Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Психология и психиатрия Психиатрия Ръководство по психиатрия за студенти по медицина

Ръководство по психиатрия за студенти по медицина

Цена: 39.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4590

Този учебник е предназначен както за студентите по медицина, така и за специализиращите психиатрия лекари, клинични психолози и други специалисти, проявяващи задълбочен интерес към психиатрията

 • Автор(и):
  Петър Маринов и колектив
 • Съставителство:
  проф. д-р Петър Маринов дмн
 • Издател:
  УИ "Св. Климент Охридски"
 • ISBN:
  9786191889075
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  412 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Този учебник е предназначен както за студентите по медицина, така и за специализиращите психиатрия лекари, клинични психолози и други специалисти, проявяващи задълбочен интерес към психиатрията. Той е ценен и с това, че интегрира историческите корени на българската психиатрия със съвременните постижения на световната наука и практика. Написан и структуриран е с оглед на преподаването по психиатрия и клинична психология в контекста на актуалната в момента европейска клисификация (МКБ-10) с препратки към ДСН-5. Ръководството представя съвременни достижения и отговаря на потребностите, свързани с уменията за психиатрично и психологично интервю и създаването на терапевтична връзка със зачитане на личността на пациента, с разпознаване на преживяванията му и съвременните етични норми на медикаментозно и немедикаментозно лечение.

Проф. д-р Риналдо Шишков дмн

В ръцете си държите най-новото ръководство по психиатрия за студенти по медицина, плод напродължителни и интензивни усилия за събиране на съвременни научни данни,неколкократната им преработка, за да станат разбираеми на студентско ниво, и накрая да се превърнат в глави от съвременен учебник. Психиатрията, заедно с невронауките и до известна степен неврологията и неврохирургията, е сред най-висшите дисциплини в медицината. Тя изследва, диагностицира и лекува разстройствата на централната нервна система, която, от своя страна, е най-висшата известна форма на организация на материята. Тези факти са необходими за разбиране сложността на тази дисциплина и усилията, които са необходими да се интегрират областите, свързани с 
психиатрията – психодиагностика, психосоматика, психофармакотерапия, психогенетика, клинична психология, психоимунология, психокардиология, психоендокринология, психоонкология и невронауки. В развитието на този сравнително нов клон на медицината се трупат все повече и по-задълбочени доказателства за свързаността на симптомите, лечението, функциите, дисфункциите и динамиката на мозъчните структури. Нарушенията на функциите често са резултат на много дискретни промени в мозъка, на ниво невронни, съдови и глиални структури, но нерядко и на ниво молекули, и дори атоми в отделни молекули. В арсенала на изследователските подходи вече намират място невроизобразителните средства, които освен структурни (КАТ, МРТ), включват и функционални изображения на ЦНС (ЯМР, ПЕТ, СПЕКТ).

Освен петнадесетте задължителни глави на ръководството, бяха добавени още три допълнителни, които да разширят познанията на студентите в областта на психиатрията. Те са фокусирани върху интервюто и  комуникацията психиатър-пациент, консултативната и спешната психиатрия, както и развитието на психотерапията. Обемът на отделните глави не е еднакъв, тъй като някои от темите са обширни и съдържат повече  информация - поради това в изпитните въпроси те ще бъдат разделени на части, което ще ги направи по-достъпни за студентите. В изготвянето на отделните части участват както млади, така и утвърдени специалисти  от България, САЩ и Великобритания, което полага основите на континуитет на развитието на авторския екип. Предвид разнообразието на вижданията на авторите се прие модел, който консенсусно отразява водещите насоки на български, международни и световни асоциации и дружества за диагностиката и лечението на психичните разстройства.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Увод в психиатрията. История на психиатрията. Изследване на психиатричен пациент.
- Обща психопатология, разстройства в психомоториката, емоционалната сфера и
съзнанието
- Обща психопатология, разстройства в мисленето, възприятно-представната сфера и
вниманието
- Невроанатомични аспекти на психиатрията. Биологични методи на лечение в
психиатрията
- Психофармакотерапия
- Психотерапия – основни психотерапевтични направления
- Клинична психология. Тестови методики. Концептуална принадлежност, аспекти на
валидност и надеждност
- Органични психични разстройства. Деменции
- Разстройства, дължащи се на употребатана психоактивни вещества. Психическа и
физическа зависимост. Динамика на абстинентния синдром.
- Шизофрения, шизоафективни разстройства, остри психотични разстройства.
Индуцирано налудно разстройство
- Афективни разстройства
- Тревожни разстройства. Дисоциативни (конвензионни) разстройства
- Разстройства на храненето. Разстройства на личността
- Разстройства с начало, типично за детството и юношеството

- Основни понятия в съдебната психиатрия. Съдебнопсихиатрична експертиза
- Модел на спешна психиатрична помощ
- Консултативна (лиезон) психиатрия
- Психиатрично интервю и основи на комуникацията в психиатрията
- Социална психиатрия
- Психиатрия на бедствените ситуации
- Азбучен указател
- Съкращения