Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Навигация и лоция. Том първи

Навигация и лоция. Том първи

Цена: 30.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00098
 • Автор(и):
  Милчо Белчев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-855-9
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2016
 • Обем:
  304 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
Добави в желани

Анотация
Настоящата книга е том първи от тритомното издание под заглавие „Навигация и лоция“, състоящо се от десет раздела.
Том първи включва и представя разделите:

 • Основни понятия и определения в навигацията
 • Морски пътища и навигационно обзавеждане
 • Морски навигационни карти, ръководства и пособия

Том втори включва и представя разделите:

 • Графично и аналитично изчисляване на координатите на кораба
 • Кратка теория на определяне мястото на кораба и навигационните измервания
 • Визуална навигация

Том трети включва и представя разделите:

 • Радио-електронна и хидроакустическа навигация
 • Хидрометеорологично осигуряване на корабоплаването
 • Корабоводене в специфични условия и особени обстоятелства
 • Организация на навигационната безопасност

В трите раздела на този том са описани и представени в подходящ за морската практика вид съвременните знания и практическата методология на основите на ориентиране в морето, определяне на курса и скоростта на кораба, понятията за съвременните методи на корабоводене, основната навигационно-хидрографска терминология, морските пътища и тяхното навигационно обзавеждане, теоретичните основи на морското картоиздаване, най-използваните картографски проекции, понятия от хидрографското изследване на морските брегове, морските дълбочини и морското дъно, съдържанието на морските навигационни карти и ръководства за плаване, тяхната актуализация и ползване на борда на кораба.
Включената тематика в том първи на изданието „Навигация и лоция“ е своеобразен фундамент на съвременната морска навигация. Нейното усвояване е гаранция за пълното осмисляне на методите и способите на съвременното корабоводене.
Представеният в тома материал е съобразен с най-съвременните изисквания за осигуряване на висок стандарт на навигационна безопасност в морското корабоводене. На подходящо подбрани места са включени и съответните термини от морския английски език. Изложената тематика в този том е в пълно съответствие с тематиката в таблиците за компетентност за капитан, старши помощник-капитан и вахтен помощник-капитан от Кодекса, част А на международната конвенция STCW, с нейните последни изменения, в сила от 2012 година и IMO модел курсовете 7.01 „Master and Chief Mate“ и 7.03 „Officer in Charge of a Navigational Watch“, издадени през 2014 година.
Томът е предназначен за начална и поддържаща подготовка на студенти и курсанти от специалност „Корабоводене“, навигатори-стажанти, вахтени помощник-капитани и капитани. Може да се използва и в ежедневната навигационна практика като справочник и методическо ръководство.
Изложението на тематиката в тома е представено в над 300 страници текст и над 219 фигури, фотоси и илюстрации. Богатото илюстроване прави настоящото издание достъпно до широк кръг ползватели, а изложената проблематика – лесна за усвояване.
Авторът, съставил настоящото издание на том първи от „Навигация и лоция“, има 40-годишен опит в обучението на вахтени помощник-капитани и капитани и в морската квалификационна дейност. При разработването на проблематиката той е ползвал библиотеките на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и БМКЦ и консултации с различни преподаватели, за което им благодари.
Всички добронамерени и конструктивни бележки и предложения от ползващите този том ще бъдат приети с благодарност.

Авторът

 

Съдържание
Въведение. Предмет и кратка история на навигацията и лоцията

Раздел I 
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В НАВИГАЦИЯТА

Глава 1. Геометрия на Земята и основи на ориентирането по земната повърхност
1.1. Форма и размери на Земята
1.2. Основни точки, линии и равнини върху Земята
1.3. Координатни системи и координати
1.3.1. Географска координатна система
1.3.2. Разлика в ширините, средна ширина и разлика в дължините
1.3.3. Квазигеографска координатна система
1.3.4. Правоъгълна координатна система
1.3.5. Полярна координатна система
1.3.6. Маршрутна координатна система
1.4. Морски единици за разстояние и скорост
1.4.1. Радиус на кривината на меридиана
1.4.2. Морски единици за разстояние
1.4.3. Морски единици за скорост
1.5. Далечина на видимост на море
1.5.1. Видим хоризонт
1.5.2. Далечина на видимост на светлините и предметите
1.5.3. Влияние на различни фактори на далечината на видимост
1.6. Системи и единици за отчитане на посоките на море
1.6.1. Румбова система
1.6.2. Четвъртна система
1.6.3. Полукръгова система
1.6.4. Кръгова система
1.6.5. Истински курс, истински пеленг, курсов ъгъл и път на кораба

Глава 2. Определяне на посоките на море
2.1. Използване на морски магнитен компас
2.1.1. Принципно устройство и класификация на морските магнитни компаси
2.1.2. Магнитно поле на Земята и деклинация
2.1.3. Корабен магнетизъм и девиация на магнитния компас
2.1.3. Магнитни и компасни посоки. Поправка на магнитния компас
2.1.4.  Поправяне и превръщане на посоките с използване на морския магнитен компас
2.2. Използване на морски жирокомпас
2.2.1. Принципно устройство и класификация на морските жирокомпаси
2.2.2. Жирокомпасни посоки. Поправка на жирокомпаса
2.2.3. Поправяне и превръщане на посоките при използване на жирокомпас
2.3. Използване на жироазимут
2.4. Сравнителна характеристика и контрол на показанията на компасите
2.5. Електронни морски компаси
2.5.1. „Flux gate“ компас
2.5.2. Пръстенов лазерен жирокомпас

Глава 3. Определяне на проплаваното разстояние на море
3.1. Определяне на проплаваното разстояние по скорост на кораба и продължителност на плаването
3.1.1. Скорост на кораба и принцип на определянето ѝ
3.1.2. Определяне на проплаваното разстояние
3.2. Използване на измерители за скорост и проплавано разстояние
3.2.1. Кратка характеристика на лаговете
3.2.2. Поправка и коефициент на лага
3.2.3. Определяне на проплаваното разстояние с относителен лаг
3.2.4. Определяне на проплаваното разстояние с абсолютен лаг
3.3. Сравнителна характеристика и контрол на способите за определяне на проплаваното разстояние

Глава 4. Навигационен процес и навигационна прокладка
4.1. Същност на навигационния процес
4.2. Методи на корабоводене
4.3. Прокладка
4.4. Морска навигационна карта
4.5. Навигационни чертожни прибори
4.6. Частни задачи на прокладката, изпълнявани върху класическа хартиена навигационна карта
4.6.1. Нанасяне на точка по дадени координати
4.6.2. Измерване на координатите на дадена точка
4.6.3. Измерване на разстояние между две точки
4.6.4. Измерване на посока на права линия
4.6.5. Начертаване на отсечка от дадена точка по зададена посока
4.6.6. Пренасяне на точка от една карта на друга
4.7. Точност на решаване на частните задачи на прокладката 
4.8. Частни задачи на прокладката, изпълнявани на електронна навигационна карта 
4.9. Регистриране на навигационните параметри, събития и обстоятелства при водене на кораба

Раздел ІІ
МОРСКИ ПЪТИЩА И НАВИГАЦИОННО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Глава 5. Навигационно-хидрографска терминология, морски пътища и общи положения за навигационното обзавеждане 
5.1. Основни термини от навигационно-хидрографска терминология
5.1.1. Световен океан и подразделенията му 
5.1.2. Релеф на морското дъно
5.1.3. Брегове и острови
5.1.4. Пристанища – части и съоръжения
5.1.5. Навигационни опасности, морски пътища и райони 
5.2. Видове морски пътища
5.2.1. Райони на плаване
5.2.2. Корабни маршрутни системи
5.3. Назначение и задачи на средствата за навигационно обзавеждане 
5.4. Видове средствата за навигационно обзавеждане
5.5. Методи на навигационното обзавеждане 

Глава 6. Зрителни брегови средства за навигационно обзавеждане
6.1. Фарове, навигационни огньове и навигационни знаци 
6.1.1. Названия и определения
6.1.2. Далечина на видимост и характеристики на светене
6.2. Визуални навигационни створове
6.2.1. Общи сведения за створовете 
6.3. Секторни брегови светлини

Глава 7. Звукосигнални и хидроакустически средства за навигационно обзавеждане
7.1. Звукосигнални средства за навигационно обзавеждане 
7.2. Хидроакустически средства за навигационно обзавеждане

Глава 8. Радиолокационни средства за навигационно обзавеждане
8.1. Пасивни радиолокационни отражатели
8.2. Радиолокационни фарове 
8.3. Радиолокационни створове

Глава 9. Плаващи предпазни знаци 
9.1. Буйове, бакени и вехи
9.2. Международна система IALA за означаване на навигационните опасности с плаващи предпазни знаци
9.2.1. Латерални знаци
9.2.2. Латерални знаци в район А 
9.2.3. Латерални знаци в район В
9.2.4. Кардинални знаци
9.2.5. Знак за изолирани опасности
9.2.6. Знак за безопасни води
9.2.7. Специален знак
9.2.8. Знаци за новооткрити и нововъзникнали опасности 

Раздел ІІІ
МОРСКИ НАВИГАЦИОННИ КАРТИ, РЪКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ

Глава 10. Обща характеристика на морските карти
10.1. Общи сведения и определения 
10.2. Предназначение на морските карти и изисквания към тях
10.3. Класификация на морските карти
10.4. Понятие за съставяне и издаване на морските карти
10.4.1. Съставяне и издаване на класически хартиени морски карти
10.4.2. Съставяне и издаване на електронни морски карти
10.5. Сравнителна характеристика на навигационните карти

Глава 11. Математическа основа на морските карти 
11.1. Общи положения за картографски проекции 
11.1.1. Основни понятия от математическата картография
11.1.2. Мащаб
11.1.3. Някои сведения от теорията на изкривяванията
11.2. Класификация на картографските проекции
11.3. Нормална цилиндрическа равноъгълна проекция на Меркатор 
11.3.1. Същност и математически уравнения на Меркаторовата проекция
11.3.2. Основни елементи на Меркаторовата картна мрежа
11.3.3. Построяване на Меркаторова картна мрежа 
11.4. Понятие за напречна цилиндрическа равноъгълна проекция на Меркатор 
11.5. Равноъгълна напречна проекция на Гаус-Крюгер
11.5.1.  Същност и математически уравнения на проекцията на Гаус-Крюгер
11.5.2. Свойства и особености на проекцията
11.6. Понятие за стереографическа проекция
11.7. Понятие за гномонична проекция 
11.8. Геодезическа и височинна база на морските карти
11.8.1. Геодезическа база на морските карти
11.8.2. Височинна база на морските карти
11.9. Аранжимент на картите 

Глава 12. Съдържание на навигационните морски карти
12.1. Общи сведения
12.2. Понятие за снимка на релефа на морското дъно
12.2.1. Понятие за хидрографски промер
12.2.2. Откриване и изследване на навигационни опасности
12.2.3. Изследване и изобразяване на дънните грундове
12.3. Изобразяване на релефа на морското дъно 
12.4. Релеф и хидрография на сушата
12.5. Средства на навигационното обзавеждане
12.6. Други елементи на съдържанието и надписи на навигационните карти
12.7. Четене, анализ и оценка на навигационните карти 

Глава 13. Спомагателни и справочни морски карти 
13.1. Спомагателни морски карти
13.2. Справочни карти

Глава 14. Ръководства и пособия за мореплаването 
14.1. Общи сведения, назначения и класификация 
14.2. Морски лоции
14.3. Описание на светлини, знаци и сигнали за мъгла 
14.4. Описания на радиотехническите средства за навигационно осигуряване
14.5. Специализирани пособия за плаване

Глава 15. Корабна колекция от морски карти и книги
15.1. Комплектуване и съхранение
15.2. Коректура на корабния комплект от карти и книги
15.2.1. Общи положения за корекция на картите и ръководствата за плаване
15.2.2. Видове корекции и известия до мореплавателите
15.2.3. Корекция на традиционните хартиени навигационни карти
15.2.4. Корекция на писмените ръководства за плаване 
15.2.5. Коректура на електронните навигационни карти

ПРИЛОЖЕНИЯ
І-01. Далечина на видимост на предметите 
І-02. Скоростна девиация на компаса
І-03. Образец на морска навигационна карта
І-04. Образец на електронна навигационна карта
І-05 а, б. Образец на навигационен дневник на Български морски флот
І-06. Образец на електронен навигационен дневник
І-07. Съдържание на адмиралтейския стандарт NP 5011 за символи и съкращения, използвани на навигационните карти
І-08. Образец на седмично издание на известия до мореплавателите
І-09. Образец на полугодишно издание на известия до мореплавателите
І-10. Образец на годишно сборно сведение на известия до мореплавателите