Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Икономика Маркетинг - учебно пособие

Маркетинг - учебно пособие

Цена: 15.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  IK00005
 • Автор(и):
  Елена Георгиева, Мария Кехайова-Стойчева
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-488-9
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2010
 • Обем:
  316 стр.
 • Формат:
  205 x 290 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Увод
Маркетингът е една от основополагащите дисциплини за професионалистите в областта на управлението на организациите в условията на пазарно стопанство. На мениджърите са необходими знания относно състоянието и разработването на пазарите, да оценяват нуждите и потребителското поведение на клиентите, да позиционират продуктите на различните пазари, да разработват подходящи маркетингови стратегии и програми и пр.
Пристъпвайки към изучаването на маркетинга като теория и практическа дейност, младите специалисти трябва да се запознаят първо с неговата същност, принципи, функции, основни понятия и действия.
Настоящото учебно пособие по маркетинг е предназначено за дистанционна форма на обучение на студенти в магистърска образователна степен. Предвид ограничения хорариум на очните занятия, пособието включва презентация на лекционния материал и дава възможност за водене на допълнителни записки и бележки. В съдържанието са включени въпроси, задачи, тестове за самоподготовка и текущ контрол, основната и допълнителната литература по отделни теми, необходима за придобиване на пълни и задълбочени знания по маркетинг.
Съдържанието на пособието включва теми от основния курс по маркетинг, който е включен като задължително изучавана дисциплини при приравняване на статуса на студентите от неикономическите направления на висшето бакалавърско образование, включени в магистърски програми в направление икономика.
Пособието е разработено в съответствие с учебната програма по дисциплината „Маркетинг“, приета от Академичния съвет на Икономически университет – Варна. Тя отразява съвременните маркетингови концепции и практики, както и най-новите методики на обучение в магистърската образователна степен.
Авторите са преподаватели от катедра "Маркетинг" в Икономически университет - Варна. Тяхното участие в предложеното съдържание на пособието е както следва:
- доц. д-р Елена Георгиева - увод, теми 7 и 8;
- доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева - теми 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9.