Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Медицински Латински език с медицинска терминология

Латински език с медицинска терминология

Цена: 20.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2994

Практическо ръководство и упражнения за медицинските колежи

 • Автор(и):
  Тамара Петринска
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-054-4
 • Година на издаване:
  2019
 • Обем:
  268 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани
За студентите от Медицинския колеж на МУ - София:
Книгата може да бъде закупена в близост: книжарница СИЕЛА в Mall of Sofia. бул. „Ал. Стамболийски“ № 101, ет. 2. Тел.: 02/980 52 14

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор     5
Таблица № 1. Общ преглед на формите за именителен и родителен падеж     6
Таблица № 2. Формиране на родителен падеж множествено число     7
Таблица № 3. Формиране на акузативите и на аблатив в единствено число     8
Таблица № 4. Формиране на аблатив в множествено число     8
Таблица № 5. Таблица на основните разлики между трите подтипа на III склонение     9
Таблица № 6. Numeralia. Числителни      10
Таблица № 7. Схема на склоненията според Gen.Sg., род и основна гласна     12
Увод в курса по латински език и медицинска терминология     13
Declinatio prima. Първо (А) склонение     21
Declinatio secunda. Второ (О) склонение    31
Declinatio tertia. Трето склонение – общ преглед     47
Declinatio tertia consonans. Трето консонантно склонение     49
Declinatio tertia vocalis. Трето вокално (I) склонение     63
Declinatio tertia mixta. Трето смесено склонение     69
Adjectiva declinationis tertiae. Прилагателни по III склонение     76
Gradus comparationis. Степени за сравнение     86
Declinatio quarta. Четвърто (U) склонение     93
Declinatio quinta. Пето (E) склонение     102
Revisio – declinationes graecae. Преговор – гръцки склонения     105
Приложение № 1. Употреба на предлози с Accusativus и Ablativus    113
Приложение № 2. Студентски химн Gaudeamus igitur     116
Приложение № 3. Анатомични термини     118
Приложение № 4. Лицево-челюстни и зъботехнически термини     148
Приложение № 5. Дерматологични термини     158
Приложение № 6. Лабораторни термини     162
Приложение № 7. Изпитни тестове за самопроверка (по специалности)    175
Латинско-български речник     187
Българско-латински речник     227
Библиография     265

ПРЕДГОВОР

 
Дисциплината „Латински език с медицинска терминология“ в медицинските колежи се изучава само един семестър в рамките на учебния план за „професионален бакалавър“. Специализираните медицински термини посрещат нашите студенти още на входа на обучението им в първи курс и ги съпровождат в професионалната им практика за цял живот. В началото терминологията е допълнителна трудност по пътя към вземаните изпити. После в практиката голяма част от общомедицинския език отпада, но ежедневието с конкретно избраната специалност води до шеметно размножаване на тясноспециализирани понятия. На този етап терминологията вече не е допълнител на трудност, а съсловен код, който спестява време и усилия при общуването с колеги и пациенти или при усвояването и ползването на нови продукти или техники.

В настоящия учебник, предназначен за едносеместриален курс, теорията, свързана с езика, е максимално редуцирана, като ред теоретични теми умишлено изцяло са спестени. Даден е път на практиката и възможност да се работи с поглед към по-тясна специалност, където е необходимо. Общотеоретичното, от друга страна, е представено в съвсем задоволителен обем. Превръщането на терминологията от първоначална трудност в код, който улеснява възприемането и общуването, зависи от правилния и най-вече практичен подход към езика на медицинската материя. Именно това цели и настоящият учебник, като ясно насочва фокуса върху „Медицинска терминология“, а не върху „Латински език“. Преди всичко самото име на дисциплината „Латински език“ е това, което погрешно насочва студентите към очакването за филологически подход към учене на език. Оттам лесно се раждат и страховете: „на мен езици не ми вървят“ и „особено пък мъртви!“.

За един специалист по здравни грижи със сигурност е облекчаващо да узнае, че онова, което всъщност го чака, нито е точно „език“, нито е точно „латински“. „Език“ не е, защото за толкова учебно време и в такъв професионален профил обучението не цели създаване на умения за четене, писане, говорене и разбиране, а овладяването на няколко правила и окончания, позволяващи да разпознаем единственото от множественото число и да кажем например „шийка НА кост“ или „счупване НА ребро“. А „Латински“ не е, защото медицинският речник е двойна сплав от латински и старогръцки с доста ясно определени територии: анатомията (или хардуерът в медицината) си служи с латински цели думи и прости словосъчетания от тях, а клиниката и патологията (или софтуерът, който раздвижва целия хардуер) си служат с дълги и сложни термини, механично нанизани от прости старогръцки парчета, без никакви граматични усилия.

Настоящият учебник дава лесна и бърза комуникация между латинския анатомичен и гръцкия клинико-патологичен свят. Във всяка тема се създават множество повтарящи се възможности за проверка на гръцко-латински съответствия на термините. Няма излишно акцентиране върху граматика, извън нужното за специалист по здравни грижи, а речниците и приложенията в края на учебното помагало го правят и чудесен източник за подредени и надеждни справки, към които студентите да се обръщат и в по-нататъшните етапи от обучението си.

 
Проф. д-р Вихрен Петков, д.м.