Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Неврологични синдроми

Цена: 60.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4303

Последните научни и клинични данни за почти всички известни неврологични синдроми в над 600 страници

 • Автор(и):
  Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-197-8
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  632 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Добави в желани

Използването на синдромите за диагноза на заболяванията е въведено от Avicenna през 1025 г. в „The Canon of Medicine“. Тази концепция е доразвита през 17 век от Thomas Sydenham. Синдромите, като набор от постоянни и взаимосвързани симптоми, могат да бъдат свързани с различни заболявания и тяхното установяване улеснява диагнозата. Могат да бъдат свързани и с едно конкретно заболяване. Най-често, когато се свързват с едно заболяване, те са били описани като комбинация от симптоми, които са с неизвестна етиология. Повечето от тези синдроми са наследствени и след време тяхната етиология е била изяснена, но наименованието синдром е останало в употреба, вместо да бъдат преименувани като болест. По този начин границата между синдром и заболяване са заличава. Най-често синдромите се наричат на името на лекарите, които са ги описали (епоними), но някои от тях, описани в по-ново време, се наричат с описателни имена, включващи основните симптоми или етиологията на синдрома или с акроними. Описаните в по-старо време синдроми често в годините са интерпретирани по различен от оригиналното описание начин, което в някои случаи поражда сериозни научни спорове. Спорове често възникват и за наименованието на синдромите, защото те са описани понякога от различни автори по едно и също време или първоначалното описание не е получило известност и синдромът се нарича на името на някои от следващите автори, които са го описали. През миналия век беше направен опит за преименуване на някои от синдромите, като им бяха добавени имена на руски автори. Бяха описани някои синдроми с имена на руски автори, които не се възприеха от науката. Законът на Stigler за епонимите (хората, на чиито имена е наречено някое откритие) е формулиран от американския икономист от Университета в Chicago Stephen M. Stigler през 1980 г. Законът гласи, че откритията в науката никога не се наричат на името на техния първи откривател.
 


Неврологичните синдроми не правят изключение от другите медицински синдроми. Броят на синдромите в неврологията е голям, въпреки че много от тях са всъщност генетично обусловени заболявания. Много от тях в различни ръководства са описани с различни симптоми, което внася сериозно объркване. Някои от тези синдроми са много редки, други – не чак толкова, но с развитието на медицината някои от редките синдроми не се оказват чак толкова редки. В българската литература също е налице сериозно объркване на имената и същността на синдромите. В настоящата монография сме се постарали да изчис тим всички неточности и недоразумения, допуснати във времето. Надяваме се, че тя ще бъде полезна на българските невролози за бърза справка при необходимост. Литературата, която е цитирана, е сведена до минимум, за да не се разширява прекалено обемът на монографията, като е наблегнато на най-важните публикации. Използвани са и свободно достъпни в интернет източници и сайтове на National Organization for rare Disorders, Genetic and Rare Diseases Information Center, Orphanet, Medline Plus, Science Direct, Wikipedia, Whonamedit и други.


 

Предговор..................................................................................................................... 21
Рецензия ...................................................................................................................... 23

A

Синдром на Abdallat–Davis–Farrage........................................................................... 25
Синдром на Adams–Oliver........................................................................................... 25
Синдром на Aicardi....................................................................................................... 26
Синдром на Aicardi–Goutières .................................................................................... 27
Синдром на Allan–Herndon–Dudley............................................................................. 28
Синдром на Аlpers ...................................................................................................... 29
Синдром на Andermann............................................................................................... 31
Синдром на Andersen–Tawil ........................................................................................ 32
Синдром на Angelman ................................................................................................ 33
Синдром на Anton ....................................................................................................... 34
Синдром на Apert ........................................................................................................ 35
Синдром на Arakawa I.................................................................................................. 36
Синдром на Arakawa II................................................................................................. 37
Синдром на Aran–Duchenne........................................................................................ 38
Синдром на area postrema .......................................................................................... 39
Синдром на Argyll Robertson....................................................................................... 40
Синдром на Arts .......................................................................................................... 41
Синдром на Avellis ....................................................................................................... 42

B

Синдром на Babinski–Nageotte ................................................................................... 43
Синдром на Balint ........................................................................................................ 44
Синдром на Bannayan–Riley–Ruvalcaba .................................................................... 44
Синдром на Bannwarth ............................................................................................... 45
Синдром на Bardet–Biedl............................................................................................. 46
Синдром на Ваrraquer–Simmonds .............................................................................. 47
Синдром на Barré–Lieou.............................................................................................. 48
Синдром на Barth......................................................................................................... 49
Синдром на Bartschi–Rochaix ..................................................................................... 50
Синдром на Basilicata–Akhtar...................................................................................... 50
Синдром на Bassen–Kornzweig .................................................................................. 51
Синдром на Beck ........................................................................................................ 52
Синдром на Becker ..................................................................................................... 55
Синдром на Beckwith–Wiedermann............................................................................. 56
Синдром на Behcet ...................................................................................................... 57
Синдром на Behr.......................................................................................................... 59
 

Синдром на Benedikt .................................................................................................. 60
Синдром на Bernhardt–Roth ....................................................................................... 60
Синдром на Bhaskar–Jagannathan ............................................................................. 62
Синдром на Bing–Neel................................................................................................. 62
Синдром на Bloch–Sulzberger..................................................................................... 63
Синдром на Bogorad.................................................................................................... 65
Синдром на Bonnet–Dechaume–Blanc ....................................................................... 66
Синдром на Börjeson–Forssman–Lehmann ................................................................ 68
Синдром на Boucher–Neuhäuser ................................................................................ 69
Синдром на Briquet...................................................................................................... 70
Синдром на Brissaud–Sicard ...................................................................................... 70
Синдром на Brown–Sequard ....................................................................................... 71
Синдром на Brown–Vialetto–Van Laere....................................................................... 72
Синдром на Bruns–Garland ........................................................................................ 73
Синдром на Budd–Chiari.............................................................................................. 74

C

Синдром CADASIL ...................................................................................................... 75
Синдром на Call–Fleming ............................................................................................ 76
Синдром CAMRQ4 ...................................................................................................... 78
Синдром CANOMAD.................................................................................................... 79
Синдром CANVAS ....................................................................................................... 80
Синдром на Capgras.................................................................................................... 82
Синдром CAPOS.......................................................................................................... 82
Синдром на Carney...................................................................................................... 83
Синдром на Castro–Gago Pombo Novo ..................................................................... 85
Синдром на cauda equina............................................................................................ 85
Синдром на Cayler ...................................................................................................... 86
Синдром на CDK13–свързано нарушение................................................................. 87
Синдром на Cestan–Chenais....................................................................................... 88
Синдром на Chanarin–Dorfman................................................................................... 88
Синдром на Charcot–Marie–Tooth (CMT).................................................................... 89
Синдром CHARGE ...................................................................................................... 91
Синдром на Charles Bonnet......................................................................................... 92
Синдром на Chédiak–Higashi ...................................................................................... 93
Синдром на Chiari–Foix–Nicolesco.............................................................................. 94
Синдром CHILD ........................................................................................................... 95
Синдром на Christianson ............................................................................................. 96
Синдром на Chudley–McCullough ............................................................................... 97
Синдром на Churg–Strauss ......................................................................................... 97
Синдром на Clark–Baraitser......................................................................................... 99
Синдром на Claude.................................................................................................... 100
 

Синдром CLOVES...................................................................................................... 101
Синдром COACH ....................................................................................................... 102
Синдром на Coats плюс ........................................................................................... 103
Синдром на Cobb....................................................................................................... 104
Синдром на Cockayne ............................................................................................... 105
Синдром на Coffin–Lowry .......................................................................................... 106
Синдром на Coffin–Siris ............................................................................................. 107
Синдром на Cogan..................................................................................................... 108
Синдром на Cogan тип 2 ........................................................................................... 109
Синдром на Cohen......................................................................................................110
Синдром на Collet–Sicard...........................................................................................111
Синдром на colliculus facialis......................................................................................111
Синдром на conus medullaris .....................................................................................112
Синдром на Cornelia de Lange...................................................................................113
Синдром на Cornelia de Lange II ...............................................................................114
Синдром на Costeff .....................................................................................................115
Синдром на Costen.....................................................................................................116
Синдром на Cowden ..................................................................................................117
Синдром CRASH (MASA) ..........................................................................................118
Синдром CREST ........................................................................................................119
Синдром Cri du Chat .................................................................................................. 120
Синдром на Crouzon.................................................................................................. 121
Синдром на Currarino ................................................................................................ 122

D

Синдром на Daentl Townsend Siegel......................................................................... 123
Синдром DAF ............................................................................................................ 123
Синдром на Dandy–Walker........................................................................................ 124
Синдром на Dawidenkow........................................................................................... 125
Синдром на De Barsy................................................................................................. 126
Синдром на De Grouchy 1 ......................................................................................... 127
Синдром на De Grouchy 2 ......................................................................................... 128
Синдром на Dejerine.................................................................................................. 129
Синдром на Dejerine–Klumpke.................................................................................. 130
Синдром на Dejerine–Mouzon ................................................................................... 130
Синдром на Dejerine–Roussy ................................................................................... 131
Синдром на Dejerine–Sottas...................................................................................... 133
Синдром на Dennie–Marfan....................................................................................... 134
Синдром на De Morsier ............................................................................................. 134
Синдром на Devic ...................................................................................................... 135
Синдром на DiGeorge................................................................................................ 137
Синдром disequilibrium при диализа......................................................................... 139
 

Синдром на Donnai–Barrow....................................................................................... 140
Синдром DOORS ....................................................................................................... 141
Синдром на Doose .................................................................................................... 142
Синдром Double cortex .............................................................................................. 143
Синдром на Down ...................................................................................................... 144
Синдром на Dravet..................................................................................................... 145
Синдром на Duane..................................................................................................... 146
Синдром на Duchenne–Erb ...................................................................................... 148
Синдром на Dyke–Davidoff–Masson (DDMS) ........................................................... 149

E

Синдром на Eagle ...................................................................................................... 150
Синдром на Edwards ................................................................................................. 151
Синдром на Ehlers–Danlos ....................................................................................... 152
Синдром на Elsberg ................................................................................................... 153
Синдром на Emery–Dreifuss...................................................................................... 154
Синдром на Ernest..................................................................................................... 155

F

Синдром на Fazio–Londe........................................................................................... 157
Синдром на Feingold.................................................................................................. 158
Синдром на Fere ....................................................................................................... 159
Синдром на Ferguson–Critchley ................................................................................ 160
Синдром на Fishman.................................................................................................. 161
Синдром на Flynn–Aird ............................................................................................. 162
Синдром на Foix–Alajouanine.................................................................................... 162
Синдром на Foix–Chavany–Marie ............................................................................. 164
Синдром на Foster Kennedy ...................................................................................... 166
Синдром на Foville .................................................................................................... 167
Синдром на Foville–Wilson ........................................................................................ 168
Синдром на Frey ........................................................................................................ 168
Синдром на Froehlich ................................................................................................ 170
Синдром на Froin ...................................................................................................... 171
Синдром на Fryns ...................................................................................................... 172

G

Синдром на Galloway–Mowat.................................................................................... 173
Синдром на Ganser.................................................................................................... 174
Синдром на Garcin..................................................................................................... 174
Синдром на Gardner–Diamond ................................................................................. 175
Синдром на Gasperini................................................................................................ 177
Синдром на Gellé....................................................................................................... 177
 

Синдром на Gerstmann.............................................................................................. 178
Синдром на Gerstmann–Straussler–Scheinker ......................................................... 179
Синдром на Gillespie.................................................................................................. 180
Синдром на Godtfrensen............................................................................................ 181
Синдром на Goldenhar............................................................................................... 182
Синдром на Gómez–López–Hernández .................................................................... 183
Синдром на Gordon Holmes ...................................................................................... 184
Синдром на Gorlin...................................................................................................... 184
Синдром на Gradenigo............................................................................................... 186
Синдром на Grange ................................................................................................... 186
Синдром на Greig ...................................................................................................... 187
Синдром на Grenet .................................................................................................... 188
Синдром на Griscelli................................................................................................... 188
Синдром на Guillain–Barre......................................................................................... 190
Синдром на Gustavson .............................................................................................. 191

H

Синдром на Hajdu–Cheney........................................................................................ 192
Синдром на Hallermann–Streiff.................................................................................. 193
Синдром на Hallervorden–Spatz................................................................................ 193
Синдром на Harlequin................................................................................................ 195
Синдром HARP ......................................................................................................... 196
Синдром Haw–River .................................................................................................. 197
Синдром HEC ............................................................................................................ 198
Синдром на Heerfordt ............................................................................................... 199
Синдром пурпура на Henoch–Schonlein .................................................................. 200
Синдром HERNS ....................................................................................................... 202
Синдром на Hertwig–Magendie ................................................................................ 203
Синдром ННН ............................................................................................................ 204
Синдром на Hirayama................................................................................................ 205
Синдром на Hoffmann................................................................................................ 207
Синдром на Holmes–Adie ......................................................................................... 207
Синдром на Hopkins .................................................................................................. 208
Синдром на Horner ................................................................................................... 209
Синдром на Horton..................................................................................................... 210
Синдром на Hughes ................................................................................................... 212
Синдром на Hurler–Scheie......................................................................................... 215
Синдром на Hutchinson–Gilford................................................................................. 216

I

Синдром на Imerslund–Graesbeck ............................................................................ 218
Синдром на n. interosseus posterior.......................................................................... 219
Синдром на Isaacs ..................................................................................................... 220
 

Синдром на Jackson–MacKenzie .............................................................................. 222
Синдром на Jackson–Weiss ...................................................................................... 222
Синдром на Jacobsen ............................................................................................... 223
Синдром на Jacod ..................................................................................................... 224
Синдром на Jaffe–Campanacci.................................................................................. 225
Синдром на Janz........................................................................................................ 226
Синдром на Jeavons .................................................................................................. 227
Синдром на Jefferson................................................................................................. 228
Синдром на Jervell и Lange–Neilsen ........................................................................ 230
Синдром на Joubert ................................................................................................... 231
Синдром на Juberg–Marsidi....................................................................................... 232

K

Синдром Kabuki ........................................................................................................ 233
Синдром на Kallmann ................................................................................................ 234
Синдром Karak .......................................................................................................... 235
Синдром на Kawasaki ............................................................................................... 236
Синдром на Kelley–Seegmiller................................................................................... 238
Синдром на Kennedy ................................................................................................. 239
Синдром KGB............................................................................................................. 240
Синдром на Kiloh–Nevin ............................................................................................ 241
Синдром на King ........................................................................................................ 242
Синдром на Kinsbourne ............................................................................................. 243
Синдром на Kjellin...................................................................................................... 244
Синдром на Kleefstra ................................................................................................ 244
Синдром на Kleine–Levin........................................................................................... 245
Синдром на Kleinefelter ............................................................................................ 247
Синдром на Klippel–Feil............................................................................................. 248
Синдром на Klippel–Trenaunay–Weber..................................................................... 249
Синдром на Kluver–Bucy ........................................................................................... 250
Синдром на Kocher–Debre–Semelaigne ................................................................... 251
Синдром на Kohlschütter–Tönz ................................................................................. 252
Синдром на Koolen–de Vries ..................................................................................... 253
Синдром на Kufor–Rakeb .......................................................................................... 254

L

Синдром на Lambert–Eaton....................................................................................... 256
Синдром на Lance–Adams ....................................................................................... 257
Синдром на Landau–Kleffner..................................................................................... 258
Синдром на Laron ...................................................................................................... 259
Синдром на Legius..................................................................................................... 260

Синдром на Lehman ................................................................................................. 261
Синдром на Lemierre ................................................................................................. 262
Синдром на Lennox–Gastaut..................................................................................... 264
Синдром микроофталмия на Lenz .......................................................................... 265
Синдром LEOPARD .................................................................................................. 266
Синдром на Lesch–Nyhan ........................................................................................ 267
Синдром на Levine–Critchley .................................................................................... 268
Синдром на Lewis–Sumner ....................................................................................... 271
Синдром на Lichtenstein–Knorr ................................................................................. 271
Синдром на Li–Fraumeni ........................................................................................... 272
Locked-in синдром (синдром на заключения).......................................................... 273
Синдром на Loeys–Dietz............................................................................................ 274
Синдром на Loewe..................................................................................................... 275
Синдром на Louis–Bar ............................................................................................... 276
Синдром Lubag ......................................................................................................... 277

M

Синдром на Mabry ..................................................................................................... 279
Синдром на Maeda .................................................................................................... 280
Синдром на McDuffie ................................................................................................. 281
Синдром на Maigne ................................................................................................... 282
Синдром на Marcus Gunn ......................................................................................... 284
Синдром на Marden–Walker ...................................................................................... 285
Синдром на Marfan .................................................................................................... 286
Синдром на Marie–Foix.............................................................................................. 287
Синдром на Marin Amat ............................................................................................ 287
Синдром на Marinesco–Sjogren ................................................................................ 288
Синдром на Martin–Bell ............................................................................................ 289
Синдром MASS ......................................................................................................... 290
Синдром на May–White ............................................................................................. 291
Синдром на McCune–Albright.................................................................................... 291
Синдром на McLeod .................................................................................................. 293
Синдром на Meckel–Gruber ...................................................................................... 294
Синдром на MECP2 дупликация .............................................................................. 295
Синдром MEDNIK ..................................................................................................... 296
Синдром на MEF2C дефицит ................................................................................... 297
Синдром на Meige ..................................................................................................... 298
Синдром MELAS ....................................................................................................... 299
Синдром на Melkersson–Rosenthal .......................................................................... 300
Синдром на Meniere .................................................................................................. 301
Синдром на Menkes................................................................................................... 302
Синдром MERRF ....................................................................................................... 303
 

