Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Ръководство по медицина на съня

Ръководство по медицина на съня

Фундамент, клинична феноменология и терапевтично поведение

    Код: KS4184
Автор(и):д-р Христо Б. Колчев дмн
Издател:Изток-Запад
ISBN:978-619-01-0889-4
Издание:първо
Година на издаване:2021
Обем:312 стр.
Формат:168/240 мм
Тегло:0.650 кг
Тип корица:твърда
Език:български
Цена:25.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Медицината на съня се обособи като самостоятелна медицинска специалност от интердисциплинарен тип.  Тя  е  пример  за  синтетична  и  интегративна медицинска наука и практика.  Този  раздел  от  медицинската  наука  получи  своето  международно признание с учредяването през 2017 г. на  две  световни  институции  –  World Sleep  Federation  (Световна  федерация по  съня)  и  World  Association  of  Sleep Medicine  (Световна  асоциация  по  медицина на съня).

Мястото  и  значението  на  медицината  на  съня  в  съвременната  медицинска наука и практика са вече утвърдени. Последиците от нелекуваните разстройства на съня, особено ако перзистират  продължително  време,  са  значителни и понякога катастрофални; те  имат  медицински,  икономически  и социално-психологични измерения.

Разстройствата на съня и на дишането по време на сън могат да бъдат схващани  като  базисен  симптомокомплекс  от рискови фактори, подобен например на  метаболитния  синдром.  Ако  те  останат  продължително  време  недиагностицирани и нелекувани, могат да възникнат редица социалнозначими заболявания  като  артериална  хипертония,  диабет,  сърдечносъдови  и  мозъчно-съдови разстройства, както и нарушения на настроението, на паметта, ориентацията  и  социалното  поведение.  В  този  смисъл лечението на съннообусловените дихателни разстройства (СДР) се явява и ефективна профилактика на редица  социалнозначими  заболявания и състояния.

За автора:

Д-р Христо Б. Колчев е невролог, епилептолог, отоневролог, специалист по медицина на съня, електрофизиолог и специалист по хипербарна медицина с оксигено-баротерапия.

В 50-годишната си професионална кариера д-р Колчев е работил като лекуващ лекар, изследовател и препо- давател в редица клинични, научно-експериментални и учебно-преподавателски институции. Опитът му в медицината на съня се базира на 8-годишната му работа в Comprehensive Sleep Disorders Centre, Orlando, Florida. В тази клиника, функционираща на принципа 24/7, се извършват по 5000 изследвания средно годишно върху съня – нощни (Polysomnography, PSG) и дневни (Multiple Sleep Latency Test, MSLT и Maintenance of Wakefulness Test, MWT).

Автор е на над 190 публикации в национални и международни научни издания, както и на 2 дисертации и 7 монографии. Д-р Колчев е космополит, гражданин на България и USA. Освен в България той е работил в продължение на повече от 20 години в 7 страни, разположени на 3 континента. Настоящото Ръководство е плод на дългогодишните му наблюдения, впечатления и работа в различни школи и с различни методологии.


Съдържание:

Благодарност и признателност ................................................................................ 11
За автора и книгата  ..................................................................................................12
Предговор ..................................................................................................................... 16
Въведение в медицината на съня ............................................................................. 19
НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ НА СЪНЯ
И СПОСОБИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ
 I. Естество на съня .........................................................................................27
I.1. Въведение ............................................................................................................ 27
I.2. Кратка история на медицината на съня по света и у нас  .......................... 32
I.3. Естество, метаболизъм и дишане по време на сън  .................................... 54
I.4. Невроанатомия и неврофизиология на циклите бодърстване–сън ............. 59
I.5. Фундаментални неврофизиологични концепции,
мозъкът като дипол, резонансно-изморфни полета, пълзяща депресия .... 62
I.6. REM сънят и дишането в светлината на РИП хипотезата  ........................ 68
I.7. Сън и епилепсия  ................................................................................................. 71
1.7.1. Епилептични синдроми с предимно манифестиране по време на сън ....................71
1.7.2. Сънят като естествен активатор на епилептичните феномени  ......................76
1.7.3. Ефект на депривацията от сън върху епилептичните синдроми ..........................78
1.7.4. Разстройства на дишането по време на сън
и отношението им към епилептогенезата ............................................................79
6 Христо Б. Колчев ◆ Ръководство по медицина на съня
 II. Способи за изследване на съня
и диагностициране на разстройствата му  .............................................86
II.1. Полисомнография ............................................................................................... 86
II.1.1. Естество и индикации за полисомнографско изследване .......................................86
II.1.2. Компоненти на полисомнографската регистрация ................................................94
II.1.3. Технически параметри на ПСГ регистрациите ......................................................101
II.1.4. Регистрация на нощния сън (архитектура на съня) .............................................104
II.1.5. Архитектура на нормалния (физиологичен) сън ....................................................113
II.1.6. Разчитане, интерпретация и докладване на ПСГ данните ...................................118
II.2. Оценка и диагноза на сънливостта .................................................................123
II.2.1. Скала на Епворт за оценка на сънливостта (Epworth Sleepiness Scale) ...............123
II.2.2. Множествено измерване на времето за заспиване
(Multiple Sleep Latency Test, MSLT) ............................................................................124
II.2.3. Тест за способността да се поддържа будност
(Maintenance of Wakefulness Test) .............................................................................126
МЕДИЦИНА НА СЪНЯ
Разстройства на съня  и на дишането по време на сън
  III. Класификации на разстройствата на съня ............................................ 131
III.1.  Патогенетично базирана класификация
на разстройствата на дишането по време на сън  .....................................134
  IV. Разстройства на архитектурата на съня  ............................................ 140
IV.1.  Безсъние (инсомния) ......................................................................................... 141
IV.1.1. Дефиниция.................................................................................................................141
IV.1.2. Видове инсомния  .....................................................................................................141
IV.1.3. Епидемиология на безсънието  ...............................................................................142
IV.1.4. Причини за безсънието............................................................................................142
IV.1.5. Диагностициране на безсънието  ..........................................................................143
IV.1.6. Лечение на инсомниите  ..........................................................................................144
IV.1.7. Полезни съвети  .......................................................................................................150
IV.2.  Сънливост (хиперсомния) ............................................................................... 153
IV.2.1. Дефиниция.................................................................................................................153
IV.2.2. Епидемиология ..........................................................................................................154
IV.2.3. Невросубстрат на сънливостта ...........................................................................154
7Съдържание
IV.2.4. Оценка и диагноза на сънливостта ........................................................................155
IV.2.6. Практически съвети за борба със сънливостта ..................................................161
 V. Разстройства на поведението
по време на сън (парасомнии, Parasomnias) ............................................167
V.1. Oпределение и класификация ........................................................................... 167
V.2. Парасомнии, явяващи се по време на класическия, ортодоксален (NREM)
сън  ..................................................................................................................... 168
V.2.1. Конфузионни араузали (Confusional arousal ) ............................................................169
V.2.2. Сомнамбулизъм (ходене по време на сън) ..............................................................169
V.2.3. Сънни терори (parvor nocturnes, incubus attacks)  ...................................................170
V.2.4. Хранене по време на сън
(Sleep-Related Eating Disorder, SRED; Night Eating syndrome)  ...................................171
V.2.5. Секссомния (Sexsomnia)  ..........................................................................................172
V.2.6. Скърцане със зъби по време на сън (Bruxism) ........................................................172
V.2.7. Периодични движения на крайниците (Periodic Limb Movements, PLM) по
време на сън и синдром на неспокойните крака (Restless Legs syndrome, RLS) ....172
V.3. Парасомнии, явяващи се по време на парадоксалния (REM) сън ................ 176
V.3.1. Поведенческо разстройство по време на REM съня
(REM-sleep Behavioural Disorder, RBD) ......................................................................176
V.3.2. Нощни (сънни) кошмари (Nightmares) .....................................................................178
V.3.3. Парализи на съня (sleep paralyses) ...........................................................................178
V.3.4. Хипногогни (при заспиване) и хипнопомпни (при пробуждане) халюцинации  .......179
V.4. Принципи на поведение при парасомниите .................................................... 180
  VI. Разстройства на дишането по време на сън
(сънна апнея, sleep-related breathing disorders, sbd) .................................183
VI.1.  Дишането по време на сън ............................................................................. 183
VI.1.1.  Дихателна система, компоненти
и функционална организация по време на сън  ........................................................183
VI.1.2.  Метаболитен контрол на дихателните движения ................................................189
VI.1.3.  Неврогенен контрол на дихателните движения ....................................................194
VI.2.  Патология на дишането по време на сън ..................................................... 195
VI.2.1.  Видове разстройства на вентилацията по време на сън (класификация)  .........195
VI.2.2.  Апнеични синдроми ..................................................................................................198
VI.2.3.  Периодично дишане по време на сън.......................................................................205
VI.2.4.  Хиповентилационни синдроми ................................................................................207
8 Христо Б. Колчев ◆ Ръководство по медицина на съня
Vi.2.5.  Метаболитен синдром ............................................................................................213
VI.2.6.  Еволюция на съннообусловените дихателни разстройства  ................................214
VI.2.7.  Последици от нелекуваните съннообусловени
дихателни разстройства (СДР като рисков фактор)  .........................................218
 VII. Терапевтично поведение при сънно
обусловени дихателни разстройства  .....................................................222
VII.1. Pap процедура ................................................................................................... 223
VII.1.1. Естество на РАР процедурата, алгоритми  .......................................................223
VII.1.2. Основни технологии за РАР титриране и терапия .............................................225
VII.1.3. Лаборатория/център за изследване на съня ........................................................227
VII.1.4. Цели на технологиите за позитивно въздушно налягане (РАР технологии) .....229
VII.1.5. Правила за ръчно титриране на РАР стойностите при болни с обструктивна
сънна апнея ............................................................................................................231
VII.1.6. BiPAP-титриране и терапия .................................................................................240
VII.1.7. Auto-Servo Ventilation терапия (AutoSV Therapy) ...................................................241
VII.1.8. Автоматично архивиране на РАР данните и контрол на комлайънса  ..............243
VII.1.9. Възможни проблеми и усложнения, възникващи по време на РАР титрирането
или РАР терапията  ...............................................................................................244
VII.1.10.  Обективна оценка на ефекта от титрирането  ................................................248
VII.1.11.  Мерки за подобряване на комплайънса .................................................................249
VII.1.12.  Допълващо кислородно лечение при РАР терапията ...........................................251
VII.2. Не-РАР методи за терапевтично поведение ................................................ 254
 VIII. Концептуални предизвикателства
и хоризонти пред медицината на съня  ...................................................260
VIII.1.  Предизвикателствата.................................................................................. 260
VIII.2.  Нашата концепция за съня
и за съннообусловените дихателни разстройства ................................... 266
VIII.3.  Хоризонти пред медицината на съня  ......................................................... 269
VIII.3.1. Технологични перспективи пред медицината на съня .........................................270
VIII.3.2. Виртуалното (дигитално) здравеопазване и медицината на съня  ..................272
VIII.3.3. Теоретичен фундамент за нови терапевтичини подходи ..................................273
Речник  ........................................................................................................................ 280
Полезни литературни източници и уеб страници ................................................ 295

 

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе