Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Икономика Разработване на местния потенциал за социално-икономическо развитие на регионите

Разработване на местния потенциал за социално-икономическо развитие на регионите

Цена: 0.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  IK00024
 • Автор(и):
  Евгения Тонкова, Севдалина Христова, Данчо Петров
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-856-6
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2015
 • Обем:
  112 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
Няма наличност
Добави в желани

Въведение
Промените в икономическата, социалната и политическата сфера през последните двадесет години предизвикват регионалните и общинските експерти да търсят нови и неизползвани към момента средства и форми за разработване на местния потенциал. Там където традиционните подходи са изчерпали ресурса си за ефективно въздействие, интересът може да се фокусира към иновациите – всички тези, които са достъпни и лесно приложими. Инвестициите в иновации в публичната сфера вече дават резултат, и то не само в рейтинга на населените места, а и в положителната промяна на условията на живот и правене на бизнес. В тази връзка на ресурсите на териториалната единица трябва да се гледа като на предпоставка за разработване на местния потенциал, а не като ограничител на развитието. Ниската ресурсна обезпеченост на териториалната единица може успешно да бъде компенсирана чрез разработването на нематериални активи, които да допринесат за интензивното развитие на населени места, общини, области и т.н.
Целта на настоящия труд е да представи новите моменти, свързани с разработване на местния потенциал с включването на подходи, модели, платформи и модули, чието приложение в практиката да даде тласък в социално-икономическото развитие на териториалните единици.
В обхвата на изследването попадат съвременни практики на разработване на местния потенциал, възможностите за финансирането им и потенциалните ползи от тяхното въвеждане за социално-икономическото развитие. Специално внимание се отделя на ролята на платформите за генериране на идеи от целевите аудитории и преосмислянето на традиционните подходи и средства за постигане на по-добра градска среда и условия на живот.
Научноизследователският труд е структуриран в четири глави.
Първа глава обхваща въпросите за местните ресурси и конкурентоспособността на териториалните единици. Представени са съвременни виждания относно спецификата на ресурсите, тяхното идентифициране, регистриране, капацитети и приоритети на ефективно използване за целите на разработване на местния потенциал.
Втора глава е посветена на възможните подходи в разработване на местния потенциал, влиянието на условията на средата и приоритетността в процеса. Специално внимание е отделено на възможностите за финансиране на проекти с висока икономическа и обществена значимост от местните бюджети.
Трета глава представя актуални възможности за проектно финансиране във връзка с разработването на местния потенциал и развитие на общините в България. Представени са проекти, ориентирани към по-ефективното използване на местните ресурси, финансовата рамка на ЕС през програмния период 2014–2020 година, възможности за финансиране и безвъзмездна подкрепа на общински проекти през указания период. Направени са интересни разяснения, които могат да бъдат от полза при кандидатстване и реализация на проектите.
Четвърта глава засяга аспектите на информационно осигуряване на разработването на местния потенциал. Разглеждат се традиционните източници на информация с подходящо онагледяване. Специално внимание сe отделя на иновативните средства за генериране на идеи за социално-икономическо развитие на териториалните единици чрез използването на платформи за генериране на идеи с източници – жители, инвеститори, посетители и т.н. Изяснена е същността на „заявяването на потребителски интерес“ и ролята му в развитие на териториалната единица чрез функцията „управление на капацитети“.
Монографията е разработена в рамките на научен проект НПИ–134/ 2014 г.
Авторският колектив изразява своята благодарност на служителите от общинска администрация на община Бургас, които ни оказаха голяма подкрепа в реализацията на научния проект. Също така благодарим на всички лица, отзовали се като респонденти в проведените изследвания.
Авторското участие на членовете на научния колектив е както следва:
доц. д-р Евгения Тонкова е автор на въведение, първа глава, параграфи 2.1., 2.2. и 2.3. от втора глава, четвърта глава и заключение;
гл. ас. д-р Севдалина Христова е автор на трета глава и приложение 1;
доц. д-р Данчо Петров е автор на параграф 2.4. от втора глава.
Високият ентусиазъм по време на разработване на проекта ни отведе в Република Хърватска и Турция, където членовете на екипа представиха идеите си на специализирани форуми за развитие на регионите.

От авторите