Синдром MIDAS ........................................................................................................ 304
Синдром на Millard–Gubler ....................................................................................... 305
Синдром на Miller–Dieker .......................................................................................... 306
Синдром на Miller–Fisher........................................................................................... 307
Синдром на Möbius.................................................................................................... 308
Синдром на Mohr–Tranebjaerg.................................................................................. 309
Синдром на Morquio .................................................................................................. 310
Синдром на Morvan ....................................................................................................311
Синдром на Moschcowitz .......................................................................................... 312
Синдром на Mount–Reback ....................................................................................... 315
Синдром на Mowat–Wilson........................................................................................ 316
Синдром на MPV17-свързано хепатоцеребрално митохондриално
ДНК изчерпване ......................................................................................................... 317
Синдром на Muenke................................................................................................... 318
Синдром на Munchausen........................................................................................... 319

N

Синдром на Nathalie .................................................................................................. 321
Синдром на Nelson .................................................................................................... 321
Синдром на Neu–Laxova ........................................................................................... 323
Синдром на Nicolaides–Baraitser .............................................................................. 324
Синдром на Niemann–Pick тип С.............................................................................. 325
Синдром на счупването на Nijmegen ....................................................................... 327
Синдром на Noonan................................................................................................... 328
Синдром на Norman–Roberts .................................................................................... 329
Синдром на Nothnagel .............................................................................................. 329

O

Синдром OHAHA ....................................................................................................... 331
Синдром на Ohtahara ................................................................................................ 332
Синдром на Okamoto................................................................................................. 333
Синдром на Okihiro.................................................................................................... 334
Синдром на Opalski ................................................................................................... 335
Синдром на Ophelia................................................................................................... 336
Синдром на Opitz ...................................................................................................... 337
Синдром на os hyoideum........................................................................................... 338
Синдром на Osler–Weber–Rendu.............................................................................. 339

P

Синдром на Paget–Schroetter ................................................................................... 341
Синдром на Pallister–Hall .......................................................................................... 342
Синдром на Pallister–Killian....................................................................................... 343
 

Синдром на Panayiotopoulos..................................................................................... 344
Синдром на Papillon–League .................................................................................... 345
Синдром на Pancoast ................................................................................................ 346
Синдром на Parinaud ................................................................................................ 348
Синдром на Parry–Romberg...................................................................................... 349
Синдром на Parsonage–Turner.................................................................................. 350
Синдром на Partington............................................................................................... 352
Синдром на Patau ..................................................................................................... 352
Синдром на m. pectoralis minor ................................................................................ 353
Синдром PEHO ......................................................................................................... 354
Синдром на Pena–Shokeir......................................................................................... 355
Синдром на Pendred ................................................................................................. 356
Синдром на Perry....................................................................................................... 357
Синдром на Pfeiffer.................................................................................................... 357
Синдром PHACES ..................................................................................................... 358
Синдром PHARC ....................................................................................................... 360
Синдром на Phelan–McDermid.................................................................................. 361
Синдром на Pierre Robin ........................................................................................... 362
Синдром на m. piriformis............................................................................................ 363
Синдром Pisa ............................................................................................................. 364
Синдром на Pitt–Hopkins ........................................................................................... 365
Синдром POEMS ...................................................................................................... 366
Синдром на Poland .................................................................................................... 367
Синдром на Poretti–Boltshauser................................................................................ 368
Синдром на Potocki–Lupski ....................................................................................... 369
Синдром на Potocki–Shaffer...................................................................................... 370
Синдром на Pourfour du Petit .................................................................................... 371
Синдром на Prader–Willi............................................................................................ 371
Синдром Proteus ....................................................................................................... 372
Синдром psoas .......................................................................................................... 373
Синдром Pusher ........................................................................................................ 375

