Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Проектиране на корабни енергетични уредби

Проектиране на корабни енергетични уредби
    Код: MO00074
Автор(и):И. Костова, З. Алексиев
Издател:ИК "Стено"
ISBN:978-954-449-676-0
Издание:първо
Година на издаване:2013
Обем:140 стр.
Формат:290 х 205 мм
Тип корица:мека
Език:български
Цена:18.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Учебникът по проектиране на корабни енергетични уредби (КЕУ) е предназначен да подпомогне студентите от специалност „Корабни машини и механизми“ (КММ) при проектирането на КЕУ за разработване на курсовия проект, включен в учебния план на специалност КММ, и при разработване на дипломни работи. Учебникът се състои от две части:
I част – Проектиране на корабни дизелови енергетични уредби КДЕУ.
II част – Проектиране на корабни паротурбинни уредби КПТУ.
Авторите ще бъдат признателни за всички критични забележки и препоръки за подобряване на качеството на ръководството.
От авторите

Съдържание


ЧАСТ I
Проектиране на КДЕУ
Въведение
ГЛАВА I. Избор на главен двигател
1.1. Избор на ГД от типореда на фирмата MAN Diesel & Turbo
1.2. Основни характеристики на двигателите MAN B&W
1.3. Работно мощностно поле на ГД
1.4. Определяне на коригираните стойности на разходните характеристики на ГД
1.4.1. Определяне на специфичния разход на гориво на ГД в контрактната точка
1.4.2. Работни параметри на основните апарати и механизми в системите на КЕУ
1.4.3. Определяне на действителните стойности на количествата топлини, отнети в охладителите
1.4.4. Производителност и налягане на помпите в състава на КЕУ
1.4.5. Определяне на температурата и разхода на отработените газове на ГД в контрактната точка
ГЛАВА II. Корабни спомагателни уредби
2.1. Корабна електроцентрала
2.1.1. Предназначение и състав
2.1.2. Определяне на мощността на КЕЦ
2.1.3. Комплектация на КЕЦ
2.2. Корабна спомагателна топлопроизвеждаща уредба
2.2.1. Предназначение и състав
2.2.2. Определяне на паропроизводството на СПГУ
2.2.3. Комплектация на СПГУ
2.3. Корабна изпарителна уредба
2.3.1 Предназначение и състав
2.3.2. Определяне на производителността на изпарителната уредба
2.4. Уредба за използване на топлината с отработените газове от главния корабен дизелов двигател (утилизационна уредба)
2.4.1. Уредби с ниска степен на утилизация
2.4.2. Уредби с висока степен на утилизация
ГЛАВА III. Проектиране на системите в състава на КДЕУ
3.1. Въздушно-пускова система
3.1.1. Предназначение и състав
3.1.2. Изисквания на БКР към въздушно-пусковите системи
3.1.3. Определяне на характеристиките на основните елементи на въздушно-пусковата система
3.2. Горивна система
3.2.1. Предназначение и състав
3.2.2. Изисквания на БКР към горивните системи
3.2.3. Определяне на параметрите на основните елементи на горивната система
3.3. Система за мазане
3.3.1. Предназначение и състав
3.3.2. Изисквания на БКР към системите за мазане
3.3.3. Проектиране на системите за мазане
3.4. Охлаждаща система с прясна и задбордна вода
3.4.1. Предназначение и състав
3.4.2. Изисквания на БКР към охлаждащите системи
3.4.3. Определяне на параметрите на елементите в системата за охлаждане
Литература


ЧАСТ II
Проектиране на КПТУ
Въведение
ГЛАВА I. Топлинна схема и термодинамичен цикъл на КПТУ от I род
1.1. Топлинна схема на КПТУ от I род с междинно прегряване на парата и регенерация
1.2. Термодинамичен цикъл на КПТУ от I род в T-S диаграма
1.3. Основни етапи на топлинното пресмятане
ГЛАВА II. Построяване на работния процес в главната турбина
2.1. Избор на началните параметри на парата
2.2. Определяне на налягането в главния кондензатор
2.3. Параметри на междинното прегряване на парата
2.4. Тип на регенерацията, брой и тип на подгревателите
2.5. Попълване на запасите на котелна вода
2.6. Използване на нископотенциалните парни потоци
2.7. Построяване на работния процес в главната турбина
ГЛА ВА III. Определяне на началните значения на главните неизвестни
3.1. Определяне на енталпията на захранващата вода
3.2. Разход на пара за еквивалентната турбина
3.3. Избор и определяне на изходните значения на главните неизвестни
ГЛАВА IV. Топлинно пресмятане на кондензатно-захранващия участък
4.1. Подгряване на парата в регенеративните подгреватели
4.2. Определяне на параметрите на парата в точките на пароотнеманията
4.2.1. За регенеративни подгреватели с ниско налягане
4.2.2. За регенеративни подгреватели високо налягане
4.3. Определяне на разходите на пара за регенеративните подгреватели високо налягане
4.4. Повишаване на енталпията на главния кондензат в отделните елементи на кондензатния участък
4.4.1. Повишаване на енталпията на главния кондензат в кондензаторите на главния ежектор
4.4.2. Повишаване на енталпията на главния кондензат в маслоохладителя
4.4.3. Повишаване на енталпията на главния кондензат в кондензатора на изпарителната уредба. Топлинни баланси в уредбата
4.4.4. Повишаване на енталпията на главния кондензат в кондензатора на лабиринтните уплътнения
4.4.5. Топлинен баланс на сборника за горещи кондензати
4.4.6. Топлинен баланс в точката на смесване А
4.4.7. Повишаване на енталпията на главния кондензат в първия регенеративен подгревател ниско налягане
4.4.8. Топлинен баланс на изпарителя на мръсен кондензат
4.4.9. Масов и топлинен баланс на деаератора
4.4.10. Уточняване на разхода на главен кондензат
ГЛАВА V. Пресмятане на характеристиките на помпите и вентилаторите в КТУ
5.1. Мощност на помпите и вентилаторите
5.2. Главна кондензатна помпа
5.3. Главна захранваща помпа
5.4. Водоотливни помпи
5.5. Главна циркулационна помпа за морска вода
5.6. Главна маслена помпа
5.7. Главна горивна помпа
5.8. Горивопрехвърляща помпа
5.9. Главен котелен вентилатор
5.10. Вентилатор на машинно-котелно отделение
ГЛАВА VI. Определяне на уточнените значения на главните неизвестни
6.1. Определяне на мощността на генератора
6.2. Определяне на разхода на пара за еквивалентната турбина
6.3. Определяне на разхода на пара за ГТ
6.4. Определяне на пълното паропроизводство на ГПГ
6.5. Определяне на часовия разход на гориво
6.6. Проверка за необходимостта от допълнителни приближения
ГЛАВА VII. Определяне и анализ на изходните характеристики на КПТУ
7.1. Сумарни измерители на измерители на ефективността на КПТУ
7.2. Специфични измерители на измерители на ефективността на КПТУ
ГЛАВА VIII. Таблично пресмятане на топлинната схема на КПТУ
Литература

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе