Currency
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Language
Menu
Profile
Language
Home Books of Steno Publishing House Psychology Психотерапевт - как да станеш, как да бъдеш и защо си струва?

Психотерапевт - как да станеш, как да бъдеш и защо си струва?

Price: 12.90лв.
 • Rating: (0)
 • Code:
  PS00023

Отговор на въпроса „Какво е да си терапевт“ чрез даване на думата на самите терапевти

 • Autor(s):
  Николай Л. Михайлов, д. пс.
 • Publisher:
  STENO
 • ISBN:
  978-619-241-014-8
 • Edition:
  първо
 • Year:
  2019
 • Pages:
  124
 • Bookbinding:
  Paperback
 • Language:
  български
Add to wishlist

Психотерапията се счита за най-трудната и най-привлекателна изява на психологическа компетентност, за върха на психологическата реализация, за майсторската професия. Предвид противоречивата и неуредена все още пътека на професионално развитие, психотерапията излъчва сила и тайнственост за стъпващите на нея. Но отново парадоксално е, че основният фокус на интереса „как да станем терапевти“ пада върху формалното – лицензи, стандарти, курсове и сертификати, и по-малко върху психологическото – какво изпитват терапевтите, какъв смисъл намират в работата си, как живеят. Тази книга е за тези въпроси и може да помогне в планирането и подготовката за терапевтична кариера.

Непроницаемостта на професията на терапевта е противоречива: тя отблъсква много хора от терапията, но и изгражда особен авторитет. Обективно погледнато, непроницаемостта се дължи, от една страна, на факта, че традициите на психотерапията у нас са кратки – това е нова професия. От друга страна, непроницаемостта върви с представата за терапевта като човек, работещ с невидими обекти и сили; човек, на когото всичко „му е наред“ и винаги знае „какво ти има“. Защо самовъзприемането и възприемането на позицията на терапевта като такъв авторитет са проблем? Авторитетът създава властови и неравностойни отношения, терапевтично отношение от типа лекар-пациент, в медицинския модел на помагането. В този модел терапевтът притежава знанието за проблема на клиента, предписва му решения и оценява напредъка. За терапевта, който цели да подпомогне автономността на клиента, такъв авторитет пречи на постигането на целта. В този смисъл разкриването на гледната точка на терапевтите може да бъде полезно за работата им: не само за отваряне към клиентите, но и за здраво основаване на работата с тях...

Съдържание:

 • ВЪВЕДЕНИЕ 5
   
 • Какво е да си терапевт?  10
 • Как разбираме чуждия опит? 10
 • Как терапевтите говореха за терапията? 12
   
 • ЧАСТ I. ДА СТАНЕШ ПСИХОТЕРАПЕВТ 15
 • Пасажът към терапията. Среща с терапията 15
 • Ранни влияния 22
 • Създаване на собствено понятие за терапия 24
 • Избор на терапия 27
 • Обучение 31
 • „Отговорността на обучаващия“ 36
 • Осъзнаването като терапевт 38
   
 • Част II. Работата на терапевтите 40
 • Какво правят терапевтите? 40
 • Промените с опита 50
 • Еклектика 54
 • Работа с личността и личността като обект 55
 • Контактът с клиента 58
 • Институцията 62
 • Общността 65
 • Свобода и несигурност 67
 • „Тежест“ и „летене“ 68
 • Динамика и умора 72
 • Откривателство 74
 • Самотност 75
 • Нещо отвъд 75
 • Етикетът „психотерапия“ 76
   
 • Част III.
 • Смисъл на терапевтите 82
 • Терапията и терапевтът 82
 • Терапията и клиентът 85
 • Терапията и животът 89
   
 • ОБОБЩЕНИЕ: Същността и
 • границите на терапията 90
 • Границите на терапията 90
 • Същността на терапията 94
 • Методология на изследването 103
 • Избор на качествен подход 103
 • Философски и интелектуални допускания на подхода 106
 • Феноменологията като стратегия за изследването 109
 • Роля на изследователя 111
 • Процедури на събиране на
 • изследователски данни 112
 • Участници 112
 • Формат на събиране на данните 113
 • Процедури на анализ 115
 • Процедури за повишаване на валидността 118
 • Етически въпроси 119
 • Цитирани източници 121