Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Хронични вирусни хепатити

Хронични вирусни хепатити
    Код: KS349
Автор(и):Н. Кръстев
Издател:ВАП
Година на издаване:2011 г.
Обем:651 стр.
Тип корица:мека
Език:български
Цена:30.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни
ВЪВЕДЕНИЕ Написването на монография "Хронични вирусни хе¬патити", след като през 2008г. се издаде ръководство по "Клинична хепатология" от същия автор, бе продиктувано от новостите по проблемите на вирусните хепатити и голе¬мият интерес на гастроентерологичната общност към тези заболявания. Бяха поставени следните основни задачи: мнбго по-за- дълбочено и всеобхватно да се разгледа проблемът на хро¬ничните вирусни хепатити; да се запознаят гастроентероло- зите у нас с европейския консенсус от 2009г. за лечение на хроничния хепатит В; да се предоставят подробни данни за относително новото лечение у нас на хроничния хепатит В с различни нуклеозидни/нуклеотидни аналози; да се съобщят по-важни новости в етиологията, патогенезата и лечението на хроничния хепатит В, С и D; да се представят в детайли критериите за хистологична активност и фиброза при ви¬русните хепатити; да се направи подробна диференциална диагноза с останалите вирусни хепатити и другите черно¬дробни заболявания; да се обсъдят особеностите и различи¬ята на хепатоцелуларния карцином с хепатит В и хепатит С вирусна етиология; лекарят участващ в диагнозата и тера¬пията на вирусните хепатити да намери отговор на всички важни практически въпроси, които възникват по време на диагностично-лечебния процес; да се съобщят в детайли не¬желаните реакции от различните антивирусни медикаментии поведението при евентуалното им възникване; да се раз¬гледат подробно главните аспекти свързани с ваксината и ваксинирането срещу хепатит В, да се съобщят някои особе¬ности в протичането и лечението на хроничните вирусни хе¬патити у нас, съобразени с Националния консенсус от 20 Юг. Авторът работи 30 години в областта на хепатология- та (УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", София и УМБАЛ иССвети Георги", Пловдив) и съвсем накратко споделя лич¬ния си опит, както и на други български автори. Монографията е онагледена с умерен брой, най-необ- ходими илюстрации. Почти всички съкращения в текста са утвърдени на английски език, като са пояснени на български /напр. "траен вирусологичен отговор" (SVR) - sustained virological response/. По този начин авторът счита, че читателят ще бъде подготвен и фамилиарен с тези термини и съкращения при изслушване презентации на известни чуждестранни хе- патолози. Книгописът е твърде обширен (общо над 600 автора) и е представен в общоприет и утвърден стил на цитиране и номериране по азбучен ред след всеки основен раздел, но някои нови и по-маловажни библиографски данни, предим¬но от 20 Юг. са цитирани допълнително и отчасти непълно в текста, което е нетратрандиционно и е типично за оралните презентации, но е по-коректно към авторите и читателя, от¬колкото да не бъдат цитирани. Написването на монографията отне повече от две го¬дини. Някои единични повторения в текста са направени умишлено с оглед връзката им с друг раздел на заболяване¬то (напр. патогенеза и лечение; генотипове и терапия и т.н.) Възможно е ръководството да не е лишено от недос¬татъци, поради което всички градивни критични бележки ще бъдат приети с внимание и благодарност, макар че това е втората и най-вероятно последна монография на автора. 'The show (education) must go on." /"Шоуто (обучението) трябва да продължи"/. Ръководството е предназначено предимно за гастрое- нтеролози и специализанти в тази област, но също така за инфекционисти, педиатри и интернисти, както и за всички лекари, проявяващи интерес към вирусните хепатити. Изказвам благодарност на моите родители, учители, приятели, както и на рецензентите и спонсорите на моно¬графията. От автора

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе