Currency
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Language
Menu
Profile
Language
Home Books of Steno Publishing House Medical Анатомия на човека Част 2: Вътрешни органи и ендокринни жлези

Анатомия на човека Част 2: Вътрешни органи и ендокринни жлези

Price: 20.00лв.
 • Rating: (0)
 • Code:
  KS32188

Този учебник е наследник на оригиналния учебник „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА“ – В. Ванков, Г. Гълъбов.

 

 • Autor(s):
  проф. д-р Ванко Ванков д.м.н., чл.-кор. проф. д-р Георги Гълъбов, д.м.н
 • Publisher:
  STENO
 • ISBN:
  978-619-241-136-7
 • Year:
  2021
 • Bookbinding:
  Paperback
 • Language:
  български
Add to wishlist

Този учебник е наследник на оригиналния учебник „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА“ – В. Ванков, Г. Гълъбов. Двамата автори са изтъкнати и признати български професори анатоми от недалечното минало, дългогодишни ръководители на катедрите по анатомия в София и Варна. Учебникът бе доказал неоспоримите си качества във времето, като бе претърпял няколко издания и се бе утвърдил като основен за студентите медици. Характерното за него е, че отразява в най-кратка, достъпна и логична форма тази част от съвременните анатомични знания, която представлява необходима основа за по-нататъшното обучение на студентите по медицина. Настоящото издание излиза в 4 части:

Част 1: Опорно-двигателен апарат;

Част 2: Вътрешни органи и ендокринни жлези;

Част 3: Сърдечносъдова система и лимфоидни органи;

Част 4: Нервна система и сетивни органи. Напълно е запазен характерът на учебника, както и подходът при подбора и изложението на материала. Наложилите се промени са в посока на актуализиране на анатомичните термини според действащата сега Terminologia Anatomica (FIPAT-2019) и допълване с по-съвременни научни факти, където това се налага. Запазени са оригиналните, уникални илюстрации, изработени от д-р С. Бакърджиева. Те са собствени и заимствани от съветски и немски издания, като последните са преработени за целите на този учебник под ръководството на проф. В. Ванков. Едно от най-ценните качества на учебника е, че съчетава макроскопска и микроскопска анатомия, предоставяйки цялостна, завършена и достатъчно подробна информация за устройството на човешкото тяло. В настоящата 2-ра част: „Вътрешни органи и ендокринни жлези“ поради големия относителен дял на микроскопска анатомия (органна хистология) бе направено значително осъвременяване и допълване на съответните пасажи, като се старахме да не нарушаваме ясния и логичен стил, заложен от авторите. Д-р М. Ванкова, д.м.