на най-важните категории и техните характеристики, основните проблеми и зависимости, както и най-често допусканите грешки. Макар да са източник на знания, тестовите въпроси и твърденията не са заместител на учебника и записките от лекции, а тяхното наизустяване е най-лошата стратегия за учене и подготовка.
Нов трети елемент в сборника е допълването на твърдения с понятия, символи, формули или числа. Тяхното присъствие в тематичните единици дава възможност за проверка и оценяване както на репродуктивното, така и на продуктивното знание. За разлика от пасивния избор на една от няколко възможни алтернативи при тестовите въпроси, допълването на твърдения изисква повече внимание, време, усилия и познания.
Четвърти основен елемент са задачите. Тяхната цел е прилагане на теоретичните знания чрез определяне стойностите на основните макроикономически агрегати и показатели, резултатните параметри на макросистемата, параметрите на макроикономическата политика и др. Подборът и тук не е случаен. Всички включени задачи са основни и задължителни за студентите в курса по макроикономика.
Важно е да се има предвид, че решаването им не изисква сериозни математически познания, а по-скоро икономически начин на мислене и много добро познаване на теоретичните модели на макроикономиката. С цел улеснение и по-голяма полезност за ползващите сборника към всяка тема в новото издание са включени и по две фундаментални за проблематиката задачи, към които е приложено и подробно разяснение на логиката, принципите и последователността на тяхното решаване.
Всяка тема завършва с теоретични и дискусионни въпроси. Техният отговор често не е еднозначен и предполага сериозна предварителна подготовка, аналитично и критично мислене, известни практически наблюдения, като предоставят възможност за ползотворни дискусии.
Сборникът по макроикономика може да бъде изключително полезен само ако се използва разумно след предварителна подготовка по съответната тема. Уповаването на интуицията или случайният избор при решаването на отделните методически елементи е свързано само и единствено със загуба на ценно време и заблуда за обхвата и дълбочината на реално притежаваните знания. Важно при използването на помагалото е и да се спазва посочената последователност както по отношение на отделните теми, така и на отделните методически елементи.
Отделните части от сборника са разработени от:
доц. д-р Калоян Колев (редактор) – предговор и теми 2 и 4
доц. д-р Христо Мавров – теми 10
гл. ас. д-р Калин Господинов – теми 7 и 14
гл. ас. д-р Татяна Иванова – теми 3 и 9
гл. ас. д-р Вениамин Тодоров – теми 11 и 12
гл. ас. д-р Силвия Господинова – теми 5 и 6
гл. ас. д-р Александър Тодоров – теми 8 и 13
ас. д-р Искрен Пенчев – тема 15
ас. Силвия Братоева-Манолева – тема 1
Авторите са признателни на колегите от катедра „Обща икономическа теория“ към Икономически университет – Варна и на научния рецензент проф. д-р Владимир Владимиров за направените бележки и препоръки в процеса на подготовка на учебното пособие. Крайният вариант на темите с техните положителни качества и недостатъци остава заслуга и отговорност на техните автори.
Желаем ви успешни занимания!
доц. д-р Калоян Колев