Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Мореходна астрономия

Цена: 18.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00009
 • Автор(и):
  Свилен Георгиев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  954-449-091-4
 • Издание:
  второ коригирано
 • Година на издаване:
  2005
 • Обем:
  300 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Въведение 

Астрономията е наука за движението, строежа и еволюцията на небесните тела и Вселената като цяло. Възникнала в дълбока древност, за да отговори на практическите потребности на хората, днес нейните основни клонове са астрометрия, небесна механика, астрофизика, космогония, космология, звездна астрономия.
Астрометрията обхваща:
• Сферическата астрономия, която изучава математическите методи за определяне на координатите на небесните тела и тяхното изменение с течение на времето. 
• Обсерваторната астрономия, чиято цел е определянето на координатите на небесните тела чрез наблюдения и изчисляване на най-важните астрономически константи.
• Практическата астрономия, която разглежда методите за определяне на географските координати и точното време, вкл. теорията на астрономическите прибори.
Мореходната астрономия - раздел на практическата астрономия - е наука, свързана с две от областите на човешкото знание - корабоводенето и астрономията.
Предмет на мореходната астрономия е приложението на астрономическите знания за нуждите на корабоводенето. Тъй като основна задача на корабоводенето е да осигури най-бърз, най-безопасен и най-икономичен преход на кораба от един пункт до друг, основните задачи на мореходната астрономия са свързани с:
• определянето на мястото на кораба по наблюдения на небесни светила;
• определянето на поправката на курсоуказателите по наблюдения на небесни светила.
Въпреки че ориентирането по наблюдения на звездите е познато на моряците още от дълбока древност, мореходната астрономия се обособява като отделна наука едва през XV век - епохата на великите географски открития. Развитието й преминава през различни етапи, като на този, свързан с използването на изкуствени небесни тела за нуждите на корабоводенето, сме свидетели и ние.
Мястото на мореходната астрономия сред направленията на науката „Корабоводене" е изключително важно и се обуславя от няколко причини:
• автономността на астрономическите способи, т.е. пълната независимост от брегови ориентири, технически съоръжения и т.н., а оттам - и невъзможността да се пречи на извършването на астрономи- чески наблюдения;
• голямата простота на приборите и средствата за извършване на наблюденията и обработката;
• високата точност на решаване на задачите.
В настоящия учебник са представени теоретичните основи на мореходната астрономия и астрономическите способи за определяне на мястото на кораба и поправката на компаса, въпросите, свързани с определянето и съхраняването на точното време на кораба, както и приборите, използвани за решаването на основните задачи на мореходната астрономия.