Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Медицинско право

Медицинско право

Второ преработено и допълнено издание

    Код: KS2120
Автор(и):проф. д-р Дарина Зиновиева
Издател:Сиела
ISBN:978-954-28-2063-5
Година на издаване:2016
Обем:831 стр.
Тип корица:мека
Език:Български
Цена:37.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

ДЯЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ВЪПРОСИ НА МЕДИЦИНСКОТО ПРАВО

 

ГЛАВА ПЪРВА

ВЪЗНИКВАНЕ, ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА НА МЕДИЦИНСКОТО ПРАВО

 

Раздел първи: Предмет, система и източници на медицинското право.  Особености на предмета– специфични обществени отношения.  Система и източници.

 

Раздел втори: Възникване и развитие, разлика от подобни учения и дисциплини. Исторически бележки за развитието на учението. Разграничаване от деонтология, медицинска етика и други подобни науки и учебни дисциплини.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

КОНСТИТУЦИОННОПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

 

Раздел първи: Органи в системата на здравеопазването и медицинско право. Централни и местни органи с компетенции в здравеопазването. Съвещателни експертни органи. Професионално-съсловни организации. Други органи.

 

Раздел втори: Лечебни заведения – Административноправен режим на създаване, дейност и закриване. Национална здравна карта- акт за териториално разпределяне и планиране на медицинските услуги.

 

Раздел трети: Фармацевтично законодателство - търговия на едро, внос, износ, регистрация на лекарствени средства. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Лицензиране. Правен режим на рекламата.

 

Раздел четвърти: Аптеки и дрогерии - създаване, действие, закриване. Административен лиценз. Принудително закриване. Обжалване.

 

Раздел пети: Публичноправни аспекти на здравното осигуряване. Органи в системата на здравното осигуряване. Статут на НЗОК. Правен статут на Националния Рамков Договор по Закона за здравното осигуряване.

 

Раздел шести: Административнонаказателна отговорност на медицинските специалисти. Видове състави на административни нарушения. Предвиждани наказания. Налагане и обжалване на административните наказания.

 

Раздел седми: Отговорност в системата на здравното осигуряване. Дисциплинарна отговорност на медицинските специалисти.  Отговорност за етични нарушения в медицинската професия.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

 

Раздел първи: Правоотношение лекар-пациент- видове, особености, договаряне  Модели на правоотношението: договорен, патерналистичен, инженерингов.

 

Раздел втори:  Понятие за професионална тайна в медицинската професия – според отменения Закон за народното здраве и според действащия Закон за здравето. Наказателен кодекс. Изключения за опазване на лекарската тайна. Защита на медицинската информация и данни.

 

Раздел трети: Информирано съгласие на пациента за лечение. Получаване на информация, даване на съгласие, форма, особености.

 

Раздел четвърти: Защита правата на пациента- необходимост, възможности, институции у нас и в чужбина. Гражданскоправна и наказателноправна защита. Особени институции - омбудсман, специализирани органи в различните държави. 

 

Раздел пети: Недееспособност и невменяемост на лицата при заболявания. Заболявания и последствия относно гражданскоправния статус на лицата. Критерии. Правни грешки при ограничаване на дееспособността.

 

Раздел шести: Сключване, унищожаване и разтрогване на брака при заболявания. Заболявания и въздействие върху способността на лицата за сключване на брак и за брачно съжителство. Правни проблеми при постановяване на развод или недействителност на брака.

 

Раздел седми: Гражданска отговорност на медицинските специалисти- неизпълнение на договора, деликтна отговорност. Неизпълнение на договора лекар-пациент. Лошо изпълнение. Отговорност за лекарска грешка и небрежно изпълнение на медицинските действия.Застраховка срещу медицинска небрежност и грешка.

 

Раздел осми: Наказателна отговорност на медицинските специалисти – убийство и телесна повреда, документни престъпления, нарушаване на тайната, други състави.

 

 

ДЯЛ ВТОРИ

СПЕЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НА МЕДИЦИНСКОТО ПРАВО

 

Раздел първи: Органодонорство и трансплантация. Правни проблеми на органодонор-ството – приживе и след смъртта. Режим на изричното несъгласие. Трансплантация – законови условия за извършването й. Правни критерии за мозъчна смърт.

 

Раздел втори: Задължително лечение при някои заболявания – материални и процесуални особености. Принудително лечение – видове заболявания и използване на принуда при отказ от лечение. Компетентни органи. Обжалване на действията им.

 

Раздел трети: Евтаназия. Понятие за евтаназия. Правен режим в България. Правен режим в света. Наказателна отговорност.

 

Раздел четвърти: Репродуктивни методи на възпроизводство ин витро, клонинг и др. Правни проблеми на генно инженерство и изкуствено възпроизводство. Регламентация на ин-витро оплождане. Правен режим на изкуствено износване на плода. Презумпция за майчинство. Клониране.

 

Раздел пети: Правен режим на генетичните изследвания.  Законова регламентация у нас и в чужбина.Особености

 

Раздел шести: Клинични изпитвания на лекарства. Медицински научни изследвания (експерименти). Законова регламентация у нас и в света.

 

Раздел седми: Специални права и/или задължения при групи пациенти. Особени случаи при психичноболни лица. Правни проблеми при малолетни и непълнолетни. Право на труд при лица с увреждания. Допинг.

 

ДЯЛ ТРЕТИ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе