Език:
Валута:
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Физическо развитие на деца и подрастващи в България на границата между XX и XXI век

Физическо развитие на деца и подрастващи в България на границата между XX и XXI век

Изданието е двуезично на български и английски език.

  Код: KS1974
Съставителство:Анастасия Начева, Яница Жечева, Ивайла Янкова, Златка Филчева, Зорка Митова, Йордан Йорданов
Издател:АИ "Проф. М. Дринов"
ISBN:9789543223718
Година на издаване:2012
Обем:420 стр.
Тип корица:твърда
Език:бългалски/english
Цена:18.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в Любими Сравни

Тази книга е посветена на характеристиката на физическото развитие на настоящото поколение български деца и подрастващи на възраст от раждането до 17 години. Получените резултати са важен и необходим елемент за установяване на закономерностите при растежа и развитието на това поколение подрастващи и за мониторинга на тяхното здраве. Представените таблично подбрани антропологични данни са солидна база за сравнения, оценки и прогнози. Те дават информация, необходима за разработване на адекватни програми за превенция на редица заболявания при сегашното население на България както по време на растежа, така и в зрелостта.

 

Въведение (Introduction)
Организиране и методично обезпечаване на изследването (Organization and methodical insurance of the investigation)
Изследван контингент (Investigated contingent)
Антропологична методика на изследването (Anthropological methods of the investigation)
Антропологична програма (Anthropological program)

 

 • Индивидуална анкетна карта (Individual inquiry card)
 • Индивидуален антропологичен фиш за директно изследване на признаците (Individual anthropological card for directly investigation of features)
 • Особености в методиката за директно отчитане на някои признаци, неописани в методичната част на таблиците (Peculiarities in the methods for directly determination of some features, not described in the methodical part of tables)
 • Индивидуален антропологичен фиш за производни признаци (Individual anthropological card for derivative features)
 • Формули и указания за изчисляване или определяне на някои производни признаци, неописани в методичната част на таблиците (Formulas and instructions for evaluation or determination of derivative features, not described in the methodical part of tables)
 • Показатели за телесен състав - телесни мазнини и активна телесна маса (Indicators for body composition - Body Fat and Lean Body Mass)
  • Определяне на телесния хранителен статус според данните за Индекса на телесна маса (Determination of body nutritional status according to the data of Body Mass Index )
  • Определяне на соматотипа - телесната конституция (Determination of somatotype - body constitution)
  • Нормализиран показател за сравнителна оценка на междуполовите различия (Normalized indicator for comparative assessment of sexual differences)
  • Показатели за динамиката на растежа (Indication of the growth dynamics)
  • Достигнати стойности при отделните признаци спрямо израсналите (Achieved values of the separate features compared to adults)
    

Антропометричен инструментариум и апаратура (Anthropometrical instruments and appliances)
Приложни математико-статистически методи (Applied mathematical and statistical methods)
Основна методична информация за провеждане на антропологичното изследване (Basic methodical information for carried out of anthropological investigation)
Антропометрични точки
Антомично-антропологични равнини (Anatomic-anthropological planes - Planes of references)
Основни телесни пози (Basic body positions)
Методични приложения (Methodical supplements)

 

 • Анкета (Inquiry)
 • Антропологичен фиш (Anthropological card)
   

Резултати - Анализ и оценка на спецификата на физическото развитие на деца и подрастващи в България на границата между XX и XXI век. (Results - Analysis and assessment of the specificity of the physical development of children and adolescents in Bulgaria at the borderline between 20th and 21st century)
 

 • Анкета (Inquiry)
 • Скопична характеристика (Scopic characterization)
 • Кефалометрична характеристика (Cephalometric characterization)
 • Соматометрична характеристика - височини, дължини, диаметри и обиколки на тялото (Somatometric characterization - body heights, lengths, breadths and circumferences)
 • Соматометрична характеристика - дължини, широчини и обиколки на крайниците (Somatometric characterization - extremities lengths, breadths and circumferences)
 • Дебелина и топично разпределение на подкожната мастна тъкан (Thickness and topical distribution of subcutaneous fat tissue)
 • Телесно тегло, телесен състав, телесен хранителен статус и соматотип (Body weight, body composition, body nutritional status and somatotype)
 • Физиометрична характеристика (Physiometrical characterization)
 • Заключение (Conclusion)
 • Резюме (Summary)
 • Литература (References)
   

Резултати - Биостатистически данни да изследваните признаци (Results - Biostatistical data of the investigated features)
 

 • Анкета (Inquiry)
 • Скопична характеристика (Scopic characterization)
 • Кефалометрична характеристика (Cephalometric characterization)
 • Соматометрична характеристика - височини, дължини, диаметри и обиколки на тялото (Somatometric characterization - body heights, lengths, breadths and circumferences)
 • Соматометрична характеристика - дължини, широчини и обиколки на крайниците (Somatometric characterization - extremities lengths, breadths and circumferences)
 • Дебелина и топично разпределение на подкожната мастна тъкан (Thickness and topical distribution of subcutaneous fat tissue)
 • Телесно тегло, телесен състав, телесен хранителен статус и соматотип (Body weight, body composition, body nutritional status and somatotype)
 • Физиометрична характеристика (Physiometrical characterization)
   

Примерни разграничителни персентилни стойности за оценка физическото развитие на българските деца и подрастващи и съответните растежни антропометрични криви (Exemplary normative percentile values for assessment of physical development of Bulgarian children and adolescents and relevant growth antropometrical curves)
Показалец (Index)

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе