Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Приложна неврофизиология на човека

Приложна неврофизиология на човека

Биофийдбек и ЕЕГ-фийдбек

    Код: KS1150
Автор(и):Стоян Везенков
Година на издаване:2011
Обем:230 стр.
Тип корица:мека
Език:Български
Цена:15.00 лв.
Няма наличност
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни
Учебникът по Приложна Неврофизиология на човека е предназначен за студенти, докторанти и специалисти по невронауки, психология, логопедия, кинезитерапия и др. Студентите, които изучават задължителни дисциплини като Приложна Неврофизиология, Анатомия и Физиология на Човека (Нервна система), Физиологична психология, Невропсихология, Невролингвистика и други фундаментални, биологични, медицински и парамедицински науки.

Учебникът предоставя съвременни базови знания, които могат да послужат за основа на дисциплините от логопедичния и психологичния модул от учебния план на ОКС бакалавър, магистър и доктор, специалност Логопедия и Психология и други специалности от направление Обществено Здраве.

Учебникът е и своеобразен ориентир за всички специалисти, които биха искали да се запознаят и със съвременните приложни направления на неврофизиологията, като например невротерапията, мозъчно-компютърен интерфейс, мозъчно-музикален интерфейс и др.

С развитието на компютърните технологии и възможностите на приложната статистика методите на приложната неврофизиология навлизат широко в клиничната практика като съпътстващи терапии, за превенция на различни нарушения, както и за общо или специализирано когнитивно развитие на деца и лица в норма...
СЪДЪРЖАНИЕ
Съкращение
Вместо увод
  • Мозъкът - двойно огледало
  • Цел и задачи на учебника
Място на приложната неврофизиология на човека сред другите фундаментални науки и медицината
Кратко въведение в невроанатомията и неврофизиологията на човека
  • Човешкото тяло
  • Анатомични позиции и посоки
  • Части и кухини на тялото
  • Невроните - морфология и функции
  • Невронална мембрана
    • Йонен транспорт през мембраната
    • Потенциал на покой
    • Акционен потенциал
  • Трансмисия, Физиология на синапса
  • Рецептори (молекулярни)
    • Потенциал-зависими рецептори
    • Лиганд-зависими рецептори
    • Йонотропни рецептори
      • NAChRs (никотиновите ацитилхолинови рецептори)
      • GABAaR (ГАМК-зависими йонотропни рецептори)
    • Метаботропни рецептори
      • mAChRs (мускариновите ацетилхолинови рецептори)
  • Разлика между действието на невротрансмитерите и хормоните
  • Някои фармакологично активни вещества
Структурно-функционална организация на нервната система
  • Общи принципи
  • Невронни мрежи
  • Огледала (рефлексна) дейност и поведение
  • Блокова организация на мозъка по Лурия
  • Функционални системи и приложна неврофизиология
    • Общи принципи
    • Закон за функционалните системи
    • Кратка история на теорита за функционалните системи
      • Аферентен синтез
      • Вземане на решение
      • Изпълнение на поведение
      • Акцептор на резултата на действие
      • Краен полезен резултат
Съвременна представа за функционалните системи
  • Сетивни системи
    • Зрителна сетивна система
    • Слухова сетивна система
    • Сомато-сензорна система
  • Афектна система
    • Емоции и мотивации
    • Амигдала
  • Мрежи на вниманието
    • Определение
    • Операции на вниманието
    • Невротрансмисия в мрежите на внимание
  • Изпълнителски функции
  • Система от огледални неврони - раждане на нова парадигма
Кратък обзор на методите в приложната неврофизиология
  • Инвазивни методи
  • Неинвазивни методи
    • ЕЕГ
    • ЯМП
    • Компютърна томография
    • ПЕТ
  • Мозъчно-компютърен интерфейс
Атомни нервни процеси
  • Неврофизиология и невроанатомия на автономните просеци
  • Последователно включване и взаимопроникване на функционалните дялове на нервната система - "принцип на матрьошките"
  • Регулация ма автономните процеси
  • Приложна неврофизиология и автономни процеси
    • Кожна проводимост - параметри за измерване и анализ
    • Регулация на сърдечната дейност
    • Вариабилност на сърдечния ритъм (ВСР)
    • Терморегулация
    • Регулация на дишането
      • Дихателен ритъм
Биофийдбек
  • Принцип на биофийдбек метода
    • Оперантно формиране
    • Когнитивен подход
    • Техника на формиране
    • Фейдинг техника
  • Биофийдбек протоколи
    • Описание на система за биофийдбек
    • Ход на биофийдбек сесия
    • Биофийдбек протокол за осъзнаване и контрол на нивото на стрес
    • Биофийдбек протокол за осъзнаване и контрол върху дишането
    • Биофийдбек протокол за осъзнаване и контрол върху периферното кръвообращение
    • Биофийдбек протокол за осъзнаване и постигане на кохерентност между различните автономни процеси
    • Биофийдбек и вариабилност на сърдечен ритъм (ВСР)
    • Функцията корелационен анализ
    • Анализ на усреднения отговор
    • Кохерентност между сърдечен и дихателен ритъм
    • Биофийдбек протоколи за осъзнаване и контрол на биоелектричната активност на конкретен мускул
  • Примерен дизайн на едно изследване, тернировка или терапия
  • Методи за обработка на получените данни
Неврофийдбек
  • Парадигма в приложената неврофизиология
  • Кратка история на Неврофийдбек методите
  • Основни принципи на ЕЕг-фийдбек терапията
  • Мозъчна ефективност при ЕЕГ
  • Количествена ЕЕГ (qEEG)
  • Мозъчни ритми
    • Делта ритми
    • Тета ритми
    • Алфа ритми
    • Бета ритми
  • Видове неврофийдбек
  • Ход на ЕЕГ-фийдбек сесията
  • ЕЕГ-фийдбек протоколи
    • Описание на професионална апаратура за ЕЕГ-фийдбек (Nexus-10)
    • Класически ЕЕГ-фийдбек
    • ЕП-фийдбек
    • БКП-фийдбек (Slow cortical potential feedback)
    • Протоколи за активация
    • Протоколи за релаксация
    • Протокол на Пенинсън-Кулковски
  • Видове обратна връзка при ЕЕг-фийдбек метода
  • Виртуални параметри за ЕЕГ-фийдбек
  • Стабилност на ефектите от ЕЕГ-фийдбек
  • Ограничения на ЕЕГ-фийдбек
Функционални нарушения на мозъка и приложна неврофизиология
  • Хиперактивност и дефицит на вниманието
Използвана литература

 

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе