Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Управление на морската сигурност

Управление на морската сигурност

Цена: 0.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00103

Монографията систематизира основни знания, свързани със заплахите за морската сигурност, функционирането на морската транспортна система в динамично изменящата се среда; военноморския контрол на корабоплаването

 • Автор(и):
  Кирил Колев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  9789544498764
 • Издание:
  Първо
 • Година на издаване:
  2016
 • Обем:
  290 стр.
 • Тип корица:
  мека
Няма наличност
Добави в желани

Монографията систематизира основни знания, свързани със заплахите за морската сигурност, функционирането на морската транспортна система в динамично изменящата се среда; военноморския контрол на корабоплаването; теоретическите предпоставки и практиката на управление на риска в интерес на морската сигурност и подготовката по възпрепятстване на заплахите по морска сигурност в условията на увеличаващи се международни изисквания към знанията, уменията и компетентностите на морските длъжностни лица. За основа на монографията е използвана книгата от същия автор „Management of Maritime Security“. Тази основа е съществено обогатена с постановките в националната „Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, обн. ДВ бр. 99 от 02 декември 2014 г.“ и проявленията на т. нар. „виртуална заплаха“. Изследването е съсредоточено върху превенцията на реализацията на заплахите в морския транспорт като възможни дейности по защита на превозваните товари, плавателните средства, пристанищата, околната среда и преди всичко по опазване на човешкия живот на море.

В монографията са използвани множество национални и международни информационни източници. На фона на огромното количество чуждестранни изследвания в областта на сигурността на морския транспорт прави впечатление крайно недостатъчните национални изследвания. Авторът на тази монография се надява да запълни поне частично съществуващата недостатъчност и създаде необходимата основа за бъдещи изследвания в областта на сигурността на морския транспорт.

Монографията създава предпоставки за качествено подобряване на основната, специализираната и поддържащата подготовка по управление на морската сигурност за всички морски специалности, като е обърнато особено внимание на дейността на ръководния плавателен и брегови състав в морския транспорт.

 

От автора

 

 

Съдържание

Съкращения ........................................................................................................................................ 5

Предговор ............................................................................................................................................ 7

 

Глава 1
Заплахи за морската сигурност

1.1... Съвременни проблеми на морската сигурност ........................................................................ 9

1.2... Морската транспортна система в контекста на морската сигурност ................................... 14

1.3... Характеристика на съвременните заплахи за морската сигурност ...................................... 17

1.4... Тероризмът и морските превози .............................................................................................. 25

1.5... Пиратството и пътниците без билет ....................................................................................... 33

1.6... Международна организирана престъпност ............................................................................ 40

1.7... Междудържавно противопоставяне......................................................................................... 46

1.8... Виртуална заплаха...................................................................................................................... 49

 

Глава 2
Морската транспортна система в контекста на морската сигурност

2.1... Значения и въздействия на морската сигурност върху
дейността и управлението на търговския кораб..................................................................... 58

2.2... Оценка на сигурността на кораба (ОСК – SSA) .................................................................... 66

2.3... Предизвикателства на сигурността в пристанищната дейност ........................................... 68

2.4... Оценка на сигурността на пристанище (PSA) ....................................................................... 73

2.5... Оценка на сигурността на плаваща сондажна платформа..................................................... 81

2.6... Основи на сценарийния подход в морската сигурност ........................................................ 84

2.7... Прилагане на сценарийния подход към уязвимостите на морската сигурност ............... 115

 

Глава 3
Морската сигурност и търговското корабоплаване

3.1... Междуинституционална стратегия за операции по морска сигурност (ОМС/MSO) ...... 126

3.2... Военноморско сътрудничество и управление на корабоплаването (NCAGS) ................. 134

3.3... Защитни мероприятия срещу заплахите за търговските кораби ........................................ 141

3.4... Морски възпрепятстващи операции (MIOs) ........................................................................ 148

3.5... Операции по морска сигурност (MSOs) ............................................................................... 163

3.6... Ролята на разузнаването в морската сигурност ................................................................... 166

 

Глава 4
Управление на риска в морската сигурност

4.1... Стратегии за възпрепятстване на заплахите (престъпления) ............................................. 170

4.2... Оцеляване и спасяване на заложници .................................................................................. 174

4.3... Оборудване по морска сигурност .......................................................................................... 178

4.4... Задължения и отговорности по морска сигурност .............................................................. 184

4.5... Отговорности по сигурността на търговския кораб ........................................................... 191

4.6... Взаимодействие по сигурността между търговски кораб и пристанище ......................... 197

4.7... Планове по морска сигурност ................................................................................................ 204

4.8... Планиране на извънредни ситуации за кораб и пристанище ............................................ 214

 

Глава 5
Подготовка по възпрепятстване на заплахите за морската сигурност

5.1... Обобщение от ISPS код, ISO стандарти, правила и директиви на ЕС за
подготовка по морска сигурност............................................................................................ 219

5.2... Основи на подготовката по морска сигурност..................................................................... 221

5.3... Планиране и изпълнение на тренировки и учения по морска сигурност......................... 223

 

Приложения

П.1.. Тълковен речник....................................................................................................................... 270

П.2.. Структурно-логическа последователност на оценка на сигурността на кораб................. 277

 

Използвана литература              285