Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Обща и неорганична химия

Цена: 36.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS1951

Този учебник е предназначен за студенти по фармация и обхваща материала, включен в курса по обща и неорганична химия.

 • Автор(и):
  Ирена Костова
 • Издател:
  Софттрейд
 • ISBN:
  978-954-334-185-6
 • Година на издаване:
  2016
 • Обем:
  500 стр.
 • Тип корица:
  мека
Добави в желани

Съдържанието на учебника е съобразено с учебната програма. В дисциплината "Обща и неорганична химия", преподавана във Фармацевтичен факултет , се разглеждат фундаменталните принципи и общи насоки на химията, а в частта й по химия на елементите - общите физични и химични свойства на елементите и техните съединения, с акцент върху тяхната биологична роля.
 

 
В първата част на учебника са изложени основни теоретични теми като строеж на атома, периодичен закон, химична връзка и комплексни съединения. Следват темите, отнасящи се до протичането на химичните процеси (агрегатни състояния, химична термодинамика, химична кинетика, катализа, химично равновесие, окислителноредукционни процеси, физикохимичен анализ), както и темите, изучаващи разтворите (дисперсни системи, разтвори на електролити, колоидни разтвори). Тази част би дала на студентите системни теоретични и практически знания в областта на общата химия, като акцентът е поставен върху биохимичните процеси.

 
Втората част на учебника е посветена на химичните елементи. Тя е изградена върху концепцията за взаимна връзка (място в периодичната система - химични свойства - биологична роля на химичните елементи и техните съединения) и е адаптирана към потребностите на фармацевтичната практика. Вниманието специално е насочено към ролята и влиянието на химичните елементи и техните съединения върху биологичните системи и основно върху човешкия организъм. Очаква се студентите да изградят необходимото мислене и умения да прилагат това познание в професионалната си реализация.

 
Задължителният курс по обща и неорганична химия е в унисон със съвременните изисквания за задълбочени фундаментални познания и практически умения в обучението на студентите по фармация.