Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Записки по статистика

Цена: 11.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4308
 • Автор(и):
  Кръстена Николова, Каролина Николова
 • Издател:
  МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 • ISBN:
  978-619-221-257-5
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2020
 • Обем:
  96 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Учебното помагало по статистика е подходящо за студенти по фармация, изучаващи дисциплината "Статистически методи във фармацията". Учебното пособие подпомага разбирането на теоретичните основи на материала от лекционния курс и дава възможност за проверка на знанията чрез решаване на тестовете, предложени след всеки теоретичен въпрос.

Част от застъпените теми в помагалото имат фундаментален характер и са необходими за усвояването на основните методи в дисциплини от образователно-квалификационна степен "магистър" като "Статистическа обработка на данни", "Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране". Настоящият учебник може да бъде използван от докторанти за усвояване на основни функции за статистическа обработка на данни за изготвяне на докторски дисертации.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от доц. д-р Мариян Милев

Предговор

Глава първа. Основни задачи на математическата статистика. Основни понятия. Видове и етапи на статистически изследвания. Числени характеристики на статистическото разпределение. Мода, медиана, квантили и квартили. Box-plot диаграмата

Глава втора. Средна дисперсия и средноквадратично отклонение, начални и централни моменти на извадки за негрупирани и групирани данни. Основни статистически разпределения. Основни статистики, свързани с нормално разпределена генерална съвкупност

Глава трета. Оценки на параметри. Точкови оценки. Видове - неизместена, изместена, състоятелна и ефективна. Точкови оценки на генералните математическо очакване и дисперсия. Интервални оценки. Доверителен интервал и доверителна вероятност

Глава четвърта. Проверка на статистическа хипотеза. Основни понятия - нулева и конкурираща хипотеза. Грешки от първи и втори род. Ниво на значимост. Критична област. Мощност на критерия. Проверка на хипотези с параметрични и непараметрични методи

Глава пета. Дисперсионен анализ. Критерий на Фишер

Глава шеста. Корелационен анализ

Глава седма. Регресионен анализ

Приложения

Използвана литература