R

Синдром на Raeder.................................................................................................... 376
Синдром на Ramon.................................................................................................... 377
Синдром на Ramsay Hunt тип I................................................................................. 378
Синдром на Ramsay Hunt тип II................................................................................ 379
Синдром на Rasmussen ............................................................................................ 379
Синдром на Raymond................................................................................................ 380
Синдром на Raymond–Cestan................................................................................... 381
Синдром на Raynaud................................................................................................. 381
Синдром на Reinhold ................................................................................................ 382
 

Синдром на Reiter...................................................................................................... 383
Синдром на Renpenning............................................................................................ 385
Синдром на Rett......................................................................................................... 385
Синдром на Reye....................................................................................................... 386
Синдром на Richardson ............................................................................................. 388
Синдром на Riley–Day ............................................................................................... 389
Синдром на Ritscher–Schinzel .................................................................................. 390
Синдром на обратен Robin Hood (RRHS)................................................................ 391
Синдром на Rochon–Duvigneaud ............................................................................. 392
Синдром на Rosenberg–Chutorian ............................................................................ 393
Синдром на Ross ....................................................................................................... 394
Синдром на Roussy–Lewy ......................................................................................... 395
Синдром на Rubinstein–Taybi.................................................................................... 396
Синдром на Russell.................................................................................................... 397
Синдром на Russell–Silver......................................................................................... 398

S

Синдром на Saethre–Chotzen ................................................................................... 399
Синдром на Sandifer.................................................................................................. 400
Синдром на Satoyoshi................................................................................................ 400
Синдром на Schimmelpenning .................................................................................. 401
Синдром на Schinzel–1.............................................................................................. 403
Синдром на Schmidt .................................................................................................. 404
Синдром на Schneider .............................................................................................. 405
Синдром на Schwartz–Bartter.................................................................................... 406
Синдром на Schwartz–Jampel .................................................................................. 407
Синдром на Sengers .................................................................................................. 408
Синдром SeSAME ..................................................................................................... 409
Синдром на Shapiro................................................................................................... 410
Синдром на Sharp.......................................................................................................411
Синдром на Sheehan................................................................................................. 412
Синдром на Shprintzen–Goldberg ............................................................................. 413
Синдром на Shy–Drager ........................................................................................... 414
Синдром на Simpson–Golabi–Behmel тип 1 ............................................................. 416
Синдром на Sjögren................................................................................................... 417
Синдром на Sjogren–Larsson .................................................................................... 419
Синдром на Sluder .................................................................................................... 420
Синдром SMART ....................................................................................................... 421
Синдром на Smith–Magenis....................................................................................... 422
Синдром на Sneddon................................................................................................. 423
Синдром на Snyder–Robinson................................................................................... 425
Синдром на Sotos ..................................................................................................... 425
 

Синдром startle .......................................................................................................... 427
Синдром на Stickler.................................................................................................... 430
Синдром stiff person (синдром на скования човек).................................................. 431
Синдром на Strachan................................................................................................. 433
Синдром на Sturge–Weber ........................................................................................ 434
Синдром subclavia steal (SSS) .................................................................................. 435
Синдром на SUCLA2 дефицит.................................................................................. 437
Синдром на Susac ..................................................................................................... 438
Синдром на SYNGAP1=свързани интелектуални нарушения ............................... 439

T

Синдром на Tapia....................................................................................................... 441
Синдром на Terson..................................................................................................... 442
Синдром на Timothy................................................................................................... 443
Синдром на Todd........................................................................................................ 444
Синдром на Tolosa–Hunt ........................................................................................... 446
Синдром на Tourette .................................................................................................. 447
Синдром на Treacher Collins ..................................................................................... 448
Синдром на Troyer ..................................................................................................... 449
Синдром на Turcot ..................................................................................................... 450
Синдром на Turner..................................................................................................... 451

U

Синдром на Usher...................................................................................................... 453

V

Синдром на Vail.......................................................................................................... 455
Синдром на Varadi–Papp........................................................................................... 455
Синдром на Verbiest ................................................................................................. 456
Синдром на Verger–Dejerine ..................................................................................... 457
Синдром на Vernet .................................................................................................... 458
Синдром на Vici ......................................................................................................... 458
Синдром на Villaret .................................................................................................... 459
Синдром на Vogt–Koyanagi–Harada ......................................................................... 460
Синдром на Von Hippel–Lindau ................................................................................ 461

W

Синдром WAGR ........................................................................................................ 463
Синдром на Walker–Warburg .................................................................................... 464
Синдром на Wallenberg ............................................................................................. 465
Синдром на Wartenberg............................................................................................. 466
Синдром на Watson ................................................................................................... 467
 

Синдром на Weaver................................................................................................... 468
Синдром на Weber..................................................................................................... 469
Синдром WEBINO...................................................................................................... 470
Синдром на Weill–Marchesani ................................................................................... 470
Синдром на Werdnig–Hoffman................................................................................... 471
Синдром на Werner.................................................................................................... 472
Синдром на Wernicke–Korsakoff ............................................................................... 474
Синдром на West ....................................................................................................... 475
Синдром на Westerhof ............................................................................................... 476
Синдром на Weston–Hurst ........................................................................................ 477
Синдром на Wiedemann–Rautenstrauch................................................................... 478
Синдром на Wiedemann–Steiner............................................................................... 479
Синдром на Wildervanck............................................................................................ 479
Синдром на Williams ................................................................................................. 480
Синдром на Wolf–Hirschhorn .................................................................................... 481
Синдром на Wohlfart–Kugelberg–Welander .............................................................. 482
Синдром на Wolfram ................................................................................................. 483
Синдром на Woodhouse–Sakati ................................................................................ 485

X

Xeroderma pigmentosum............................................................................................ 486

Y

Синдром на Yuan–Harel–Lupski (YUHAL)................................................................. 488

Z

Синдром на Zellweger ............................................................................................... 489

Синдром на автозомно доминантна оптична атрофия и глухота (ADOAD).......... 491
Синдром на акционни миоклонии-бъбречна недостатъчност (AMRF).................. 492
Синдром на алфа-таласемия X-свързана интелектуална
недостатъчност (ATRX)............................................................................................. 493
Антисинтетазен синдром .......................................................................................... 494
Синдром на атопичния миелит................................................................................. 495

б

Синдром на безполезната ръка................................................................................ 497
Синдром на безчувствената брадичка..................................................................... 498
Синдром на бенигнени фасцикулации..................................................................... 499
Синдром на болезнените крака и движещите се пръсти ....................................... 500

в

Синдром на вялото дете ........................................................................................... 502
Синдром на възбудимите черва (IBS)...................................................................... 503

д

Синдром на делеция на хромозома 1q21.1 ............................................................ 505
Синдром на дефицит на глюкозния транспортерен протеин тип 1 (GLUT-1) ...... 506
Дисекзекутивен синдром........................................................................................... 507
Синдром на дифузна инфилтративна лимфоцитоза.............................................. 508
Синдром на допаминова дизрегулация................................................................... 509
Синдром на дупликация на хромозома 1q21.1 .......................................................511
Синдром на дупликация на хромозома 18р ............................................................ 512

е

Синдром едно и половина ........................................................................................ 514
Синдром на експлодиращата глава......................................................................... 515
Синдром на еозинофилия-миалгия ......................................................................... 516
Епиконусен синдром.................................................................................................. 518
Синдром на епилепсия и интелектуални нарушения при жени............................. 519
Синдром на епилепсия, свързана с фебрилна инфекция (FIRES)........................ 520

з

Заден спинален синдром.......................................................................................... 522
Синдром на задна възвратима енцефалопатия (PRES)........................................ 523
Синдром на задния тарзален канал......................................................................... 525
Синдром на замръзналото рамо .............................................................................. 526
 

Синдром на канала на Guyon ................................................................................... 528
Синдром на карпалния канал ................................................................................... 529
Синдром на каудална регресия................................................................................ 531
Синдром на квадрилатералното пространство ...................................................... 532
Синдром кластър-тик................................................................................................. 533
Клинично изолиран синдром .................................................................................... 534
Синдром на комисурата на Wernekinck ................................................................... 536
Комплексен регионален болков синдром ................................................................ 537
Конгенитални миастенни синдроми ......................................................................... 538
Синдром на конгенитална катаракта, лицев дизморфизъм, невропатия ............ 540
Костоклавикуларен синдром..................................................................................... 541
Синдром на крампи-фасцикулации.......................................................................... 542
Синдром на кубиталния канал.................................................................................. 543
Синдром на куклата с клатеща се глава.................................................................. 544

л

Синдром на лакунарни инсулти................................................................................ 546

м

Синдром на макроцефалия-капилярна малформация .......................................... 548
Синдроми на митохондриална ДНК делеция ......................................................... 549
Синдром на Kearns–Sayre ........................................................................................ 550
Синдром на Leigh ...................................................................................................... 551
Синдром на Pearson.................................................................................................. 552
Хронична прогресивна външна офталмоплегия (CPEO) ....................................... 553
Синдром на митохондриална рецесивна атаксия (MIRAS).................................... 554
Мозъчен синдром на загуба на сол (CSWS)............................................................ 555
Синдром на мозъчен фолиев дефицит (CFD)......................................................... 556
Синдром на мозъчна склероза на Lissauer ............................................................. 558
Мозъчно-щитовидно-белодробен синдром............................................................. 558
Синдром моямоя ....................................................................................................... 560
Синдром мускул–око–мозък ..................................................................................... 562

н

Невролептичен малигнен синдром .......................................................................... 564
Синдром на невролептично отнемане..................................................................... 565
Синдром на нервните ампутирани крайници .......................................................... 567
Синдром на неспокойните крака ............................................................................. 568
 

Синдром на остра моторна аксонна невропатия (AMAN) ...................................... 570
Синдром на остър церебелит .................................................................................. 571
Синдром на открадване (steal) от съдовия достъп за хемодиализа ..................... 572

п

Синдром на падналата глава ................................................................................... 574
Паранеопластичен синдром ..................................................................................... 575
Синдром на парещата уста....................................................................................... 576
Синдром на парещите крака..................................................................................... 578
Паркинсон-плюс синдроми ....................................................................................... 578
Синдром паркинсонизъм–хиперпирексия................................................................ 579
Синдром на педункуларната халюциноза на Lhermitte .......................................... 581
Пост-полиомиелитен синдром.................................................................................. 582
Синдром на понтоцеребеларния ъгъл..................................................................... 583
Пост-лъчетерапевтичен мотоневронен синдром.................................................... 585
Синдром на постурална ортостатична тахикардия (POTS) ................................... 586
Синдром на празната sella turcica ............................................................................ 587
Синдром на предната мозъчна артерия.................................................................. 588
Синдром на предния тарзален канал ...................................................................... 589
Синдром на прогресивна атаксия с палатален тремор (PAPT) ............................. 590
Пронаторен синдром................................................................................................. 591
Пуборектален синдром ............................................................................................. 592
Синдром на първична фамилна мозъчна калцификация ...................................... 593

р

Синдром на радиалния канал................................................................................... 596
Радиологично изолиран синдром............................................................................. 597
Синдром на разединяване........................................................................................ 598
Синдром на разтърсеното бебе (shaken baby)........................................................ 599
Синдром на ригидния гръбнак.................................................................................. 600

с

Серотонинов синдром............................................................................................... 602
Синдром на сетивна и моторна невронопатия с начало от лицето (FOSMN)...... 603
Синдром на средната мозъчна артерия .................................................................. 604
Стволови синдроми................................................................................................... 605
 

Синдром на торакалния изход.................................................................................. 607
Синдром на транзиторно главоболие и неврологичен дефицит с
лимфоцитоза в ликвора (HaNDL)............................................................................. 608
Синдром на тремор и атаксия, свързани с чуплива Х хромозома (FXTAS).......... 609
Триплоиден синдром................................................................................................. 610

у

Синдром на урологичната хронична пелвисна болка............................................. 612
Синдром на хронична пелвисна болка .................................................................... 612
Синдром на интерстициален цистит........................................................................ 613

ф

Фетален алкохолен синдром .................................................................................... 615
Синдром на фронтотемпорално увисване на мозъка ............................................ 616
Функционален абдоминален болков синдром (FAPS)............................................ 617

х

Синдром на хемиатрофия–хемипаркинсонизъм (хемидистония) ......................... 618
Синдром на хемимегаленцефалия .......................................................................... 619
Хиазмален синдром................................................................................................... 620
Хипереозинофилен синдром.................................................................................... 621
Синдром на хиперманганемия, дистония, паркинсонизъм,
полицитемия и цироза (HMDPC).............................................................................. 622
Синдром на хиперманганемия с дистония 2 ........................................................... 623
Хиперсимпатиков синдром ....................................................................................... 624
Синдром на хипотенарния чук.................................................................................. 626
Синдром на хроничната умора................................................................................. 627

ч

Синдром на човека във варел.................................................................................. 629

ш

Синдром шия–език.................................................................................................... 631