Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

година XVI, брой 4 (62) 2016 г.

    Код: KS2190
Автор(и):Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
Издател:ИК "Стено"
ISSN:1311 9720
Година на издаване:2017
Обем:40 стр.
Тип корица:мека
Език:Български
Цена:6.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Съдържание

 

Карин дом – здравният мениджър и мястото,
където се подаряват усмивки

Ивелина Костадинова ............................................................................................... 3

Необходимост от предварителна подготовка на пациента
за предстоящо клинично лабораторно изследване

Емилия Георгиева, Силвия Ангелова, Минко Милев,
Юлиян Костадинов, Пламен Русев
........................................................................... 8

Ефективността и ролята на кинезитерапията в спортната практика
Яни Шивачев ........................................................................................................... 12

Информираност и употребата на хранителни добавки сред
студенти от Медицински колеж – Варна

Цветелина Търпоманова, Силвия Филкова, Яна Тошкова ..................................... 15

Поведенчески подход на пациента при избор на лечебно заведение
Станислава Павлова, Анна Георгиева,
Мариана Николова, Веселин Вълков
........................................................................ 20

Възможностите на скандинавското ходене и неговите
кинезитерапевтични ефекти при пациенти с хронични заболявания

Донка Николова........................................................................................................ 27

Тeрминология и концепции при употреба на
дроги като продукт на културалния контекст

Иван Попов............................................................................................................... 31

Удовлетвореност на немските граждани от
здравната система в Германия

Валерия Николова.................................................................................................... 37

 

 

Contents

 

Karin Dom Foundation – Health Manager and
where given away smiles

Ivelina Kostadinova .................................................................................................... 3

Necessity for Preparation of the Patient for
Upcoming Clinical Laboratory Analysis

Еmilia Georgieva, Minko Milev, Silvia Borisova........................................................... 8

Тhe Role and Efficiency of Physical Therapy in Sport
Yani Shivachev.......................................................................................................... 12

Awareness and use of food additives among students of
medical college – city of Varna

Tsvetelina Tarpomanova, Silviya Filkova, Yana Toshkova ........................................ 15

Behavioural Approach of the Patient when Choosing a
Medicinal Institution

Stanislava Pavlova, Anna Georgieva
Mariana Nikolova, Veselin Valkov
............................................................................. 20

The Posiibilities of Nordic Walking and its Physical Therapy Effects Referring to
Patients with Chronic Diseases
Donka Nikolova ........................................................................................................ 27

Terminology and Concepts of Drug Use as a
Product of the Cultural Context

Ivan Popov................................................................................................................ 31

Germany’s citizen satisfaction on health system
Valeriya Nikolova...................................................................................................... 37

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе