Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Психология и психиатрия Аналитична психология Психоанализа и медицина: Психологични фактори и важност на отношенията лекар - родилка

Психоанализа и медицина: Психологични фактори и важност на отношенията лекар - родилка

Цена: 15.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4324

Клиничната практика в неонатологията през призмата на една от най-задълбочените парадигми за функционирането на човешката личност и ум - психоанализата

 • Автор(и):
  Велислава Донкина
 • Издател:
  АИ "Проф. М. Дринов"
 • ISBN:
  9786192451974
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  147 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Настоящата книга се опитва да опише един малък дял от огромния калейдоскоп на понякога все още неглижирани феномени, важни за разбирането на провалите и разочарованията в неясния аспект на отношенията между хората, отнесен към конкретния момент на срещата между живота и смъртта, както това се случва в болничните стаи, боксове, кувьози, коридори и кабинети - житейската сцена, на която се разиграват може би най-значимите човешки мигове. Разглеждайки клиничната практика в неонатология през призмата на една от най-задълбочените парадигми за функционирането на човешката личност и ум - психоанализата, тя не се опитва да дава отговори. Нито предписания. Като описва явления, които можем да наблюдаваме и опитваме да разбираме по-задълбочено, тя подканва към едно различно разбиране за клиничната психологична работа, нейните възможности и аспекти. Книгата може да бъде полезна на лекари и медицински специалисти, интересуващи се от аспектите на човешките отношения, както и на психолози и психоаналитични психотерапевти, практикуващи или изкушени в практиката в приложното поле на медицината.
 

Въведение
Теоретична част

 • Емоционален и психологичен контекст на отношенията в клиники за недоносени бебета през призмата на психоаналитичните и психологичните теории за отношенията
 • Проблемът за срещата лекар - майка в неонатологията. Психосоциални психодинамични интерсубективистки теории
 • Постановка на проблема за социалната среща в отделението. Социалната значимост в термините на интерсубективната важност. Теории за личностовото развитие. Обектни теории

Контекстът на социалните интеракции в клиниката. Организационни, социалнопсихологични и психоаналитични подходи на изследване на социалната интеракция

 • Кратък преглед на организационния контекст на отношенията - класически организационни теории
 • Специфика на отношенията в клиниката. Социалнопсихологични феномени на малката група в класическите социалнопсихологични теории
 • Аспекти на социалната интеракция - интердисциплинарни подходи

Социалната драматургия на Гофман. Приложимост към модела на интеракции в клиничната среда на отделението

 • Социалнопсихологични аспекти на театралното. Културологичен фундамент на теорията на Гофман
 • Теория за социалните роли
 • Социалноролеви фактори и психологични аспекти на отношенията между медицински персонал и родилки. Предпоставки за развитието на комплекса от взаимоотношения в клиники за недоносени бебета
 • Два допълнителни концепта в контекст - привързаност и тревожност
  • Теорията за привързаността
   • Джон Боулби
   • Индивидуални различия в привързаността и бъдещи взаимовръзки с емоционалните отношения на личността. Мери Енсуърт
  • Тревожността
 • Аспекти и значимост на отношенията майка - бебе
 • Лекарят като "достатъчно добра майка" - символичният аспект на ролите

Емпирично изследване на взаимоотношенията в клиники за недоносени бебета. Постановка на изследването

 • Цели и задачи на изследването
  • Цел
  • Задачи
 • Хипотези
 • Метод
  • Извадка
  • Инструментариум
   • Инструментариум за емпиричното изследване при лекари
   • Изследователски инструментариум за проучване на майки, родилки на бебета, настанени в неонатология
 • Дълбочинно подробно полуструктурирано интервю и описание на случай
 • Експертно ранжиране
 • Контент-анализ
 • Тест за личностна и ситуативна тревожност STAI-Y на Спилбъргър
 • Представяне на резултатите и интерпретация
  • Изследване на лекарските нагласи, емоции и отношение в неонатологии
   • Описателни статистики
   • Различия в разпределението на нагласите на лекарите към майките родилки
   • Вариации в нагласите на лекарите към майките родилки
   • Влияние на възприетото емоционално състояние на майките родилки върху отношението на лекарите към тях
  • Майки, родили недоносени бебета, настанени в неонатология
   • Описание и анализ на представените случаи
   • Данни от контент-анализа на съдържанието на наративите
   • Анализ и коментар на семантико-психологичните категории. Разпределение по случаи
   • Изследване на тревожността като личностна черта
 • Анализ и интерпретация на получените резултати
  • Изводи за предиктивни фактори за ролеви сблъсък при интеракцията лекари - майки
  • Проверка на хипотезите и дискусия
  • Ограничения и възможности за бъдещи изследвания

Заключение
Литература
Приложения

 • Бланка на Въпросник за лекари
 • Бланка на формуляра за полуструктурирано дълбочинно интервю
 • Бланка за експертно ранжиране