Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Руски език за морски специалисти

Руски език за морски специалисти

Цена: 10.50 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00032
 • за начинаещи
 • за напреднали
 • Автор(и):
  Сияйна Николова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  954-449-055-8
 • Издание:
  второ преработено
 • Година на издаване:
  1998
 • Обем:
  244 стр.
 • Формат:
  145 x 200 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  руски
Няма наличност
Добави в желани

Предговор
Пособието е предназначено за обучението по руски език за специалността “Корабоводене”.
То се състои от две части:
Първа част: “Корректировочный курс”. Съставен е във вид на лабораторни упражнения за работа, както в езиков кабинет, така и извън него: с преподавател или самостоятелно, върху определен раздел от морфологията, а именно: “Склонение имен съществительных и прилагательных”. Беспредложное и предложное употребление падежей”. Комплексът от упражнения преследва няколко цели: а) да запълни пропуските в знанията на обучаваните по руски език на началния етап, за достигане на достатъчно ниво по лексика и граматика, необходимо за фактическата работа над спецификата и особеностите на функционалния стил на речта на науката “Корабоводене”, отразен в научно-техническите текстове; б) лексиката в тази част да покрива повече от 70% и предлаганите изречения в по-голямата си част да съответствуват на дефинициите, застъпени в “Морски руско-български тълковен речник справочник”; в) необходимият граматичен минимум и честотата на падежната употреба в специфичните синтактични конструкции налагат обемът на лабораторните упражнения по падежи да съответствува на уточнената падежна честота в научния стил на речта на корабоводенето, поради което по-широко са разгърнати лабораторните упражнения върху родителен, творителен и винителен падеж; г) някои упражнения, особено за превод от български на руски език, да могат да се използуват не само в езиков кабинет, но и на семинарните занятия или за самостоятелна работа, още повече, че лексиката в тези упражнения допълва или съответствува на лексиката, включена във втората част на учебното пособие.
Втора част: “Работа над научно-техническими текстами по судовождению”. Тук са включени 19 текста по специалността, три от които (15, 18, 19) като теми и текстово съдържание предвиждат разделяне на две части. Подбрани са общотехнически и тясно специални текстове по корабоводене, които служат на следните цели: а) да научат обучаваните да четат и разбират литературата по специалността; б) да активизират навиците за анализ на научен текст; в) да затвърдят с помощта на упражнения, задачи за самостоятелна работа и комуникативни задачи най-характерните особености на научно-техническия подстил на речта; г) да дадат терминологичния минимум на корабоводенето, както и минимума характерни за научния стил словосъчетания и конструкции, на базата на които е съставен "Руско-български речник справочник по корабоводене. Терминологичен минимум", като част от учебния комплекс по руски език за корабоводители; д) да подготвят обучаваните за водене на беседи на научни теми и написване на тезиси, анотации, доклади. Текстовете са взети от следните източници: № 1 - 5,12 - 15 и 19 - от "Азбука судовождения", Л. Ф. Черниев, М., "Транспорт", 1976; № 6 - 11 - от "Лоция морското пути", Паскин А. А. и В. К. Захаров, М., "Морской транспорт", 1965; № 16 - 18 - от "Морская радиотелефонная связь и аппаратура", В. С. Ковальчук, М., "Морской транспорт", 1975. Те включват лексика, морска терминология, устойчиви словосъчетания и синтактични конструкции, характерни за научния стил на речта на специалността "Корабоводене". Към всеки текст са дадени 15-20 лексически и лексико-граматически упражнения, необходими както за усвояването на текста, така и на функционалния стил на научно-техническата реч на специалността. Всеки цикъл упражнения завършва с текст за превод от български на руски език, който е продължение на научната информация по разглежданата тема, служи за материал в практиката на устните беседи и изказвания, а като самостоятелна работа е средство за проверка на писмената реч на обучаваните.
 Предвид на това, че упражненията са подчинени на характерните особености на морската терминология и научния стил на речта на корабоводенето, в случай на възникване на трудности в областта на терминологията или граматиката обучаваните могат да ползуват паралелно "Морски руско-български тълковен речник справочник", С. Н. Николова, С., 1985; Издателска къща "Стено", Варна, 1999 г. Авторът изказва дълбока благодарност на доц., д-р инж. Илчо Томов, кап. далечно плаване, гл. ас. инж. Цвятко Йочев, кап. далечно плаване и на рецензента доц. д-р Лиляна Димитрова и на всички колеги от катедрите "Корабоводене", "Морска практика и експлоатация на кораба", "Морски свръзки" и "Радиолокация" на ВВМУ " Н. Й. Вапцаров" за оказаната помощ и съдействие при създаването на учебното пособие.
Сияйна Николова