Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Клинична хематология

Цена: 60.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4957

Учебник за студенти по медицина и специализиращи лекари

 • Автор(и):
  Николай Цветков, Ваня Славчева, Доротея Тодориева-Тодорова
 • Издател:
  МУ-Плевен
 • ISBN:
  978-954-756-329-2
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2023
 • Обем:
  449 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани
Съдържание
 • Съкращения
 • 1. Бележки на редактора
 • 2. Общи данни за кръвта, кръвотворната и лимфната система
 • 2.1 Хемопоеза
 • 2.1.1 Хомопоеза на новороденото
 • 2.1.2 Миелопоеза
 • 2.1.3 Лимфопоеза
 • 2.1.4 Растежни фактори
 • 2.2 Хемопоетичен костен мозък
 • 2.3 Слезка
 • 2.4 Лимфъни възли
 • 2.5 Тимус
 • 3. Кръвни клетки
 • 3.1 Червени кръвни клетки
 • 3.2 Бели кръвни клетки
 • 3.2.1 Неутрофили
 • 3.2.2 Еозинофили
 • 3.2.3 Базофили
 • 3.2.4 Моноцити
 • 3.2.5 Лимфоцити
 • 3.3 Тромбоцити
 • 4. Методи за изследване на болен с хематологично заболяване
 • 5. Лабораторни изследвания в хематологията
 • 6. Кръвосъсирване(хемостаза, хемокоагулация). Основни хемостазни тестове
 • 7. Анемии
 • 7.1 Остра кръвоизливна анемия
 • 7.2 Желязо-дефицитна анемия
 • 7.3 Вторичен анемичен синдром
 • 7.4 Металобластни анемии
 • 7.4.1 Витамин В12-дефицитни анемии. Пернициозна анемия
 • 7.4.2 Фолат-дефицитни анемии
 • 7.5 хемолитични анемии
 • 7.5.1 Микросфероцитна анемия. Наследствена еритроцитоза
 • 7.5.2 Ензимопатии. Дефицит на ензимиот хексозо-монофосфатния шънт. Дефицит на ензими от гликолитична верига
 • 7.5.3 Хемоглобиноратии с количествени промени в тлобиновите вериги - таласемии
 • 7.5.4 Хемоглобинопатии с качествени промени в глобиновите вериги - структурно патологични хемоглобини (съпровидно-клетечна анемия)
 • 7.6 Хемолитични анемии. Придобити имунни хемолитични анемии
 • 7.6.1 Хемолитична болест на новороденето
 • 7.6.2 Автоимунни хемолитични анемии
 • 7.7 Придобити неимунни хемолитични анемии
 • 7.7.1 Механични хемолитични анемии. Тромботична тромбоцитопенична пурпура
 • 7.7.2 Придобити нарушения във фосфолипидния метаболизъм на еритроцитна мембрана
 • 7.7.3 Пароксизмална нощна хемоглобинурия
 • 7.8 Апластична анемия
 • 8. хеморагични диатези
 • 8.1 Идиопатична (имунна) тромбоцитопенична пурпура
 • 8.2 Хемофилия
 • 8.3 Болест на Вилебланд
 • 8.4 Капиляротоксикоза
 • 8.5 Синдром на дисеминарна интравазална коагулация
 • 9. Малигнени хематологични заболявания
 • 9.1 Миелодиспластични синдроми
 • 9.2 Остри левкемии
 • 9.3 Хронични миелопролиферативни неоплазии
 • 9.3.1 Хронична миолидна левкемия
 • 9.3.2 Първични миелофиброза
 • 9.3.3 Полицитемия Вера
 • 9.3.4 Есенциална тромбоцитемия
 • 9.4 Лимфопролиферативни заболявания. Неопластични заболявания. Основни данни
 • 9.4.1 Болест на Хочкин
 • 9.4.2 Нехочкинови лимфоми
 • 9.5 Хронична липфоцитна левкемия
 • 9.6 Мултиплен миелом
 • 10. Диференциална диагноза на периферната лимфаденомегалия
 • 11. Диференциална диагноза на спленомегалия
 • 12. Трансплантация на хемопоетични стволови клетки и костномозъчна трансплантация
 • 13. Трансфузионна хематология
 • 14. Антинеопластична терапия в хематологията
 • 15. Клинично приложение на най-често използваните медикаменти в хемостазеологията
 • 16. Тромбофилия
 • 17. книгопис