Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Инфекциозни болести Две десетилетия средиземноморска петниста треска (марсилска треска) в пловдивския ендемичен район

Две десетилетия средиземноморска петниста треска (марсилска треска) в пловдивския ендемичен район

Цена: 20.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS1683

Тази монография ще бъде от полза за инфекционисти, педиатри, дерматолози, интернисти, общопрактикуващи и др. лекари, които в своята практика неминуемо ще се изправят пред предизвикателството да диагностицират заболяването и вземат най-правилното решение за своите пациенти.

 • Автор(и):
  И. Балтаджиева, Н. Попиванова
 • Издател:
  Лакс бук
 • ISBN:
  9786191890231
 • Година на издаване:
  2015
 • Обем:
  204 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  Български
Добави в желани

Макар и не точно ситуирана по Средиземноморското крайбрежие, България вече две десетилетия е обект на Средиземноморската петниста треска, позната още като Марсилска треска. Заболяването ежегодно шества в ендемичните региони на страната и обхваща немалка част от населението. Пловдивският ендемичен регион може да се нарече ,,люлка” на Марсилската треска у нас, тъй като болестта е разпозната и описана най-напред тук през 1948 г. от изтъкнатия педиатър, инфекционист и световен учен проф. д-р Иван Вапцаров. След повече от 20 годишно отсъствие Марсилската треска избухна с нова сила в страната в началото на 90-те години на XX в. и до ден днешен е актуална и сериозна инфекциозна болест, увреждаща здравето на десет¬ки хора, нерядко протичаща тежко, с множество компликации и понякога с фатален изход. Това обяснява защо заболяването събужда голям интерес не само сред инфекционисти и епидемиолози, но и сред почти всички меди-цински специалисти и представлява обект на проучвания в клиничен, пато- генетичен, терапевтичен и епидемиологичен аспект. Почти 10 години след първата монография, посветена на Средиземно-морската петниста треска в Пловдивския ендемичен регион, обхващаща периода 1993-2003г. (Н. Попиванова. Средиземноморска петниста треска/ Марсилска треска (Изд. ИК-ВАП, Пловдив, 2006 г.), настоящата монография, обхващаща 20 годишен период (1993-2013 г.) допълва познанията, като проследява развитието на заболяването, съпоставяйки клиничните синдро¬ми в дветете фази - на бърз растеж и постепенно стихване на епидемиологичната вълна. Описанието на случаи, наблюдавани от авторите, автентичните илюстрации и споделяне опита от прилаганото лечение са в полза на медицинските кадри, срещащи се с това заболяване. Обзор за новостите в разпространението на рикетсиозите, патогенезата и терапевтичните насоки - достижения на учените от цял свят, внасят допълнителна полезна информация. Надяваме се, че тази монография ще бъде от полза за инфекционисти, педиатри, дерматолози, интернисти, общопрактикуващи и др. лекари, които в своята практика неминуемо ще се изправят пред предизвикателството да диагностицират заболяването и вземат най-правилното решение за своите пациенти.

Съдържание
Предговор
I. Рикетсии и рикетсиози - литературен обзор
-- 1. Рикетсии - биологични особености и класификация
-- 2. рикетсиози - епидемиологични особености на SFG- рикетсиозите
-- 3. рикетсиози - патологични аспекти на SFG- рикетсиозите
-- 4. Имунна защита на гостоприемника (болния човек) 
II. Средиземноморска петниста (марсилска) треска
-- 1. Основни клинични и клинико-епидемиологични характеристики
-- 2. Основни симптоми и синдроми при болните от Марсилска треска 
-- 3. Форми по тежест на протичане при пациенти с Марсилска треска 
-- 4. Параклинични показатели - периферна кръвна картина при МТ
-- 5. Органни и системни увреждания при пазиенти с МТ
-- 6. Основни терапевтични аспекти на Марсилската треска 
-- 7. Профилактика на Марсилска треска 
-- 8. Катамнези проучвания при преболедували от Марсилска треска 
III. Приложение 
-- 1. Случаи на тежко протичане на МТ при пациенти с имунодефицит
-- 2. Случаи на полиорганни увреди при МТ - тежки "малигнени форми"
---- а. Въвличане на респираторната система в болестния процес
---- b. Въвличане на гастроинтестиналната система в болестния процес
---- c. Въвличане на отделителната система в болестния процес
---- d. Въвличане на хепатобилярната система в болестния процес
---- e. Въвличане на кардиоваскуларната система в болестния процес
---- f. Въвличане на нервната система в болестния процес
---- g. Мозъчен инсулт и инсултоподобни синдроми в хода на МТ 
---- h. Дисеминарна интравазална коагулопатия (ДИК) при МТ
-- 3. Увреждания на сетивни органи
Литература